KAESER vie turvallisesti läpi F-kaasuasetuksen

EU:n F-kaasuasetuksen 517/2014 täytäntöönpano asettaa valmistajille, huoltopalveluille ja käyttäjille merkittäviä haasteita.
Varsinkin käyttäjien tulisi olla näistä tietoisia ja huomioida ne, jotta investoinnit voidaan suunnitella ajoissa ja ratkaista kestävästi.

KAESER on perehtynyt aiheeseen laajasti ja varmistaa ympäristöystävälliseen R-513A-kylmäaineeseen siirtymällä kaikkien nykyisten ja tulevien mallien käytettävyyden vastaisuudessakin.

Phase-down – kasvihuonekaasujen vähentäminen asteittain

Phase-down tarkoittaa markkinoille saatettujen, osittain fluorattujen kasvihuonekaasujen asteittaista vähentämistä tavoitteena supistaa niiden käyttöä. Tämän toteuttamiseksi EU jakaa yksittäisille tuottajille ja maahantuojille vuosikiintiöt. Kiintiö ilmaistaan CO2-ekvivalenttina (GWP x massa). Lähtötason – 100 % – muodostaa vuosi 2015, joka muodostaa keskimmäisen arvon vuosien 2009 ja 2012 välillä. Vuoteen 2030 mennessä EU alentaa kiintiön asteittaan 21 prosenttiin.

KAESER vie turvallisesti läpi F-kaasuasetuksen

Mitä tästä seuraa?

Jos valmistajat/maahantuojat haluavat EU:n alueella myydä saman tai suuremman määrän, on heidän

  • lisääntyvässä määrin poistettava valikoimastaan tämänhetkisiä kylmäaineita, joiden kasvihuonepotentiaali (GWP-arvo) on suurempi
  • tarjottava enemmän ilmastoystävällisempiä kylmäaineita, joiden GWP-arvo on alhaisempi
  • myytävä enemmän kiintiön ulkopuolelle jääviä kylmäaineita, jotka kuitenkaan eivät sovi nykyisille jäähdytyskuivaimille.

Seuraukset kylmäaineille, joilla on korkea GWP-arvo:

  • Markkinoiden tarjonta ja sitä kautta saatavuus heikkenee. Tästä seuraa, että saanti huoltoja ja korjauksia varten voi vaikeutua.
  • Hinnat nousevat. Tämän seurauksena huollot ja korjaukset kallistuvat.

Kuinka nyt kannattaa toimia?

1. Uushankinta: valitse R-513A-kuivain
KAESER käyttää jäähdytyskuivaimissaan R-513A-kylmäainetta.

Nykyisten kylmäaineiden korkean GWP-arvon vuoksi F-kaasuasetus heikentää niiden saantia ja nostaa jyrkästi niiden hintoja. Tästä syystä KAESER käyttää vastaisuudessa ilmastoystävällistä R-513A-kylmäainetta. Muutos tapahtuu vuoden 2019 aikana ja koskee kaikkia erillis- ja integroituja jäähdytyskuivaimia.

R-513A-kylmäaineen GWP-arvo on vain 613, mikä tekee siitä erittäin ilmastoystävällisen. Sen saanti on turvattu pitkällä aikavälillä. Muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia KAESERin nykyisten R-134a-mallien tähänastisiin suoritusarvoihin. Ominaisuudet, joista kuivaimet tunnetaan, säilyvät: erinomainen kuormitettavuus vaativissakin käyttöolosuhteissa, esimerkiksi korkeissa lämpötiloissa tai lauhduttimien likaantuessa.

R-513A ei ole myrkyllinen eikä palava. Siten se ei aseta mitään lisävaatimuksia käyttäjille tai huoltopalvelujen tarjoajille. Siirtyminen R-513A -kylmäaineeseen tapahtuu vasta nyt, koska ainetta ei tähän asti ole ollut jatkuvasti saatavilla eikä kaikilla vaadituilla komponenteilla ole vielä ollut hyväksyntää.

2. Korvaa vanhemmat R-404A-kuivaimet

F-kaasuasetus rajoittaa kylmäaineiden käyttöä, joiden GWP-arvo on yli 2500. Tämä koskee myös jäähdytyskuivaimissa käytettyä R-404A-kylmäainetta. 1. tammikuuta 2020 alkaen jäähdytyskuivaimissa, joiden täyttömäärä on yli 10,2 kg, ei huollon yhteydessä enää saa käyttää uutta kylmäainetta. 1. tammikuuta 2030 alkaen käyttö on täysin kielletty.

