Generaattorilla varustettu Mobilair 135 -rakennuskompressori

Mobilair 135 on oiva esimerkki siitä, kuinka hightech tekee paineilman käytöstä rakennustyömailla entistä luotettavampaa ja tehokkaampaa. Tämä säästäväinen mutta samalla monipuolinen paineilmantuottaja on varustettu tehokkaalla Sigma Control Mobil -ohjauksella (SCM). Valinnaisena varusteena siihen on saatavana myös GPS/GSM-paikannustoiminto*.

Mobilair 135 -rakennuskompressori
Suuri tuotto, alhainen polttoaineenkulutus, monipuoliset käyttömahdollisuudet, paineilman ja sähkön optimoitu samanaikainen tuotto sekä valinnaisena toimintona GPS/GSM-paikannus – nämä ovat 15 tai 23 kVA:n generaattorilla varustetun Mobilair 135 -rakennuskompressorin keskeisiä tunnusmerkkejä.

Tämä käyttövoimansa nelisylinteriseltä Deutz-dieselmoottorilta saava kompressori tuottaa 13 m³ 10 baarin paineilmaa minuutissa. Moottorin teho on 122 kW. Painetasoksi voidaan valita myös 12 tai 14 baaria, jolloin laitteen energiaa säästävällä Sigma-profiililla varustettu ruuvikompressori tuottaa 12/10,5 m³/min. Erilaiset varustevaihtoehdot tekevät Mobilair 135:sta rakennustyömaiden monipuolisen energiantoimittajan: Vakioalustan sijaan kone voidaan asiakkaan toivomuksesta varustaa myös jalaksilla. Eri jälkikäsittelykomponenttien avulla koneella voidaan tuottaa myös viileää, kuivaa ja betonin saneeraukseen vaadittavaa öljytöntä paineilmaa.

Elektroninen moottoriohjaus Sigma Control Mobil (SCM) parantaa laitteiston tehoa, sillä se mukauttaa moottorin tehon tarkalleen paineilman tarpeeseen pienentäen siten polttoaineen kulutusta.

Uutta on Sigma Control Mobiliin valinnaisena saatava GPS/GSM-paikannustoiminto. Sen avulla kompressorin sijainti voidaan tarkalleen määrittää internetin kautta. Välitettyjen käyttötietojen avulla koneen kuormitusta voidaan valvoa, mikä helpottaa myös huollon suunnittelua. Tämä on suuri apu hallinnoitaessa useasta laitteesta koostuvaa paineilmakalustoa. GPS/GSM-toiminto on korvaamaton apu myös jäljitettäessä rakennustyömailta luvatta siirrettyjä laitteita.

Versioissa, joissa on lisävarusteena 15 kWA:n tai 23 KWA:n generaattori, SCM kommunikoi myös generaattorin kanssa, joka antaa ilmoituksen jännitteestä ja taajuudesta. Paineilman tuotto mukautuu imuventtiilin elektronisen säädön avulla dynaamisesti sen mukaan, kuinka paljon generaattorin tuottamaa sähköä kulutetaan. Tämä tarkoittaa, että paineilman ja sähkön tuottoa säädetään siten, että moottori ei voi ylikuormittua. Tästä on hyötyä käyttäjälle: suurin mahdollinen paineilman tuotto on käytettävissä samalla kun polttoaineen kulutus on optimoitu. Imuventtiilin elektronisesta säädöstä on muutakin hyötyä: Laitteiston paine voidaan asettaa ohjauksen näyttöpaleelilla 0,1 barin tarkkuudella. Tämä ei ainoastaan lisää käyttömukavuutta: paineen tarkka asetus, kierrosluvun mukautuminen ja elektronisesti ohjattu imuventtiili säästävät myös selvästi polttoainetta etenkin osakuormitusalueella.

Tärinää ja värähtelyä kestävän ohjauksen suojausluokka on IP 65, ja se soveltuu käytettäväksi lämpötila-alueella –20 °C...+70 °C. Sigma Control Mobil -ohjauksen monipuolisiin toimintoihin kuuluvat mm. käyntitavan ja tärkeimpien käyntitietojan näyttö, helppo käyttäjäohjaus, käynnin valvonta ja vikadiagnoosi. Koneessa on myös muita sen käytettävyyttä parantavia toimintoja kuten esimerkiksi moottoridiagnoosi, laitteistovalvonta, varoitukset odotettavissa olevista ongelmista sekä eritellyt huoltoilmoitukset.

*) GPS = global positioning system; GSM = global system for mobile communication

02. 09 11 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
Mobilair 135 -rakennuskompressori

Suuri tuotto, alhainen polttoaineenkulutus, monipuoliset käyttömahdollisuudet, paineilman ja sähkön optimoitu samanaikainen tuotto sekä valinnaisena toimintona GPS/GSM-paikannus – nämä ovat 15 tai 23 kVA:n generaattorilla varustetun Mobilair 135 -rakennuskompressorin keskeisiä tunnusmerkkejä.

Lataa kuva 1 (JPG, 819 KB)