Kestävä kehitys KAESERillä

Kestävä kehitys KAESERillä - meidän vastuumme

KAESER on perheyritys, jolla on yli 100 vuoden historia. Perinteeseen liitettynä kestävyys merkitsee meille vastuuta tulevaisuudesta. Siksi olemme ottaneet tehtäväksemme yhdistää tuottavuus, ilmastonsuojelu ja yhteiskuntavastuu – niin tuotannossa kuin tuotteissammekin. Koska suhtaudumme asiaan vakavasti, KAESER on sisällyttänyt sitoutumisen kestävämpään kehitykseen osaksi yritysstrategiaansa. Se takaa, että kaikki alueet ajattelevat ja toimivat vastuullisesti.
 
Samalla meitä ohjaavat myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Sustainable Development Goals (SDGs). Olemme määrittäneet strategiset painopistealueet näin: energiatehokkuus, CO2-neutraalisuus, ympäristönsuojelu, luonnonvarojen säästäminen ja oikeudenmukaiset työolot. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi käymme läpi jatkuvaa muutosprosessia. Se pitää sisällään KAESERin muuttamisen CO2-neutraaliksi yritykseksi. Haluamme olla osa kestävää tuotantoympäristöä ja siten antaa merkittävän panoksen maailmanlaajuisessa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tätä varten kannatamme Pariisin ilmastosopimusta.

Kestävät toimintaedellytykset

Kestävät toimintaedellytykset kestävälle paineilmalle
Digitaalisia teknologioita käyttämällä ja kytkemällä energiavirrat älykkäästi tuotantoprosesseihimme KAESER on jo nyt energia- ja resurssitehokkuuden edelläkävijä. Smart Factory -tehtaallamme tuotanto tapahtuu uusimpien standardien mukaisesti. Se auttaa meitä säästämään vielä lisää energiaa ja päästöjä jatkuvan parantamisen kautta. Lisäksi KAESERin kestävän kehityksen hallinnassa keskitytään koko arvoketjuun kaikkien markkinoiden kannalta merkityksellisten ESG-kysymysten osalta.
 
Jatkuvan parantamisen tavoitteemme täyttämisessä tärkeitä näkökohtia ovat alueellisuus, yhteiskuntavastuu, kiertotalous ja ennen kaikkea energiatehokkuus. Yhteistyössä liikekumppaneidemme kanssa pyrimme yhtä lailla pienentämään arvoketjun CO2-jalanjälkeä.

Luonnonvarjoja säästävä tuotekehitys

Paineilmajärjestelmien ja laitteiden luonnonvaroja säästävä tuotekehitys
Älykkään tuotannon lisäksi KAESER asettaa uusia standardeja luotettavuudelle, tehokkuudelle ja kestävyydelle myös paineilmajärjestelmissä ja laitteissa. Mutta emme tyydy siihen. Tuotteitamme ja palvelujamme optimoidaan jatkuvasti. Tavoitteena: saavuttaa entistä parempi energiatehokkuus, paineilmajärjestelmän paras mahdollinen käytettävyys sekä asiakkaalle optimaalinen kokonaistaloudellisuus.
Kaeser-tuotteita kehitetään siten, että ne eivät ole tehokkaita vain käytössä, vaan jo niiden valmistuksen aikana energiankulutus pidetään niin alhaisena kuin mahdollista. Investoinneissa ja hankinnoissa kiinnitämme huomiota energiatehokkaiden ja kestävien tavaroiden ja palveluiden hankintaan.
 
KAESERin innovaatiot auttavat asiakkaitamme parantamaan energiatehokkuuttaan tuntuvasti ja säästämään käyttökustannuksissa. Lisäksi ne auttavat suojelemaan resursseja ja vähentämään päästöjä.

Yhteiskuntavastuu osana vastuullisuusstrategiaa

Yhteiskuntavastuu on avain kestävään kehitykseen ja menestykseen.
Yhteiskuntavastuu alkaa asiantuntijoidemme koulutuksesta ja jatkuu työntekijöidemme koko työelämän ajan.
Jokainen työntekijä on KAESERin suurin voimavara, sillä työntekijät ovat avain yli 100-vuotisen yrityshistoriamme menestykseen. Siksi luottamuksellinen ja ennen kaikkea tasa-arvoinen kohtelu on meille tärkein prioriteetti.
 
Vaalimme avointa ja rakentavaa yrityskulttuuria, jossa keskeisiä arvoja ovat perinteet, luotettavuus ja luottamus – mutta myös innovointi ja kestävä kehitys.
 
Tarjoammekin laajoja täydennyskoulutusohjelmia, yhtäläiset uramahdollisuudet kaikille sukupuolille ja kattavan urheilu- ja ennaltaehkäisyohjelman osana yrityksen terveydenhoitoa.
 

Sitoutuminen ihmisoikeuksiin ja vastuullisuuteen

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on olennainen osa KAESERin vastuullista hallintotapaa. Siksi tavoitteemme on, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan koko yrityksessä sekä kumppaneillamme ja tavarantoimittajillamme.
 
Ihmisoikeuksien ohjelmajulistuksemme ilmaisee perinteiset arvomme ja vastuumme. KAESER on sitoutunut turvaamaan ihmisoikeuksia ja suojelemaan ympäristöä.