Energiaa säästävät SECOTEC-jäähdytyskuivaimet, 45–98 m³/min

SECOTEC TG: Kompakti tehopakkaus

Sekä ilma- että vesijäähdytteisenä saatavan uuden TG-sarjan myötä KAESERin energiaa säästävien jäähdytyskuivaimien valikoima laajenee tilavuusvirtaan 98 m³/min saakka.

Elinkaarikustannuksiltaan edulliset, suurteollisuuden tarpeisiin suunnittelut kompaktit ja toimintavarmat tehopakkaukset pitävät painekastepisteen vakaana myös haastavissa olosuhteissa.
Tehokas kylmävaraajakonsepti ja laitteissa vakiona oleva verkotettava SIGMA CONTROL SMART -ohjaus takaavat materiaaleja ja energiaa säästävän käynnin kaikissa kuormitusvaiheissa. Ilmajäähdytteisten mallien innovatiivinen poistoilman säätö asettaa käyttövarmuudelle ja kustannustehokkuudelle uuden mittapuun.

Edut:

 • Parempi käyttövarmuus:
  SECOTEC TG -jäähdytyskuivaimien innovatiivinen poistoilman säätö radiaalituulettimineen jäähdyttää laitteiston optimaalisesti. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia suunnitteluun ja asennukseen ja vaikuttaa merkittävästi suurten jäähdytyskuivainten tehokkaaseen ja materiaaleja säästävään käyntiin.
 • Tulevaisuusvarma investointi:
  Käyttämällä ympäristöystävällistä R-513A-kylmäainetta KAESER tarjoaa ratkaisun, joka tällä hetkellä parhaiten varmistaa aineen saatavuuden myös vastaisuudessa. Sen ansiosta voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä korkeita huoltokustannuksia tai jopa välttää laitteiden käytöstäpoisto.
 • Vieläkin alhaisemmat käyttökustannukset:
  Tehokkaaseen SECOPACK LS -kylmävaraajakonseptiin perustuvissa ja useammalla kylmäkompressorilla varustetuissa SECOTEC TG -jäähdytyskuivaimissa (maks. 98 m³/min) on merkittävästi energiaa säästävä osakuormitussäätö. Laitteet ovat kompakteja mitoitukseltaan, ja niiden huollontarve on minimaalinen.
Ihanteellinen täydennys: öljyn- ja vedenerotin AQUAMAT
Öljyn ja veden erotin Aquamat i.CF60

Vinkki: AQUAMAT öljyn ja veden erottimen avulla lauhde voidaan edullisesti käsitellä määräysten mukaiseksi ennen sen johtamista viemäriin.

 

Tuotetiedot

Radiaalituulettimella varustettu innovatiivinen poistoilman säätö
Uuden SECOTEC-jäähdytyskuivaimen innovaatio on radiaalituuletin.

Suuri tilansäästö alentaa suunnittelu- ja asennuskustannuksia. Laitteiston optimaalinen jäähdytys varmistaa vakaan painekastepisteen ja energiaa säästävän käynnin.

Innovaatio:

 • Nopeussäädetty radiaalituuletin johtaa jäähdytyskuivaimen poistolämmön kuormituksen mukaan jäähdytysilmavirran mukana pois.
 • Riittävän poistumispaineen ansiosta radiaalituuletin mahdollistaa tyypillisten poistoilmakanavien liittämisen suoraan jäähdytyskuivaimeen.
 • Radiaalituulettimen energiatehokas mitoitus näkyy SECOTEC TG -jäähdytyskuivainten erittäin alhaisissa tehontarpeissa.
 • Terminen oikosulku, jonka lämmenneen poistoilman imeminen jälleen jäähdytysilmaksi aiheuttaisi, voidaan välttää luotettavasti.
 • Verrattuna tähänastiseen ilmastointitekniikkaan ulospuhallussuuttimineen ja lisätuulettimineen: Huoneilman turha imu voidaan välttää. Tämä minimoi poistoilmavirran ja siten myös kanavan läpimitan. Lisätuuletin ei ole tarpeen. 
 • Autarkinen poistoilman säätö ja korkea jäähdytysilman poistopaine mahdollistavat liitännän kompressorien kokoojakanavaan.  
Tulevaisuusvarma kylmäaine R-513A
R-513A

Tulevaisuusvarman kylmäaineen R-513A pienet käyttömäärät varmistavat aineen saatavuuden huoltoihin koko jäähdytyskuivaimen käyttöiän ajan.

