Energiaa säästävät kuivaimet (kapasiteetti 90 m³:iin/min saakka)

Useimmissa tapauksissa jäähdytyskuivaus on edullisin tapa kuivata paineilmaa. Nykyaikaisen energiatehokkaan tekniikan ansiosta kustannustensäästömahdollisuudet ovat monipuolistuneet entisestään. Niinpä KAESER onkin jo muutamien vuosien ajan tarjonnut jäähdytyskuivaimia (kapasiteetti 34 m³:iin/min saakka), joissa on energiaa säästävä Secotec-ohjaus. Suurempia kuivaimia varten (kapasiteetti 37,5—90 m³/min) on kehitetty uusi kuivainjärjestelmä, jossa on erityisen tehokas kylmäkompressori.

Energiaa säästävät TH–TI-kuivaimet paineilman jälkikäsittelyyn
TH–TI-kuivainten avulla (tilavuusvirta 37,5–90 m³/min) suurten paineilma-asemien jälkikäsittelykustannuksia voidaan tuntuvasti alentaa.

TH–TI-sarjojen ympärivuorokautiseen käyttöön suunnitelluissa kuivaimissa on erittäin alhainen paine-ero. Näin niitä edeltävien kompressorien käyttöpaine voi olla vastaavasti alhaisempi. Alhaisempi enimmäiskäyttöpaine tarkoittaa pienempää energiankulutusta ja sen myötä alhaisempia kustannuksia. Jo 0,5 baarin paineenpudotuksella voidaan kompressorien energiankulutusta alentaa noin 3 prosenttia. Uudenlaisen kylmäainekompressorin ansiosta kuivaimet tarjoavat vielä muitakin energiansäästömahdollisuuksia: Sähköinen tehonotto pienenee samassa suhteessa kuin tilavuusvirta. Kuivaimet siis kuluttavat energiaa vain silloin, kun ne todella kuivaavat paineilmaa ja mukauttavat tehonottonsa kulloinkin kuivattavaan paineilmamäärään. Jos kuivain esimerkiksi käy 30 %:n kapasiteetilla, on tehonottokin vastaavasti vain noin 32 %. Perinteisiin kuumakaasun ohitussäädöllä varustettuihin kuivaimiin verrattuna tämä tarkoittaa noin 60 %:n energiansäästöä.

Energiaa säästävä säätö perustuu muuttuvalla puristustilalla varustetun kylmäkompressorin, paineilman lämpötilan mittauksen ja PLC-ohjauksen yhdistelmään. Tahdistettu magneettiventtiili säätää kylmäkompressorin puristustilan kokoa paineilman lämpötilan mukaan, jonka tehonkulutus osakuormitusalueella on vastaavasti pienempi. Kustannuksia voi vuosittain säästyä jopa tuhansia euroja.

Laadukkaat kupariset lämmönvaihtimet ja tehokas lauhteenerotusjärjestelmä takaavat, että järjestelmällä saavutetaan luotettavasti ISO 8573-1 -standardin mukainen paineilmalaatu: jäännöspölypitoisuus: luokka 2, jäljelle jäävä kosteus: luokka 4 ja jäännösöljypitoisuus: luokka 3.

Jos paineilman käyttökohde asettaa erityisiä vaatimuksia paineilman laadulle, voidaan kuivaimet varustaa tehokkaalla lisäsuodattimella, jolloin saavutetaan vaivatta seuraava laatuluokitus: jäännöspölypitoisuus: luokka 1, jäljelle jäävä kosteus: luokka 4 ja jäännösöljypitoisuus: luokka 2.

Jäähdytyskuivaimet voidaan toimittaa joko ilma- tai vesijäähdytteisinä. Kuivaimet ovat myös erittäin huoltoystävällisiä. Kaikkiin keskeisiin rakenneosiin kuten Eco Drain -lauhteenpoistimeen ja kylmäkierron eri komponentteihin on helppo päästä käsiksi. Sähkökomponentit täyttävät luonnollisesti EN 60204 -standardin asettamat vaatimukset.

28. 04 03 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
Energiaa säästävät TH–TI-kuivaimet paineilman jälkikäsittelyyn

TH–TI-kuivainten avulla (tilavuusvirta 37,5–90 m³/min) suurten paineilma-asemien jälkikäsittelykustannuksia voidaan tuntuvasti alentaa.

Lataa kuva 1 (JPG, 211 KB)