Tuotteet Palvelut Online-palvelut Esitteet Referenssit Tietoja KAESERistä Yhteystiedot Ajankohtaista KAESER työnantajana
 
Ruuvikompressorit
  Lämmön talteenotto
    Vakioruuvikompressorit
    Jäähdytyskuivaimella varustetut ruuvikompressorit
    Nopeussäädetyt ruuvikompressorit
  OILFREE.AIR
  Mäntäkompressorit
  Dental-kompressorit
  Paineilman jälkikäsittely
  Ohjausjärjestelmät
  Alipaineruuvipumput
  Puhaltimet
  Rakennuskompressorit
  Työkalut ja tarvikkeet
  KAESER-alkuperäisosat
  SIGMA PET AIR
  Paineilmatuotannon ulkoistaminen
  Teollisuus 4.0
 
  

Lämmön talteenotto säästää ympäristöä ja rahaa

 

Miksi lämmön talteenotto?

Oikeastaan kysymyksen pitäisi kuulua „Miksi ei?“, sillä jokainen ruuvikompressori muuttaa siihen johdetun (sähköisen) käyttöenergian 100-prosenttisesti lämpöenergiaksi. Tästä energiasta jopa 96 % voidaan hyödyntää lämmityksessä tai lämpimän veden tuotannossa. Näin primäärienergian tarve pienenee ja kokonaisenergiatase paranee huomattavasti.diagramm

Kompressorin lämpö

Ruuvikompressori muuttaa siihen johdetun sähköisen käyttöenergian kokonaisuudessaan lämpöenergiaksi.

Vasemmalla oleva lämmönvirtauskaavio osoittaa, kuinka tämä energia jakautuu kompressorijärjestelmässä ja kuinka paljon siitä voidaan hyödyntää:

Noin 96 % odottaa hyödyntämistään, 2 % jää lämpönä paineilmaan ja 2 % poistuu järjestelmästä säteilylämpönä. Kuinka tämä hyödynnettävissä oleva energia muodostuu paineilmaan?

Vastaus on yksinkertainen ja ehkä yllättäväkin: Puristusvaiheen aikana, jolloin sähköinen käyttöenergia muuttuu lämpöenergiaksi, kompressorin imemään ilmaan muodostuu samalla energiapotentiaali. Tämä vastaa noin 25 %:a kompressorin sähköisestä tehonotosta. Potentiaali voidaan hyödyntää vasta, kun paineilmasta purkautuu paine sen käyttökohteessa ja paineilma samalla ottaa lämpöenergiaa ympäristöstään. Paineilmajärjestelmän paine- ja vuotohäviöistä riippuu, kuinka suuri osa tästä energiasta voidaan hyödyntää.

 
KAESER home Search Sitemap
Lisätietoja
Poistolämmön käyttö lämmitykseen
Lämmönvaihdinjärjestelmät
Video-Testimonial
Esitteet:
Lämmön talteenotto ja hyödyntäminen lämmityksessä ja lämpimän veden tuotannossa
Compressed air treatment

Yhteyshenkilönne Suomessa

ico_contactYhteydenottolomake

Logo-fewer-CO2-emissions

Takaisin top
Tietosuojaseloste, KAESER KOMPRESSORIT Oy, info.finland@kaeser.com