Energiaa säästävät SECOTEC-jäähdytyskuivaimet, 5,1–34 m³/min

Kompaktit, energiaa säästävät jäähdytyskuivaimet latentin lämmön ansiosta

Kaeserin teollisuuslaatua edustavat, laadukkaat SECOTEC-jäähdytyskuivaimet – tässä TD, TE- ja TF-sarjat (*) – ovat jo pitkään olleet vakaan painekastepisteen, erinomaisen toimintavarmuuden ja erittäin alhaisten elinkaarikustannusten tae.

Uuden sukupolven kuivaimet asettavat energiatehokkuudelle, tilantarpeelle ja käyttäjäystävällisyydelle uuden mittapuun latenttilämmön varaavan innovatiivisen SECOPACK LS -järjestelmän ja SIGMA CONTROL SMART -ohjauksen ansiosta.

 • erityisen pitkäikäinen järjestelmä korroosionkestävien paineilmaputkien ja alumiinisen lämmönvaihtimen ansiosta (lauhdutin ja SECOPACK LS)
 • sarjavalmisteinen Modbus TCP -kommunikaatiomoduuli SIGMA NETWORK -verkkoon kytkentää varten (TD-sarja valinnaisena)

Edut:

 • Energiansäästö:
  TD, TE- ja TF (*) -sarjojen jäähdytyskuivaimien energiantarve on pieni. Energiaa säästävän säädön ansiosta ylimääräinen kylmäteho voidaan osakuormituskäytössä välivarastoida varaajassa ja tarvittaessa käyttää paineilman kuivaukseen ilman sähkönkulutusta. Nopeasti reagoiva SECOPACK LS -lämmönvaihdinjärjestelmä takaa vakaan painekastepisteen.
 • Intuitiivinen käyttö:
  Elektronisen SIGMA CONTROL SMART -ohjauksen käyttö on helppoa ja intuitiivista. Ilmoitusmuisti, komponenttikohtaiset käyttötuntimittarit ja huoltoajastimet mahdollistavat käyttötietojen tehokkaan valvonnan ja analysoinnin. Potentiaalivapaiden koskettimien ja Modbus TCP -kommunikaatiomoduulin (TD-sarja valinnaisena) avulla ohjaus on helppo kytkeä SIGMA AIR MANAGER 4.0:n kaltaisiin ylemmän tason ohjausjärjestelmiin.
 • Kompakti kokonaisuus:
  Innovatiivisen SECOPACK LS -lämmönvaihdinjärjestelmän varaaja-alue on täytetty faasimuutoksen aikaansaavalla materiaalilla. Sen varastointitiheys on huomattavan suuri, minkä ansiosta varaajamateriaalin tarve on 98 % pienempi kuin perinteisissä lämmönvaraajissa. Vakaan painekastepisteen takaava varastointitiheys tarkoittaa myös pienempää tilantarvetta. Optimoidut virtaustiet pienentävät painehäviöitä parantaen siten omalta osaltaan SECOTEC-kuivaimien energiatehokkuutta.

* Tämä jäähdytyskuivainsarja sisältää fluorattua kasvihuonekaasua R-513A.

 

Tuotetiedot

Elinkaarikustannukset kuriin!
KAESER ja elinkaarikustannusten hallinta

Pysäytyssäädön ja entistä suuremman varastointitiheyden ansiosta SECOTEC -sarjan uuden sukupolven jäähdytyskuivaimet tarvitsevat lähes kuormituksesta riippumatta paljon vähemmän sähköenergiaa.

Markkinoiden vastaavista laitteista poiketen ylimääräistä kylmätehoa ei haaskata, vaan se käytetään varaajan jäähdytykseen. Jäähdyttyään varaaja luovuttaa kylmän paineilman kuivaukseen. Tällöin sähköenergiaa ei tarvita.

Lisäksi uuden konseptin mukaiset laitteet vaativat vain vähän huoltoa, joka sekin onnistuu nopeasti ja vaivatta.


Haluatko enemmän tietoa siitä, kuinka Kaeser alentaa elinkaarikustannuksia?

