Suuret ruuvikompressorit 75–515 kW

Optimaalista tehokkuutta ja lisää tilavuusvirtaa

DSD–HSD-sarjojen öljyvoideltujen ruuvikompressoriemme vahvuudet tulevat esille ennen kaikkea suurteollisuudessa. Jos tarvitset tuotantoon paljon paineilmaa ja arvostat erityisesti energiatehokkuutta ja luotettavuutta, silloin ruuvikompressorit 500 kW:iin asti ovat oikea valinta.

DSD-sarjaan on saatavissa integroitu kuivain valinnaisena varusteena. Näin suojelet lisäksi paineilmajohtoja korroosiolta ja pienennät tuotevaurioiden riskiä.
Kaikkiin malleihin on saatavana myös nopeussäädetty käyttö (SFC). 

HSD-sarjan laitteisiin on saman koteloinnin sisään integroitu kaksi kompressoria. Molemmissa yksiköissä on oma ruuviyksikkö ja SIGMA CONTROL -ohjaus sekä erillinen jäähdytysjärjestelmä. Suurten tilavuusvirtojensa ansiosta laitteet soveltuvat erityisesti auto- ja terästeollisuuden kaltaisiin kohteisiin.

Edut:

 • Huoltoystävällinen design:
  Jokainen laite on rakennettu siten, että kaikkiin huollon kannalta oleellisiin kohtiin pääsee suoraan käsiksi. Tämä säästää aikaa ja lisää käytettävyyttä.
 • Integroitu ohjaus lisää tehokkuutta:
  SIGMA CONTROL 2 mahdollistaa kompressorin tehon tarkan mukauttamisen vaihtuvan paineilmatarpeen mukaan. Se optimoi ja koordinoi paineilman tuotannon ja kulutuksen yhteispelin.
 • Joustava paineilmatuotanto pienessä tilassa:
  Kaksi kompressoria yhteiseen kotelointiin sijoitettuina HSD-sarjassa ovat tilatehokkaampi ratkaisu kuin yksittäinen vastaavan tehon omaava kompressoriyksikkö. Laitteisto voi mukautua optimaalisesti erilaisiin kulutustilanteisiin, jolloin kevennyskäyntiajat voidaan minimoida ja siten parantaa taloudellisuutta.
 

Ruuvikompressorimme 515 kW:iin asti lähikuvassa

Säästä energiaa lämmön talteenoton avulla
Ruuvikompressorien tuottaman lämmön suurin talteenottomäärä.

Ruuvikompressori muuttaa siihen syötetyn sähköisen käyttöenergian 100-prosenttisesti lämmöksi. Jopa 96 % tästä energiasta voidaan hyödyntää esimerkiksi lämmitystarkoituksiin. Primäärienergian tarve pienenee ja kokonaisenergiatase paranee huomattavasti.

Lämmön talteenotto -sivullamme kerrotaan kaikki käyttökohteista ja säästöpotentiaalista. 

Tehokas ja luotettava käynti
SIGMA CONTROL 2 -kompressoriohjaus

Integroitu SIGMA CONTROL 2 -ohjaus koordinoi paineilmatuotantoa, ottaa laitteen tehokkaan ja luotettavan käynnin hoitaakseen ja takaa täydellisen yhteispelin järjestelmässä. Laitteen kaikkia oleellisia komponentteja ja käyttöolosuhteita valvotaan ja arvioidaan. Käyttäjällä on mahdollisuus kytkeä laitteet myös ohjaustekniikkaan (SCADA).

Energiatehokkuus on tärkeintä
KAESER tuo säästöä elinkaarikustannusten hallinnan avulla

Kompressorin hankinta- ja huoltokustannukset muodostavat vain pienen osan kompressorin elinkaarikustannuksista. Suurin osa kokonaiskustannuksista aiheutuu energiankulutuksesta. Paineilman järjestelmätarjoajana tarjoamme yksilöllistä suunnittelua sovitettuna täydellisesti tarpeisiinne, energiatehokkaan paineilma-aseman ja luotettavan huollon. Tuemme teitä kumppanina paineilma-asemanne koko käyttöiän ajan.

