Ohjaus

Paineilmatuotannon sydän ja teollisuus 4.0:n avainteknologiaa

Kompressoriohjaus SIGMA CONTROL 2 ja pääohjausjärjestelmä SIGMA AIR MANAGER 4.0 ohjaavat paineilmatuotantoa ja huolehtivat siitä, että kaikki paineilmalaitteiston komponentit toimivat yhdessä mahdollisimman tehokkaasti. Näin voidaan saavuttaa suurin energiansäästö. Tämän kaltainen moniulotteinen tehtävä vaatii kehittyneet tietokoneet.

Tietokoneiden tehtävät:

  • energiankulutuksen jatkuva vähentäminen laitteen koko elinkaaren aikana (tehokkaimman toiminnan määrittäminen simulaatioiden avulla)
  • paineilma-aseman yksittäisten komponenttien ohjaus
  • paineilman ja paineilman kustannusten hallinta
  • viestintä eri järjestelmäkomponenttien välillä.

Ohjaukset yhdellä silmäykselläKompressoriohjaus

SIGMA CONTROL 2 -kompressoriohjaus

SIGMA CONTROL 2 on etäyksikkö, joka välittää tiedot SIGMA AIR MANAGER 4.0 -pääyksikölle. Se mahdollistaa kompressorin tehon tarkan mukauttamisen vaihtuvan paineilmatarpeen mukaan:

  • koordinoi ja optimoi paineilmatuotannon paineilman kulutuksen mukaan
  • sisältää valmiiksi ohjelmoidut ja energiaa säästävät ohjausjärjestelmät
  • mahdollistaa paineilmalaitteiston tehokkuuden hallinnan.

Suoraan tietoihin
Kompressoriohjaus

Yhdistetty säätö

SIGMA AIR MANAGER 2 -pääohjausjärjestelmä

SIGMA AIR MANAGER 4.0 valvoo ja ohjaa kaikkia paineilmalaitteiston komponentteja tavoitteenaan mahdollisimman suuret kustannussäästöt.

  • parempi paineen laatu ja tuoton automaattinen mukautus vaihtelevaan tarpeeseen
  • energiankulutuksen optimointi jatkuvan hienosäädön avulla
  • Kaeserin asiantuntevan ennakoivan kunnossapidon ansiosta suunnittelemattomat seisonta-ajat vähenevät.

Suoraan tietoihin
Yhdistetty säätö