SECOTEC – energiansäästöä kautta linjan

Jäähdytyskuivaimen rasitus ei riipu vain kuivattavan paineilman tilavuusvirrasta (harmaa alue), vaan enemmänkin siitä, kuinka paljon vettä sisään virtaava paineilma sisältää. Lämpötilan kohotessa tämä määrä kasvaa. Sen vuoksi jäähdytyskuivaimet joutuvat erityisen koville korkeissa ympäristölämpötiloissa, kuten esimerkiksi kesällä (keltainen käyrä).

Talvilämpötiloissa (turkoosi käyrä) myös jäähdytyskuivaimien työkuormitus kevenee. Jotta painekastepiste pysyisi kaikista vaihteluista huolimatta vakaana, on jäähdytyskuivaimet aina mitoitettava tuotannonaikaisen huippukuormituksen mukaan, johon on vielä lisättävä riittävä reservi.

Tilavuusvirta- ja lämpötila-alueesta riippuen jäähdytyskuivaimien kuormitusalue vaihtelee jatkuvasti 0 ja 100 prosentin välillä. SECOTEC-säätö huolehtii koko tällä kuormitusalueella tarpeen mukaisesta energiankäytöstä, mikä mahdollistaa tuntuvan säästön.

Sähkönsäästövaikutus
Pysäytyssäätö maksimoi energiansäästön
Maksimaalinen energiansäästö SECOTEC-jäähdytyskuivainten pysäytyssäädön ansiosta

Jäähdytyskuivaimien käyttöaste vaihtelee jatkuvasti 0 ja 100 prosentin välillä. Perinteisistä osakuormitussäädöistä poiketen SECOTEC-säätö mukauttaa sähköisen tehontarpeen täsmälleen kulloiseenkin kuormitusvaiheeseen.

Näin SECOTEC-kuivaimien sähkökustannuksissa tuoma säästö esimerkiksi kuumakaasun ohitussäädöllä toimiviin jäähdytyskuivaimiin verrattuna on 40 %:sta jopa liki 60 %:iin.

SECOTEC-kuivaimien kylmävaraaja pysyy perinteisistä menetelmistä poiketen aina viileänä. Näin paineilma kuivuu tehokkaasti myös käynnistysvaiheen aikana. Varaajan laadukas eristys mahdollistaa energiatarpeen minimoinnin myös tässä vaiheessa. SECOTEC-jäähdytyskuivaimilla tapahtuva paineilman kuivaus on paitsi energiatehokasta myös materiaaleja säästävää – kiitos suuren varaajakapasiteetin.

Paras kuivaus materiaaleja säästäen
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

SECOTEC-jäähdytyskuivaimilla saadaan kuormituskäynnissä tehokkaasti stabiili painekastepiste +3°C:een saakka. Myös osakuormituskäynnissä painekastepiste on vähäisen vaihtelun ansiosta selvästi stabiilimpi kuin perinteisillä jäähdytyskuivaimilla. 

Perinteiset kytkevät jäähdytyskuivaimet, joissa ei ole kylmävaraajaa lisänä, käyttävät lämmönvaihtimensa materiaalia tähän tarkoitukseen. Näiden kuivaimien kylmäkompressorien ja tuuletinmoottorien täytyy sen vuoksi kytkeytyä selvästi useammin päälle ja pois päältä, jotta vaadittu kylmäteho pysyisi vakaana. 

Kytkentätaajuuden ja kulumisen vähentämiseksi kylmäainepiiri otetaan sen vuoksi usein käyttöön vasta kastepisteen ollessa huomattavasti korkeampi. Seurauksena on kastepisteen heilahtelun heikentämä kuivaustulos. Tässä piilee riski, sillä korroosiota voi alkaa muodostua, kun paineilman suhteellinen kosteus ylittää 40 %, ei suinkaan vasta siinä vaiheessa, kun kosteus tiivistyy lauhteeksi. 

Suuren kylmävaraajakapasiteetin omaavissa SECOTEC-jäähdytyskuivaimissa materiaalit sen sijaan rasittuvat huomattavasti vähemmän. Kun varaaja on latautunut, voivat kylmäkompressori ja tuuletinmoottori olla selvästi kauemmin pois päältä vakaan painekastepisteen vaarantumatta.

