Puhaltimet, erillislohkot: OMEGA-sarja


Vankkarakenteiset mallit mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin

Puhaltimien erillislohkot tarjoavat paljon valinnanvaraa. OMEGA-sarjassa käytetään niukasti sykintää aiheuttavia, kolmilapaisia roottoreita. Tarjolla on erilaisia puhaltimia, jotka sopivat niin kiinteisiin kuin liikkuviinkin käyttökohteisiin. Ne on valmistettu nykyaikaisissa, ilmastoiduissa CNC-työstökeskuksissa, ja ne testataan tarkasti maksimikuormituksella.

 • monipuoliset käyttömahdollisuudet: kiinteät ja liikkuvat käyttökohteet, yli- ja alipainekäyttö, ilman- tai typensiirto (OMEGA P ja PN)
 • kromi-nikkeliseoksesta valmistetuilla pääkomponenteilla varustetut puhaltimet tyhjiötislaukseen tai prosessiveden kierrätykseen (OMEGA B)
 • tehokkaat injektioilman jäähdytyksellä varustetut alipainepuhaltimet erityisesti vuorottaiseen yli- ja alipainekäyttöön siilo- ja imuautoihin (OMEGA PV)
 • kiertomäntävakuumipumput suurtyhjiötuotantoon (OMEGA WVC) yhdessä esipumpun kanssa.

Edut:

 • Tavallista pidempi käyttöikä:
  Sylinterirullalaakerit vaimentavat sataprosenttisesti roottoreihin vaikuttavat kaasuvoimat. Puhaltimiin asennettujen laakerien käyttöikä pitenee jopa 100 000 käyttötuntiin.
 • Korkea hyötysuhde takaa hyvän tehokkuuden:
  Erittäin tarkka valmistus mahdollistaa minimaalisen välyksen roottorin ja roottoripesän välillä. Tämän ansiosta välyshäviöiden aiheuttama virtaushäviö vähenee.
Alhaiset elinkaarikustannukset parantavat kannattavuutta
Elinkaarikustannukset

Kokonaisuus ratkaisee: erinomainen energiatehokkuus ja paineilman saatavuus sekä maailmanlaajuiset huolto- ja neuvontapalvelut lyhyellä varoitusajalla.

 

Tuotetiedot

OMEGA P -roottoripuhaltimet
OMEGA-profiililla varustetut roottoripuhallinlaitteistot

Käyttöalue

Roottoripuhaltimemme sopivat moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Ne soveltuvat sekä kiinteisiin että liikkuviin käyttökohteisiin ja yli- ja alipainekäyttöön. Esimerkkejä käyttökohteista:

 • vesihuolto (esimerkiksi selkeytysaltaiden ilmastus)
 • puhallusilman tuotanto (kuivaus, jäähdytys, erottelu...)
 • polttoilman syöttö
 • jauheiden ja rakeiden pneumaattinen kuljetus
Roottoripuhaltimet typen kuljetukseen: OMEGA PN -malli
OMEGA P -roottoripuhaltimet
Käyttöalue
Tietyt irtotavarat on kuljetettava suljetussa järjestelmässä typpi-ilmakehässä.
Kaikkien järjestelmäkomponenttien on oltava tällöin mahdollisimman tiiviitä, mikä koskee myös roottoripuhaltimen osia.
PN-tyypin puhaltimet on suunniteltu erityisesti tähän käyttötarkoitukseen. Niitä on saatavilla kolmella erilaisella käyttöakselin läpiviennin tiivisteellä – liukurengastiiviste (katso kaaviokuva) on jopa kulumaton.
Injektioilman jäähdytyksellä varustetut alipainepuhaltimet: OMEGA PV -malli
Alipainepuhallin OMEGA PV – imuajoneuvo
Käyttöalue
 • karkean tyhjiön alue 100 millibaariin (abs)saakka tai 900 millibaarin paine-eroon saakka
 • alipaineen imuteho jopa 120 m³/min
Käyttöesimerkkejä
 • liikkuvat käyttökohteet, esimerkiksi imu- ja säiliöautot
Alipainepuhallin OMEGA PV – toimintatapa
Toimintatapa
Kun roottorin ja roottoripesän välissä vallitsee alipaine (keltainen alue), puhallinlohkoon imeytyy roottorien pyöriessä ympäristön ilmaa (siniset alueet) niin kutsuttujen injektioilmakanavien kautta.
Alipaineen ja ympäröivän ilman muodostamat tilavuusvirrat sekoittuvat keskenään, jolloin syntyvä puristuslämpö jakautuu moninkertaisesti suurempaan, suljettuun ilmamassaan.
Näin saavutetaan samat puristuksen loppulämpötilat kuin normaaleilla puhallinlohkoilla.
Prosessilohko: OMEGA B -malli
Prosessilohko: OMEGA B -malli

Käyttöalue

 • suunniteltu erityisesti vesihöyryn tiivistämiseen alipainekäytössä yhdessä vesisuihkujäähdytyksen kanssa

Varustus

 • roottorit ja roottoripesät valmistettu jaloteräsvalusta ja kromi-nikkelirautavaluseoksesta
 • erilaisia läpivientien erikoistiivisteitä (ruostumattomia ja hyvin kulutusta kestäviä)
 • erilaisia käyttöakselin läpivientien erikoistiivisteitä ympäristöolosuhteiden mukaan
 • vertikaalinen puhallussuunta ylhäältä alaspäin (sovitettavissa erilaisiin asennuskokoonpanoihin)
Kiertomäntävakuumipumppu: Tyyppi WVC
WVC-kiertomäntävakuumipumppu
Käyttöalue
 • käyttökohteisiin, joissa tuotetaan alipainetta painealueella 1 mbar...10-3 mbar
 • nimellisimuteho enintään 6 800 m³/h
 • kuiva puristus
 • käyttö pumppuasemilla yhdessä imutehoa ja alipainetta tehostavien esipumppujen kanssa
Taajuusmuuttajat lyhentävät pumppausaikaa
Lisävarusteena saatavan taajuusmuuttajan avulla kiertomäntävakuumipumppu ja esipumppu voidaan käynnistää yhtä aikaa jo ilmakehän paineessa.
OMEGA P -roottoripuhaltimet – toimintaperiaate
OMEGA P -roottoripuhaltimet – toimintaperiaate
 1. Ilman sisäänvirtaus
 2. Kuljetus painepuolelle
 1. Paineentasaus
 2. Ilman poistuminen

Imupuolella ilma imeytyy roottorien pyörimisliikkeen seurauksena roottorien ja roottoripesän väliseen tilaan. Pyörimisliikkeen edetessä roottorien kärki liikkuu kohti roottoripesän ulkonevaa sivuseinämää. Tämän muodostamassa kanavassa sisään imetyn imuilman ja painepuolelta sisään virtaavan ilman välinen paine vähitellen tasaantuu. Kaksilapaisissa puhaltimissa ilma sen sijaan virtaa äkkinäisesti painepuolelta ilmatilaan. Sen vuoksi kolmilapaisilla roottoreilla varustetut puhaltimet käyvät huomattavasti pienemmällä sykinnällä kuin kaksilapaiset puhallinmallit. Lopuksi ilma työntyy ulos putkistossa vallitsevaa vastapainetta vasten.