Tuotteet Palvelut Online-palvelut Esitteet Referenssit Tietoja KAESERistä Yhteystiedot Ajankohtaista KAESER työnantajana
 
  Mallisuunnitelmia
Työkalupakki
    Muuntotaulukko
    Kertyvän lauhteen määrä
    Lämmön talteenotto
  Painehäviö
    Vuodot ja niiden aiheuttamat kustannukset
    Paineilmasäiliön mitoitus
    Normikuutio
    Paineilmatarpeen kartoitus
  KAESER University
  Myyntiehdot
 
  Paineen putoaminen 
Erota desimaalit pisteellä!
Tulokset on ilmoitettu sinisillä riveillä.
Laskelma pätee sileille putkille.


SI-yksiköt
US-yksiköt

Tilavuusvirta V m³/min
Putken nimellispituus L m
Putken sisäläpimitta Id mm
Käyttöpaine (abs.) p bar
Painehäviö  Δp bar

Putkiston nimellispituus saadaan selville, kun suorat putkimetrit ja asennusosien vastaavat pituudet lasketaan yhteen.

Alla oleva taulukko antaa viitearvot asennusosien vastaavista pituuksista. Karkea oletusarvo saadaan myös kertomalla suorat putkimetrit kertoimella 1,6.


  Ekvivalentti putken pituus 
SI-yksiköt
US-yksiköt

Putken läpimitta   DN
    Ekvivalentti putken pituus [m] Kpl
Mutkaputki 0
Kaari R=2d 0
Kaari R=d 0
T-kappale (suora läpivirtaus) 0
T-kappale (kääntyvä läpivirtaus) 0
Istukkaventtiili 0
Sulku-/palloventtiili 0
Takaiskuventtiili 0
Supistus arvoon DN:    0 0
 
Kaikkien asennusosien yhteenlaskettu ekvivalentti putken pituus:  m
Nimellispituus
Putken sisäläpimitta
 
KAESER home Search Sitemap
Lisätietoja
Työkalupakki
Esitetilaus

Yhteyshenkilönne Suomessa

ico_contactYhteydenottolomake

Logo-fewer-CO2-emissions

Takaisin top
Tietosuojaseloste, KAESER KOMPRESSORIT Oy, info.finland@kaeser.com