SECOTEC – valmis teollisuus 4.0 -ympäristöön!
SIGMA AIR MANAGER 4.0:n virtauskaaviossa esitetty varoitus

Modbus TCP -kommunikaatiomoduulin avulla SECOTEC-jäähdytyskuivaimet voidaan kytkeä SIGMA NETWORK -verkkoon (TD-sarja valinnaisena). Kaikki oleelliset käyttöparametrit ja ilmoitukset ovat tämän jälkeen reaaliaikaisesti käytettävissä.

Tämä mahdollistaa koko paineilma-aseman laajan järjestelmävalvonnan ja luo pohjan tarpeita vastaavalle ennakoivalle kunnossapidolle.
Hyödyt: erinomainen toimintavarmuus ja minimoidut kustannukset.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 antaa kattavan yleiskuvan jäähdytyskuivaimen oleellisista käyttöparametreista. Varoitukset ja hälytykset näytetään värillisin koodein paineilma-aseman virtauskaaviossa. Käyttöparametrit ja selväkieliset ilmoitustekstit avautuvat näytölle kuivaimen kytkentäsymbolia napsauttamalla.

SECOPACK LS – tärkeä osa tehokkuutta
SECOPACK-lämmönvaihdinjärjestelmän läpileikkaus
 1. Paineilman sisäänvirtaus
 2. Lauhteen ulosvirtaus
 3. Kylmäaineen sisäänvirtaus (kylmä)
 4. Kylmäaineen ulosvirtaus (lämmin)
 5. Lämmönsiirto
 6. Paineilman ulosvirtaus

TD, TE- ja TF -sarjojen jäähdytyskuivaimissa on innovatiivinen SECOPACK LS -lämmönvaihdinjärjestelmä. Sen latenttilämmön varaaja on täytetty faasimuutoksen aikaansaavalla materiaalilla. Paineilma lämmittää materiaalin, jolloin se sulaa (varaus purkautuu) ja kerää latentin sulamislämmön. Se on oleellisesti suurempi kuin lämpö, jonka materiaali normaalin ominaislämpökapasiteettinsa perusteella (ilman faasimuutosta) kykenisi sitomaan itseensä. TE- ja TF-sarjojen kuivaimen latenttilämmön varaajan varastointitiheys on selvästi suurempi, minkä ansiosta varaajamateriaalin tarve on 98 prosenttia pienempi kuin perinteisissä lämmönvaraajissa.

Lopputulos: vakaata painekastepistettä ylläpitävä suuri varaajakapasiteetti, materiaalia säästävä käyntitapa ja selvästi pienempi tilantarve.

Innovatiivinen säätö tehokkaan varaajan ja faasimuutoksen ansiosta
SECOTEC: Innovatiivinen säätö tehokkaan varaajan ja faasimuutoksen ansiosta
 1. Kompressori tuottaa kylmää kylmäainetta paineilman kuivaamiseen ja varaajan jäähdytykseen.
 2. Varaava massa jähmettyy vakaassa lämpötilassa ja johtaa kylmäaineen kautta suuren määrän lämpöä pois.
 3. Kylmäaine jäähdyttää varaavaa massaa edelleen katkaisupisteen saavuttamiseen saakka.
 4. Kylmäkompressori kytkeytyy pois päältä.
 1. Varaava massa luovuttaa kylmää paineilman kuivaamiseksi ja lämpenee.
 2. Varaava massa sulaa vakaassa lämpötilassa, ja siihen sitoutuu suuri määrä lämpöä kosteasta paineilmasta.
 3. Varaava massa lämpenee kompressorin kytkentäpisteeseen saakka.
Rakenne ja toiminta
Energiaa säästävän SECOTEC TF -jäähdytyskuivaimen rakennekaavio
 1. Paineilman sisäänvirtaus
 2. SECOPACK LS -lämmönvaihdinjärjestelmä
 3. Paineilman ulosvirtaus
 4. Lauhteen ulosvirtaus
 5. ECO DRAIN -lauhteenpoistin
 6. Kylmäkompressori
 1. Mikrokanavoitu lauhdutin
 2. Tuuletin
 3. Kylmäaineen vedenerotussuodatin
 4. Kylmäaineakku
 5. Paisuntaventtiili
Tekniset tiedot TD

