i.HOC maailmanensi-illassa

Kaeserin uusi kuivakäyviin ruuvikompressoreihin integroitava rotaatiokuivain on saanut nimekseen i.HOC. Se kuivaa paineilman luotettavasti ja tasaisesti –30 ℃:n painekastepisteeseen saakka myös epäedullisissa ympäristöolosuhteissa ja säästää samalla vielä energiaakin.

i.HOC-ruuvikompressori
Kuivakäyvä ruuvikompressori ja siihen integroitu i.HOC-rotaatiokuivain tuottavat luotettavasti jopa –30 ℃:n painekastepisteeseen kuivattua paineilmaa ja säästävät samalla energiaa ja tilaa.

i.HOC on lyhenne sanoista Integrated Heat of Compression. Se tarkoittaa, että lämpö, jota joka tapauksessa syntyy ilmaa puristettaessa, hyödynnetään kuivausaineen elvytyksessä. Kuivausprosessin vaatima lämpö saadaan käytännössä ilmaiseksi käyttöön. Tuloksena on alhaisilla energiakustannuksilla saavutettu luotettava ja tehokas kuivaus – myös tuotetun paineilmamäärän vaihdellessa.

Muista markkinoilla olevista järjestelmistä poiketen i.HOC hyödyntää koko lämpömäärän. Alhaiset painekastepisteet saavutetaan luotettavasti epäedullisissakin käyttöolosuhteissa (alhainen paine, korkea lämpötila, alhainen käyttöaste). Tämän mahdollistaa tehokas ja säädettävissä oleva radiaalituuletin, joka yhtäältä kompensoi kuivausprosessin painehäviön ja toisaalta mukauttaa kuivauksen aina kulloinkin vallitseviin käyttöolosuhteisiin.

Tämä Kaeserin patentoima menetelmä käyttää hyödykseen täysvirtaelvytystä ja takaa sen avulla luotettavan kuivauksen ilman sähköistä lisälämmitystä tai jäähdytysveden käyttöä jopa +45 ℃:n ympäristölämpötiloissa.

Integroitu Sigma Control 2 -kompressoriohjaus ohjaa luotettavasti koko prosessia. Ohjaus säätää mm. radiaalituuletinta ja integroidun i.HOC-rotaatiokuivaimen rumpukäyttöä. Käyttöolosuhteista tai vaaditusta tuottomäärästä riippumatta automaattinen mukautus pitää huolen siitä, että myös alhaiset, –20 ℃:n – erityistilanteissa jopa –30 ℃:n – vakaana pysyvät painekastepisteet ovat luotettavasti saavutettavissa.

Laitteiston loppuun saakka harkitun huoltoystävällisen rakenteen ansiosta sen asennus käy vaivattomasti ja kustannuksia säästäen. Laitteisto vaatii myös suhteellisen vähän lattiapinta-alaa.

Kaeserin i.HOC-järjestelmä tuo lisäetua siitä, että vesijäähdytteisten öljyvapaasti puristavien ruuvikompressorien kohdalla voidaan täysvirtaelvytyksen ansiosta saavuttaa korkea lämmön talteenottoaste, koska kompressorin jäähdytintä voidaan käyttää tässä hyödyksi. Tähänastisissa järjestelmissä esiintyneet lämpöhäviöt, joita erilliset kuivainten jäähdyttimet aiheuttavat, voidaan näin välttää. Tämä säästää energiakustannuksia, joita muussa tapauksessa saattaisi syntyä prosessilämmön ja lämmityksen tuottamisesta.

05. 09 13 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
i.HOC-ruuvikompressori

Kuivakäyvä ruuvikompressori ja siihen integroitu i.HOC-rotaatiokuivain tuottavat luotettavasti jopa –30 ℃:n painekastepisteeseen kuivattua paineilmaa ja säästävät samalla energiaa ja tilaa.

Lataa kuva 1 (JPG, 1.37 MB)