Suuret kylmäainevalmistajat ovat jo reagoineet eivätkä enää tarjoa uutta kylmäainetta. Näin ollen aineen saatavuutta edes pientenkään jäähdytyskuivainten korjauksiin ei voida enää taata. R-404A:lle on olemassa korvaavia aineita, mutta niidenkin GWP-arvo on suhteellisen korkea. Ne eivät sen vuoksi tarjoa pitkäaikaista vaihtoehtoa. Niiden käyttö voi myös vaatia rakenteellisia muutoksia.

Ei ole suositeltavaa muuntaa vanhempia laitteita korvaaville kylmäaineille soveltuviksi vaan korvata ne lyhyellä aikavälillä. Uusien R-404A-jäähdytyskuivainten hankintaa tulee täysin välttää. Annamme mielellämme lisätietoja ja voimme myös tarjota valmiin, yrityksellenne sopivan ratkaisun.

3. Vältä ongelmat sertifioidun huollon avulla

F-kaasuasetuksessa ei ole kieltoja tehtaalla täytetyn kylmäaineen käytölle. Säännönmukaisessa käytössä KAESER-jäähdytyskuivaimissa ei esiinny vuotoja. Säännöllinen lisäys ei sen vuoksi ole tarpeen. Jotta tilanne myös pysyisi tällaisena, tulisi laitteet tarkastaa säännöllisesti. Vuotojen tunnistaminen ja vaadittujen toimenpiteiden käynnistäminen ajoissa säästävät käyttäjän kalliilta seisokeilta ja korjauksilta. Esimerkiksi hiipivä kylmäainehäviö aiheuttaa puutteellisen voitelun vuoksi usein vaurioita kylmäkompressorille. Lisäksi laitteille velvoitetaan tehtäväksi tiiviystarkastukset.

Huom! Ei kylmälaitehuoltoja ilman pätevöitynyttä henkilökuntaa ja kattavaa dokumentointia! F-kaasuasetus sisältää merkittäviä sanktioita vastoin määräyksiä toimivalle huoltohenkilökunnalle, huoltoliikkeelle ja käyttäjälle. F-kaasuasetuksen lisääntyneiden vaatimusten seurauksena saatavilla olevat alan ammattilaiset ovat kuitenkin hyvin työllistettyjä. Sen vuoksi jäähdytyskuivainten tarjoajien tulisi tarjota ratkaisu, jonka avulla voidaan varmistaa, että huollon tekee ajoissa ja oikeusturvan varmistaen pätevöitynyt alan ammattilainen. KAESER-huoltopalvelu on luotettava ja sertifioitu kumppani.      

4. Pidä silmällä R-407C- ja R-410A-kuivaimia
Jäähdytyskuivaimessa käytetty kylmäaine on syytä ottaa huomioon.

R-407C ja R-410A ovat yleisiä kylmäaineita jäähdytyskuivaimissa. Näissä valmistajalle edullisissa kylmäaineissa piilee kuitenkin haittapuolia käyttäjälle. Niiden läpivirtauskyky korkeammissa lämpötiloissa on rajoitettu. Lisäksi R-407C:n ja R-410A:n GWP-arvo on selvästi korkeampi kuin R-134a:n. Tämän seurauksena saatavuusongelmat ja hinnannousut kohdistuvat niihin oletettavasti voimakkaammin.

Vastaavat ominaisuudet omaavia kylmäaineita tosin on saatavilla, mutta ne ovat toistaiseksi poikkeuksetta palavia. Tämänhetkiset jäähdytyskuivaimet eivät sovellu palaville kylmäaineille. Muuntaminen jälkikäteen ei pääsääntöisesti ole taloudellisesti kannattavaa. Tämän seurauksena laitteet uhkaavat keskipitkällä aikavälillä menettää korjattavuutensa. Ainakin vuototilanteessa käyttäjä voi varautua erittäin korkeisiin korjauskustannuksiin. Laitteet on mahdollisesti jopa poistettava kokonaan käytöstä. Sama pätee kompressoreihin integroituihin kuivaimiin. Uusien R-407C- ja R-410A-jäähdytyskuivainten hankintaa tulee sen vuoksi välttää. KAESER tarjoaa vaihtoehtoja.