Innovaatio:

 • Kasvihuonekaasujen käytön sääntely tiukkenee jatkuvasti kautta maailman. Käyttämällä SECOPACK LS:n ja mikrokanavalauhduttimien kaltaisia kompakteja lämmönvaihtimia kylmäaineen tarvetta voidaan merkittävästi alentaa.
 • R-513A:n kasvihuonepotentiaali on tähän asti jäähdytyskuivaimissa käytettyihin kylmäaineisiin verrattuna merkittävästi alhaisempi.
 • R-513A on samanarvoinen R-134a:n kanssa. Se ei ole myrkyllinen eikä palava.
Tehokas kylmävaraajakonsepti
SECOPACK-lämmönvaihdinjärjestelmän läpileikkaus
 1. Paineilman sisäänvirtaus
 2. Lauhteen ulosvirtaus
 3. Kylmäaineen sisäänvirtaus (kylmä)
 4. Kylmäaineen ulosvirtaus (lämmin)
 5. Lämmönsiirto
 6. Paineilman ulosvirtaus

Materiaaleja säästävä käyntitapa, vakaa painekastepiste ja erinomainen energiatehokkuus kaikissa kuormitusvaiheissa.

Optimointi:

 • SECOTEC TG -sarjassa yhdistyvät latenttilämmön varaava SECOPACK LS -lämmönvaihdinjärjestelmä ja jopa kolme rinnakkain sijoitettua kylmäkompressoria. Vuorottelu varmistaa niiden tasaisen kuormituksen. 
 • Tämä keventää kylmävaraajan kuormitusta, jolloin se voidaan mitoittaa aikaisempaa kompaktimmaksi.
 • Tehokkaan kylmävaraajan ansiosta kylmäteho voidaan osakuormituksella mukauttaa portaattomasti ja tehokkaasti.
 • Kylmäkompressorien rajoitettu kytkentätaajuus varmistaa materiaaleja säästävän käynnin.
 • Vakiona oleva SIGMA CONTROL SMART -ohjaus ilmoittaa sähköisen tehonoton todellisen arvon.
Vaivaton huolto

Vaivaton huolto, tarkastus ja dokumentointi.

Innovaatio:

 • Tyypillisestä aksiaalituulettimesta poiketen radiaalituuletin on suunniteltu laitteen koko käyttöiälle.
 • SECOPACK LS:n lauhteenerotin ei vaadi suodatinpanoksia. Ainoastaan laitteessa vakiona olevan ECO DRAIN -lauhteenpoistimen huoltoyksikkö on vaihdettava.  
 • Muita huolto-osia ei ole.
 • Kylmäaine R-513A: Pienet täyttömäärät ja alhainen kasvihuonepotentiaali tarjoavat edullisen lähtökohdan kansallisten käyttäjävelvoitteiden täyttämiselle. EU:n F-kaasuasetuksen (EU 517/2014) edellyttämät tiiviystarkastukset laajoine dokumentointivelvoitteineen eivät koske SECOTEC TG -kuivaimia. Suosittelemme kuitenkin antamaan laitteen vuosittain pätevöityneen huoltoliikkeen tarkastettavaksi.
Paras kuivaus materiaaleja säästäen
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

SECOTEC-jäähdytyskuivaimilla saadaan kuormituskäynnissä tehokkaasti stabiili painekastepiste +3°C:een saakka. Myös osakuormituskäynnissä painekastepiste on vähäisen vaihtelun ansiosta selvästi stabiilimpi kuin perinteisillä jäähdytyskuivaimilla. 

