Mittaus, analysointi ja parantaminen

Prosessin laatu

Prosessin laatu turvataan analysoimalla tietoja tilastollisesti sekä korjaavilla ja ehkäisevillä toimenpiteillä.

Mittaus, analysointi ja parantaminen

Prosessikategoriasta "Mittaus, analysointi ja parantaminen" löytyvät toimintaprosessit kuvaavat, kuinka tuotteiden laatu tarkastetaan, kuinka yrityksen sisäisten toimintojen taso varmistetaan ja kuinka sitä jatkuvasti kehitetään, kuinka asiakastyytyväisyys mitataan ja myös kuinka energiapolitiikkaa suunnitelluin aikavälein valvotaan, mitataan ja analysoidaan.

Tuotteiden laatu

Tuotteiden laatu varmistetaan suunnittelemalla välttämättömät tarkastukset määriteltyjen kriteerien pohjalta, tarkastamalla tuotetut osat, rakenneryhmät ja laitteistot tarkastusohjeiden mukaisesti ja viime kädessä poistamalla virheelliset tuotteet tuotannosta ja palauttamalla ne sinne, missä virhe on syntynyt.

Asiakastyytyväisyyden mittaus

Toimintaprosessissa Asiakastyytyväisyyden mittaus määritellään asiakkaiden reklamaatioiden ja tuotetarkkailun analysointi sekä asiakaskyselyjen laatiminen ja arviointi.