HSD-toimintakaavio
HSD-paineilma-asemien rakennekaavio
 1. Ilmansuodatin
 2. Imuventtiili
 3. Sähkömoottori
 4. Ruuviyksikkö
 5. Öljynerotin
 1. Jäähdytysöljysuodatin
 2. Jäähdytysöljyn jäähdytin
 3. Paineilman jälkijäähdytin
 4. Syklonierottimet
 5. ECO DRAIN -lauhteenpoistin

Puristettava ilma johdetaan imuilmansuodattimen (1) ja imuventtiilin (2) kautta SIGMA-profiililla varustettuun ruuviyksikköön (3). Ruuviyksikkö (3) saa käyttövoimansa tehokkaalta sähkömoottorilta (4). Puristusprosessin aikana jäähdytystä varten ruiskutettu öljy erotetaan paineilmasta öljynerotinsäiliössä (5). Paineilma virtaa öljynerottimen kaksivaiheisen suodatinpanoksen (6) ja minimipainetakaiskuventtiilin (7) läpi paineilman jälkijäähdyttimeen (8). 

Jäähdytyksen jälkeen lauhde erotetaan paineilmasta integroidussa syklonierottimessa (9) ja johdetaan pois laitteesta ECO DRAIN -lauhteenpoistimen (10) avulla. Lauhteeton paineilma poistuu laitteesta paineilmaliitännän (11) kautta. Puristuksen yhteydessä muodostunut lämpö johdetaan pois jäähdytysöljyn avulla öljynjäähdyttimen (12) ja lämmönvaihtimen kautta. Lopuksi ekoöljynsuodatin (13) puhdistaa jäähdytysöljyn. Elektroninen lämpötilan ohjaus ETM pitää käyttölämpötilat mahdollisimman alhaisina. Sisäinen SIGMA CONTROL 2 -kompressoriohjaus ja versiosta riippuen joko tähtikolmiokäynnistin tai taajuusmuuttaja (SFC) on integroitu kytkentäkaappiin.

Tekniset tiedot DSD

Perusversio

MalliDSD 145 DSD 175 DSD 205
Käyttöpaine bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 14 16,92 13,6 21 16,59 13,06
Maks. ylipaine bar 9 8,5 12 8,5 12 15
Moottorin nimellisteho kW 75 90 110
Mitat
L x S x K mm
2.450 x 1.730 x 2.150 2.450 x 1.730 x 2.150 2.450 x 1.730 x 2.150
PaineilmaliitäntäDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 69 70 72
Massa kg 2.950 3.060 3.090 3.360 3.100 3.130

MalliDSD 240
Käyttöpaine bar 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 25,15 20,4 16,15
Maks. ylipaine bar 8,5 12 15
Moottorin nimellisteho kW 132
Mitat
L x S x K mm
2.450 x 1.730 x 2.150
PaineilmaliitäntäDN65 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 74
Massa kg 3.420 3.430 3.170

T-versio

MalliDSD 145 T DSD 175 T DSD 205 T
Käyttöpaine bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 14 16,92 13,6 21 16,59 13,06
Maks. ylipaine bar 9 8,5 12 8,5 12 15
Moottorin nimellisteho kW 75 90 110
JäähdytyskuivainABT 250 ABT 250 ABT 250
Mitat
L x S x K mm
2.750 x 1.730 x 2.150 2.750 x 1.730 x 2.150 2.750 x 1.730 x 2.150
PaineilmaliitäntäDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 69 70 72
Massa kg 3.220 3.330 3.360 3.630 3.370 3.400

MalliDSD 240 T
Käyttöpaine bar 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 25,15 20,4 16,15
Maks. ylipaine bar 8,5 12 15
Moottorin nimellisteho kW 132
JäähdytyskuivainABT 250
Mitat
L x S x K mm
2.750 x 1.730 x 2.150
PaineilmaliitäntäDN65 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 74
Massa kg 3.690 3.700 3.440