Perinteiset kytkevät jäähdytyskuivaimet, joissa ei ole kylmävaraajaa lisänä, käyttävät lämmönvaihtimensa materiaalia tähän tarkoitukseen. Näiden kuivaimien kylmäkompressorien ja tuuletinmoottorien täytyy sen vuoksi kytkeytyä selvästi useammin päälle ja pois päältä, jotta vaadittu kylmäteho pysyisi vakaana. 

Kytkentätaajuuden ja kulumisen vähentämiseksi kylmäainepiiri otetaan sen vuoksi usein käyttöön vasta kastepisteen ollessa huomattavasti korkeampi. Seurauksena on kastepisteen heilahtelun heikentämä kuivaustulos. Tässä piilee riski, sillä korroosiota voi alkaa muodostua, kun paineilman suhteellinen kosteus ylittää 40 %, ei suinkaan vasta siinä vaiheessa, kun kosteus tiivistyy lauhteeksi. 

Suuren kylmävaraajakapasiteetin omaavissa SECOTEC-jäähdytyskuivaimissa materiaalit sen sijaan rasittuvat huomattavasti vähemmän. Kun varaaja on latautunut, voivat kylmäkompressori ja tuuletinmoottori olla selvästi kauemmin pois päältä vakaan painekastepisteen vaarantumatta.

Kompaktit mitat

Tehokas pysäytyssäätö 98 m³:iin/min saakka ja tilantarve vain 1,7 m² lattiapinta-ala. Tämä mahdollistaa joustavan suunnittelun ja tilaa säästävän asennuksen.

Innovaatio:

 • SECOTEC TG:n tilaa säästävät mitat perustuvat kompaktiin kylmävaraajakonseptiin.
 • Laitteet ovat kooltaan vain 1025 x 1620 x 2130 mm.
 • Takasivu voidaan sijoittaa seinän suuntaisesti (etäisyys seinästä 200 mm).
Tekniset tiedot

Perusversio

MalliTG 450 TG 520 TG 650
Tilavuusvirta m³/min 45 52 65
Painehäviö bar 0,14 0,19 0,12
Sähköinen ottoteho tilavuusvirran ollessa 50 % kW 1,55 1,85 2,02
Sähköinen tehonotto tilavuusvirran ollessa 100 % kW 3,28 3,89 4,83
Käyttöpaine bar 3 - 16 3 - 16 3 - 13
Ympäristölämpötila °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Tulolämpötila °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Massa kg 637 658 704
Mitat
L x S x K mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
PaineilmaliitäntäDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lauhteenpoistoventtiilin liitäntäG ¼ G ¼ G ¼
Virransyöttö400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KylmäaineR-513A R-513A R-513A
Kylmäaineen massa CO2-ekvivalenttina t 2,71 2,74 4,04
GWP-arvo631 631 631
Kylmäaineen massa kg 4,3 4,35 6,4

MalliTG 780 TG 980
Tilavuusvirta m³/min 78 98
Painehäviö bar 0,17 0,25
Sähköinen ottoteho tilavuusvirran ollessa 50 % kW 2,48 3,61
Sähköinen tehonotto tilavuusvirran ollessa 100 % kW 5,88 9,82
Käyttöpaine bar 3 - 13 3 - 13
Ympäristölämpötila °C 3 - 50 3 - 50
Tulolämpötila °C 3 - 60 3 - 60
Massa kg 700 763
Mitat
L x S x K mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
PaineilmaliitäntäDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lauhteenpoistoventtiilin liitäntäG ¼ G ¼
Virransyöttö400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KylmäaineR-513A R-513A
Kylmäaineen massa CO2-ekvivalenttina t 3,79 4,98
GWP-arvo631 631
Kylmäaineen massa kg 6 7,9