SIGMA AIR MANAGER 4.0 - paineilman hallintajärjestelmä

Paineilma-aseman ohjaus - optimoitua tehokkuutta

Adaptiivinen, tehokas ja verkottunut – SIGMA AIR MANAGER 4.0 antaa paineilmatuotannon hallinnalle uuden määritelmän.
Paineilmatuotannon hallintajärjestelmä johtaa useiden kompressorien sekä kuivaimien tai suodattimien käyntiä ennennäkemättömän taloudellisesti. 

Patentoitu, simulaatioon perustuva optimointimenetelmä määrittää paineilman tulevan tarpeen menneen kulutuksen perusteella. Ratkaisevaa ei enää ole painekaista, vaan paineilma-aseman jatkuva optimaalinen käynti. Energian säästäminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. 

Paineilma-aseman kaikkien komponenttien verkottuminen älykkääseen pääohjausjärjestelmään turvallisen KAESER SIGMA NETWORK -verkon kautta mahdollistaa sekä laajan seurannan ja energianhallinnan että ennakoivat huoltotoimenpiteet. Tämä minimoi tuotannon keskeytykset ja maksimoi tuotantotehon.

Edut:

  • tarpeen mukainen paineilman hallinta
  • paineilma-aseman adaptiivinen optimointi
  • parempi yleiskuva, enemmän valvontaa, vähemmän keskeytyksiä

Saatavuus

SIGMA AIR MANAGER 4.0 helpottaa huoltotoimenpiteiden organisointia. Paineilma-aseman käyttötietojen keskitetty käsittely varmistaa pysyvän yleiskuvan laitteiston huoltotilasta. Huoltovälit voidaan siten optimoida ja suunnitella tulevaisuuslähtöisesti.

Valvonta

SIGMA AIR MANAGER 4.0 mahdollistaa paineilma-aseman kattavan seurannan. Tätä varten ohjaus kartoittaa, arkistoi ja visualisoi käyttötiedot. Aseman parametrien täydellisen valvonnan avulla häiriöt voidaan tunnistaa aikaisin ja korjata heti.

Raportointi

SIGMA AIR MANAGER 4.0 rekisteröi, arkistoi ja käsittelee paineilma-aseman käyttötiedot ja tukee samalla aktiivisesti ISO 50001 -standardin mukaista energianhallintaa. Tätä varten tarvitut tunnusluvut näytetään, analysoidaan ja laaditaan raportiksi automaattisesti.

Verkottuminen

SIGMA AIR MANAGER 4.0 mahdollistaa paineilma-aseman digitalisoinnin jo nyt. Keskeisenä solmukohtana se sitoo kaikki aseman komponentit yhteen turvallisen KAESER SIGMA NETWORK -verkon avulla. Käyttötiedot kootaan keskitetysti ja voidaan yhdistää saatavilla olevaan ohjaustekniikkaan. Kommunikaatio Modbus TCP:n, Ethernet IP:n, ProfiNetin, ProfiBus-väylän, Modbus RTU:n ja myös tulevaisuuden haasteisiin varustetun OPC UA:n kautta.

 

SIGMA AIR MANAGER 4.0 lähikuvassa

Optimointimenetelmä

SIGMA AIR MANAGER 4.0 määrittää paineilman tulevan tarpeen adaptiivisesti menneen kulutuskäyttäytymisen perusteella. Tämän tarpeen, komponenttien teknisten ominaisuuksien ja laitteen ja järjestelmän käyttäytymisestä opitun tiedon perusteella voidaan valita tehokkaimmat kytkennät ennakoivasti patentoidun simulaatiopohjaisen optimointimenetelmän avulla.

Pääohjausjärjestelmä SIGMA AIR MANAGER 4.0 KAESERILTÄ.
KAESER SIGMA NETWORK

Teolliset sovellukset asettavat erityisiä vaatimuksia kommunikoinnille – myös koneelta koneelle. Sen on oltava toimintavarmaa ja paikallisesti käsiteltävää, mutta kuitenkin maailmanlaajuisesti yhteensopivaa. Sen on kyettävä nopeasti ja luotettavasti siirtämään suuria tietomääriä ja samalla taattava tietojen luottamuksellisuus ja prosessin vaatimat reaaliaikaiset ominaisuudet. KAESER SIGMA NETWORK täyttää kaikki nämä edellytykset ja tarjoaa vielä paljon muutakin.

Yhdessä SIGMA AIR MANAGER 4.0 -hallintajärjestelmän kanssa KAESER SIGMA NETWORK muodostaa täydellisesti yhteensovitetun ja turvallisen infrastruktuurin älykkäille palveluille teollisuus 4.0 -ympäristössä: Käyttäjän toivomuksesta paineilma-aseman käyttötiedot voidaan laajakaistayhteyden kautta luotettavasti siirtää KAESERin datakeskukseen.

Etädiagnoosin ja käytännön tarpeista lähtevän, ennakoivan kunnossapidon yhdistelmä tuo huomattavan lisän paineilmatuotannon varmuuteen ja kokonaislaitteiston tehokkuuteen.

  • Sekä suunniteltuja että suunnittelemattomia seisonta-aikoja (häiriöt, huollot) voidaan välttää käyttötietojen, kuten kuormituskäyntituntien ja lämpötilojen, analyysin avulla.
  • Energiatehokkuus paranee tärkeiden käyttöparametrien tarkkailun ansiosta. Näitä ovat esimerkiksi puristuksen loppulämpötila, painekastepiste, suodattimien paine-erot, vuotoarvot, paine ja tilavuusvirta.
  • Huoltokustannukset alenevat optimoitujen huoltoaikojen ja vältettyjen korjausten ansiosta jopa 30 prosenttia.
  • Paineilmalaitteiston käyttö on optimoitua koko elinkaaren ajan.
KAESER NETWORK SIGMA NETWORK tarjoaa yhteyden pöytätietokoneeseen, kannettavaan tietokoneeseen tai tablettiin sekä omaan valvomoon.