SFC-versio

MalliDSD 145 SFC DSD 175 SFC DSD 205 SFC
Käyttöpaine bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 3,67 - 15,73 3,67 - 18,43 3,5 - 15,6 4,45 - 21,22 4,2 - 18,3 4,97 - 15,16
Maks. ylipaine bar 8,5 10 10 15
Moottorin nimellisteho kW 75 90 110
Mitat
L x S x K mm
2.690 x 1.730 x 2.150 2.690 x 1.730 x 2.150 2.690 x 1.730 x 2.150
PaineilmaliitäntäDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 70 71 73
Massa kg 3.190 3.330 3.340 3.370

MalliDSD 240 SFC
Käyttöpaine bar 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 5,57 - 23,47 5,33 - 20,08 4,96 - 16,57
Maks. ylipaine bar 8,5 12 15
Moottorin nimellisteho kW 132
Mitat
L x S x K mm
2.690 x 1.730 x 2.150
PaineilmaliitäntäDN65 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 75
Massa kg 3.670 3.410 3.440

T SFC -versio

MalliDSD 145 T SFC DSD 175 T SFC DSD 205 T SFC
Käyttöpaine bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 3,67 - 15,73 3,67 - 18,43 3,5 - 15,6 4,45 - 21,22 4,2 - 18,3 4,97 - 15,16
Maks. ylipaine bar 8,5 10 10 15
Moottorin nimellisteho kW 75 90 110
JäähdytyskuivainABT 250 ABT 250 ABT 250
Mitat
L x S x K mm
2.990 x 1.730 x 2.150 2.990 x 1.730 x 2.150 2.990 x 1.730 x 2.150
PaineilmaliitäntäDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 70 71 73
Massa kg 3.470 3.610 3.620 3.650

MalliDSD 240 T SFC
Käyttöpaine bar 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 5,57 - 23,47 5,33 - 20,08 4,96 - 16,57
Maks. ylipaine bar 8,5 12 15
Moottorin nimellisteho kW 132
JäähdytyskuivainABT 250
Mitat
L x S x K mm
2.990 x 1.730 x 2.150
PaineilmaliitäntäDN65 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 75
Massa kg 3.950 3.690 3.720

Jäähdytyskuivain lisäosana

MalliABT 250
Tehonotto kW 1,8
Painekastepiste °C 3
KylmäaineR-513A
GWP-arvo631
Jäähdytysaineen määrä kg 1,35
Kylmäaineen massa CO2-ekvivalenttina t 0,9
Hermeettinen kylmäainepiiri-

Tekniset tiedot DSDX

Perusversio

MalliDSDX 245 DSDX 305
Käyttöpaine bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 25,15 20,4 16,15 30,55 24,7 19,78
Maks. ylipaine bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Moottorin nimellisteho kW 132 160
Mitat
L x S x K mm
2.690 x 1.910 x 2.140 2.690 x 1.910 x 2.140
PaineilmaliitäntäDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 74 75
Massa kg 3.950 3.962 3.716 4.450 4.018 4.030

SFC-versio

MalliDSDX 245 SFC DSDX 305 SFC
Käyttöpaine bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 5,57 - 27,17 5,57 - 23,35 4,95 - 19,27 6,85 - 33,03 5,35 - 28,46 5,18 - 24,01
Maks. ylipaine bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Moottorin nimellisteho kW 132 160
Mitat
L x S x K mm
2.940 x 1.910 x 2.140 2.940 x 1.910 x 2.140
PaineilmaliitäntäDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 75 76
Massa kg 4.700 4.454 4.466 4.800 4.812 4.566

Tekniset tiedot ESD

Perusversio

MalliESD 375 ESD 445
Käyttöpaine bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 37,85 30,13 24,34 42,2 37,32 29,67
Maks. ylipaine bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Moottorin nimellisteho kW 200 250
Mitat
L x S x K mm
2.960 x 2.030 x 2.140 2.960 x 2.030 x 2.140
PaineilmaliitäntäDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 75 76
Massa kg 5.000 4.880 4.560 5.060 4.940