Perusversio

MalliTD 52 TD 67 TD 73
Tilavuusvirta m³/min 5,1 6,7 7,3
Painehäviö bar 0,12 0,11 0,13
Sähköinen ottoteho tilavuusvirran ollessa 50 % kW 0,31 0,37 0,49
Sähköinen tehonotto tilavuusvirran ollessa 100 % kW 0,61 0,78 0,95
Käyttöpaine bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Ympäristölämpötila °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Tulolämpötila °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Massa kg 132 138 138
Mitat
L x S x K mm
588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515
PaineilmaliitäntäG 1½ G 1½ G 1½
Lauhteenpoistoventtiilin liitäntäG ¼ G ¼ G ¼
Virransyöttö230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
KylmäaineR-513A R-513A R-513A
Kylmäaineen massa CO2-ekvivalenttina t 0,42 0,49 0,49
GWP-arvo631 631 631
Kylmäaineen massa kg 0,67 0,77 0,77

MalliTD 94
Tilavuusvirta m³/min 9,4
Painehäviö bar 0,11
Sähköinen ottoteho tilavuusvirran ollessa 50 % kW 0,5
Sähköinen tehonotto tilavuusvirran ollessa 100 % kW 0,92
Käyttöpaine bar 3 - 16
Ympäristölämpötila °C 3 - 50
Tulolämpötila °C 3 - 60
Massa kg 151
Mitat
L x S x K mm
588 x 797 x 1.515
PaineilmaliitäntäG 2
Lauhteenpoistoventtiilin liitäntäG ¼
Virransyöttö230 V / 1 / 50 Hz
KylmäaineR-513A
Kylmäaineen massa CO2-ekvivalenttina t 0,56
GWP-arvo631
Kylmäaineen massa kg 0,88

Tekniset tiedot TE

Perusversio

MalliTE 102 TE 122 TE 142
Tilavuusvirta m³/min 11,5 12,5 15,5
Painehäviö bar 0,11 0,13 0,14
Sähköinen ottoteho tilavuusvirran ollessa 50 % kW 0,5 0,52 0,77
Sähköinen tehonotto tilavuusvirran ollessa 100 % kW 1,08 1,12 1,51
Käyttöpaine bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Ympäristölämpötila °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Tulolämpötila °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Massa kg 229 230 249
Mitat
L x S x K mm
712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612
PaineilmaliitäntäG 2 G 2 G 2
Lauhteenpoistoventtiilin liitäntäG ¼ G ¼ G ¼
Virransyöttö400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KylmäaineR-513A R-513A R-513A
Kylmäaineen massa CO2-ekvivalenttina t 0,95 0,98 0,98
GWP-arvo631 631 631
Kylmäaineen massa kg 1,5 1,55 1,55

Tekniset tiedot TF

Perusversio

MalliTF 174 TF 230 TF 280
Tilavuusvirta m³/min 17 23 28
Painehäviö bar 0,13 0,15 0,19
Sähköinen ottoteho tilavuusvirran ollessa 50 % kW 0,79 0,97 1,11
Sähköinen tehonotto tilavuusvirran ollessa 100 % kW 1,61 2,2 2,45
Käyttöpaine bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Ympäristölämpötila °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Tulolämpötila °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Massa kg 345 375 395
Mitat
L x S x K mm
835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000
PaineilmaliitäntäDN65 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lauhteenpoistoventtiilin liitäntäG ¼ G ¼ G ¼
Virransyöttö400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KylmäaineR-513A R-513A R-513A
Kylmäaineen massa CO2-ekvivalenttina t 1,77 1,83 2,15
GWP-arvo631 631 631
Kylmäaineen massa kg 2,8 2,9 3,4

MalliTF 340
Tilavuusvirta m³/min 34
Painehäviö bar 0,17
Sähköinen ottoteho tilavuusvirran ollessa 50 % kW 1,29
Sähköinen tehonotto tilavuusvirran ollessa 100 % kW 2,87
Käyttöpaine bar 3 - 16
Ympäristölämpötila °C 3 - 45
Tulolämpötila °C 3 - 60
Massa kg 420
Mitat
L x S x K mm
835 x 1.230 x 2.000
PaineilmaliitäntäDN80 PN16 DIN
Lauhteenpoistoventtiilin liitäntäG ¼
Virransyöttö400 V / 3 / 50 Hz
KylmäaineR-513A
Kylmäaineen massa CO2-ekvivalenttina t 2,84
GWP-arvo631
Kylmäaineen massa kg 4,5