Tuotteet Palvelut Online-palvelut Esitteet Referenssit Tietoja KAESERistä Yhteystiedot Ajankohtaista KAESER työnantajana
 
Analyysit ja neuvonta
    Oikea tie energiaa säästävään paineilmaratkaisuun
  Askel askeleelta kohti alhaisempia kustannuksia
  KAESER AIR SERVICE
  Asiakaspalvelu
 
  

ADA – KESS: Askel askeleelta kohti alhaisempia kustannuksia

 

ADA ja KESS lähikuvassa

Kun paineilman tarve ja käyttöolosuhteet on selvitetty, voi konkreettinen suunnittelu alkaa: painetaso, tuotto, paineilman laatu, energiankulutus- ja suoritustiedot – kaikki uuden paineilmatuotannon parametrit huomioidaan paineilmakonseptissa.

KAESERin paineilma-asiantuntijat ovat vankan asiantuntemuksen omaavia yhteistyökumppaneita. He tuntevat erinomaisesti laajan tuotevalikoimamme ja kykenevät kokemuksensa pohjalta löytämään energiansäästömahdollisuuksia sellaisissakin kohteissa, joissa niitä ei enää odoteta löytyvän.

Yhteistyönä tapahtuvan suunnittelun tavoitteena on hienosäätää paineilma-asema vastaamaan yrityksenne yksilöllisiä tarpeita, sillä vain näin on mahdollista hyödyntää kaikki energiansäästömahdollisuudet.

01 Paineilman todellinen kulutus

Lähtökohdaksi on otettava paineilman tarve: ADA-analyysin (Air Demand Analysis) avulla paineilma-asiantuntijamme selvittävät, millaisia vaatimuksia paineilmatuotannolle todellisuudessa asetetaan.02 Tehonoton tarkistaminen

Yksityiskohtaisten lukujen pohjalta voidaan tarkkaan tunnistaa, kuinka paljon sähköä eri laitteistokokoonpanot todellisuudessa kuluttavat. Tähän perustuu seuraava askel kohti energiataloudellisesti optimoitua paineilma-asemaa.


03 Ominaistehojen vertailu

Vasta kun todellinen tehonkulutus suhteutetaan tuotetun paineilman määrään, voidaan tehdä perusteltuja johtopäätöksiä kompressoriaseman kokoonpanon energiatehokkuudesta.

04 Optimaalisen ratkaisun löytäminen

ADA-analyysin tulosten laskennallisen arvioinnin teemme KESS-järjestelmällä. Saatujen tulosten perusteella tämä KAESERin kehittämä ohjelmisto valitsee ehdotetuista paineilmaratkaisuista taloudellisimman.

05 Realistiset energiansäästöt

KAESERin kehittämät ADA ja KESS mahdollistavat sen, että tarjottujen ratkaisujen avulla saavutettavissa olevista energiasäästöistä voidaan tehdä realistisia laskelmia.

06 Yksilöllinen varmuuskonsepti

Paineilmalaitteisto on vain niin hyvä kuin sen käyttö- ja toimintavarmuus. Tämä otetaan luonnollisesti huomioon jo suunnittelun alkumetreillä.

07 CAD-suunnittelu

Jo ennen yhdenkään kompressorin asennusta asiakas voi tutustua virtuaalisesti paineilma-asemaansa. Modernin CAD-suunnittelun ansiosta asema voidaan mitoittaa optimaalisesti käytettävissä oleviin tiloihin.

 
KAESER home Search Sitemap
Lisätietoja
Mittaus, tallennus, analysointi
Mallisuunnitelmia ja 3D-kuvia
Esitteet:
Kyselykaavake paineilmatarpeen kartoittamiseksi
Analyysit ja neuvonta

Download

Yhteyshenkilönne Suomessa

ico_contactYhteydenottolomake

Logo-fewer-CO2-emissions

Takaisin top
Tietosuojaseloste, KAESER KOMPRESSORIT Oy, info.finland@kaeser.com