SFC-versio

MalliESD 375 SFC ESD 445 SFC
Käyttöpaine bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 8,6 - 37,6 8,22 - 32,51 6,4 - 27,48 10,6 - 43,2 8,33 - 37,89 7,77 - 31,94
Maks. ylipaine bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Moottorin nimellisteho kW 200 250
Mitat
L x S x K mm
3.200 x 2.030 x 2.140 3.200 x 2.030 x 2.140
PaineilmaliitäntäDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 76 77
Massa kg 5.480 5.160 5.170 5.660 5.540 5.220

Tekniset tiedot FSD

Perusversio

MalliFSD 475 FSD 575
Käyttöpaine bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 48,2 37,63 29,52 58,4 47,57 37
Maks. ylipaine bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Moottorin nimellisteho kW 250 315
Mitat
L x S x K mm
3.495 x 2.145 x 2.360 3.495 x 2.145 x 2.360
PaineilmaliitäntäDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 79 79
Massa kg 6.580 6.230 6.100 6.750 6.600 6.250

SFC-versio

MalliFSD 475 SFC FSD 575 SFC
Käyttöpaine bar 7,5 10 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 10,6 - 49,87 9,93 - 44,08 13,33 - 59,83 12,9 - 50,85 11,55 - 45
Maks. ylipaine bar 8,5 12 8,5 12 15
Moottorin nimellisteho kW 250 315
Mitat
L x S x K mm
3.740 x 2.145 x 2.360 3.740 x 2.145 x 2.360
PaineilmaliitäntäDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 79 80
Massa kg 6.930 6.800 7.300 6.950 6.820

Tekniset tiedot HSD

Perusversio

MalliHSD 662 HSD 722 HSD 782
Käyttöpaine bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 66,4 54,44 43,72 72,4 59,48 47,87 78,4 65,31 53,07
Maks. ylipaine bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Moottorin nimellisteho kW 360 400 450
Mitat
L x S x K mm
3.570 x 2.145 x 2.350 3.570 x 2.145 x 2.350 3.570 x 2.145 x 2.350
PaineilmaliitäntäDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 71 72 72
Massa kg 8.100 7.481 7.027 8.500 8.202 7.262 8.600 8.434 7.815

MalliHSD 842
Käyttöpaine bar 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 84,4 71,15 58,27
Maks. ylipaine bar 8,5 12 15
Moottorin nimellisteho kW 500
Mitat
L x S x K mm
3.570 x 2.145 x 2.350
PaineilmaliitäntäDN150 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 73
Massa kg 8.700 8.666 8.368

SFC-versio

MalliHSD 662 SFC HSD 782 SFC HSD 842 SFC
Käyttöpaine bar 7,5 10 7,5 10 13 7,5 10 13
Koko laitteiston tilavuusvirta eri käyttöpaineissa m³/min 10,4 - 66,32 8,5 - 57,47 11,9 - 77,83 10 - 65,47 8 - 55,78 11,9 - 87,33 10 - 74,41 8 - 63,44
Maks. ylipaine bar 8,5 12 8,5 12 15 8,5 12 15
Moottorin nimellisteho kW 382 410 515
Mitat
L x S x K mm
4.370 x 2.145 x 2.350 4.370 x 2.145 x 2.350 4.370 x 2.145 x 2.350
PaineilmaliitäntäDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Äänenpaineen taso dB(A) 73 74 75
Massa kg 9.100 8.967 9.600 9.113 8.980 10.100 9.934 9.315

Vallourec
Kaikki putkessa

Turvallisuutta paineilmalla

Vallourecin tehtaalla Kaeserin ruuvikompressorit turvaavat tonneja painavien teräsputkirakennelmien luotettavan ja energiatehokkaan tuotannon.

Yhteistyöprojekti Vallourec