Öljyn ja veden erotin – AQUAMAT

Älykästä lauhteenkäsittelyä – luotettavasti. Puhdas. Modulaarinen.

Paineilmaa tuotettaessa muodostuu huomattavia määriä öljypitoista lauhdetta. Öljyn ja veden erottimet absorboivat öljyn ja huolehtivat siten viemäristöön johdettavasta poistovedestä. 

AQUAMAT i.CF:n avulla KAESER määrittelee lauhteenkäsittelyn uudelleen. Niinpä kompressoreille, joiden tilavuusvirta on 10,3–92,6 m³/min, on saatavilla öljyn ja veden erotin, jossa on ensimmäistä kertaa AQUAMAT CONTROL -ohjaus. Tämä hoitaa aktiivisen prosessiohjauksen ja tekee kunnossapidosta suunniteltavaa ja puhdasta. 

Ergonomisten patruunoiden ansiosta suodatinmateriaalin vaihto tapahtuu täysin puhtaasti ja ilman suoraa kontaktia lauhteeseen – tämä suojelee ympäristöä ja huoltohenkilökuntaa. Modulaarisen laitekonseptin ansiosta mallien kapasiteettia voidaan mukauttaa jälkikäteen. 

Pienten lauhdemäärien käsittelyyn käytettävissä on käytännölliset Aquamat CF 3- ja 6-mallit.

Edut:

 • Luotettava
  AQUAMAT CONTROL hoitaa aktiivisen prosessivalvonnan: se hyödyntää suodatinmateriaalia optimaalisesti, määrittää jäännöskapasiteetin kuormituksen mukaan, tekee huollosta suunnitelmallista, tyhjenee napin painalluksella ja varmistaa siten kestävän lauhteenkäsittelyn – luonnollisesti verkkokelpoisesti ja Berliinin rakennustekniikan instituutin (DIBt) tyyppitestaamana.
 • Puhdas
  Patruuna voi ottaa vastaan koko öljymäärän ja siinä on ergonominen kahva. Lisäksi bajonettikiinnitys kerääjässä ja tiputussulkuventtiili patruunan pohjassa huolehtivat nopeasta kunnossapidosta. Se suojaa huoltohenkilöstöä ja ympäristöä kontaminaatioilta. Lisäksi vedestä tyhjennetyn patruunan paino pysyy alle 25 kg:ssa.
 • Modulaarinen
  Yksi patruunakoko kaikille malleille. Käytännölliset uudelleenasennussarjat kestävään kapasiteetin mukauttamiseen.
Järjestelmän taloudelliset hyödyt lyhyesti

Laitehankinta maksaa itsensä nopeasti takaisin, sillä AQUAMAT-järjestelmän avulla lauhteen tyypilliset käsittelykustannukset pienenevät noin 90 %. Pitkällä aikavälillä laite myös omalta osaltaan vaikuttaa koko laitteiston kustannustehokkuuteen, mikä on KAESERin keskeisimpiä tavoitteita.

 

Tuotetiedot

Toiminto – aktiivinen lauhteenerotus
AQUAMAT-lauhteenkäsittelyjärjestelmän rakenne
 1. Paineenkevennyskammio
 2. Mäntäventtiili
 3. Mittauskammio
 4. AQUAMAT CONTROL
 5. Jakaja (putkitus)
 1. Patruunat
 2. Poistovesivaraaja
 3. Nousukanava
 4. Päästöaukko poistovedelle

Öljypitoinen lauhde virtaa AQUAMAT i.CF:n paineenkevennyskammioon (1), sen paine putoaa sieltä ilmakehän painetta vastaavaksi ja virtaa mäntäventtiilin (2) kautta mittauskammioon (3). 

Siellä AQUAMAT CONTROL -ohjaus (4) valvoo jatkuvasti täyttötasoa. Jos maksimiarvo saavutetaan, lauhteen sisäänvirtaus keskeytetään sulkemalla mäntäventtiili (2). Näin syntyy lauhdemäärä, joka voidaan paineistaa. 

AQUAMAT CONTROL -ohjaus (4) työntää sisäänsuljetun lauhteen pehmeillä paineiskuilla jakajien (5) kautta patruunoiden (6) läpi. Patruunoiden aktiivihiiletön suodatinmateriaali sitoo lauhteen sisältämän öljyn. 

Puhdistettu poistovesi virtaa patruunan pohjasta varaajaan (7) ja sieltä nousukanavan (8) kautta öljyn ja veden erottimen poistoaukkoon (9). 

Jos AQUAMAT CONTROL rekisteröi mittauskammion minimitäyttötason, sykintä pysäytetään, mäntäventtiili avataan ja lauhteen sisäänvirtaus taas palautuu. 

Häiriötilanteessa (tai sähkökatkon aikana) AQUAMAT i.CF toimii perinteisenä painovoimaerottimena edelleen.

Luotettava – AQUAMAT CONTROL

Aktiivisen erotuksen ydin

AQUAMAT CONTROL on öljyn ja veden erottimen ohjaus.

Jatkuva prosessivalvonta

AQUAMAT CONTROL valvoo lauhdetasoa ja huolehtii siten määritellystä sekä häiriöttömästä lauhteen virtauksesta. Ohjaus kerää prosessiparametrit ja ilmoittaa toimintahäiriöistä.

Patruunoiden jäljellä oleva käyttöikä

AQUAMAT CONTROL selvittää anturi- ja prosessitietojen perusteella patruunoiden kuormituksesta riippuvan jäljellä olevan käyttöiän. Se tekee kunnossapidosta helposti suunniteltavaa.

Automaattinen vedenpoisto

AQUAMAT CONTROL poistaa veden patruunoista napinpainalluksella ja pitää siten jokaisen patruunan painon alle 25 kg:ssa, minkä ansiosta vaihtaminen on puhdasta ja ergonomista – lisäksi se säästää hävittämiskustannuksia.

Verkkoliitäntä

AQUAMAT CONTROL antaa prosessitiedot ja ilmoitukset käyttöön Modbus TCP:n (Ethernet) kautta. Se mahdollistaa prosessivalvonnan pääohjausjärjestelmässä, esim. SIGMA AIR MANAGER 4.0.

Paikallinen WLAN

AQUAMAT CONTROL tarjoaa pääsyn paikalliseen WLANiin ja antaa huoltohenkilöstölle tietoja laitteen konfiguraatiosta, prosessitiedoista ja ilmoituksista kannettavilla päätelaitteilla myös ilman verkkoliitäntää.

Puhdas – kaikilla alueilla
Mukana toimitettu peitetulppa takaa muun turvallisuuden.

Öljymäärä mukana

Suodatinmateriaalin suuren koon ja optimoidun käytön ansiosta koko öljymäärä sitoutuu patruunaan pysyvästi. Kosketus huoltohenkilöstöön ja ympäristön likaantuminen vältetään luotettavasti.

Vedenpoisto napinpainalluksella

Aktiivisen erotuksen ansiosta patruunoista poistetaan vesi pehmeillä paineiskuilla. Suodatinmateriaalin vaihdossa pitkällinen ja likainen valuttaminen jää pois. Hallitun vedenpoiston kautta täysin kyllästetty patruuna painaa alle 25 kg.

Patruunan venttiili estää nesteiden valumisen.

Bajonetti ja tiputussulkuventtiili

Patruunan vaihto on helppoa ja puhdasta käytännöllisen bajonettikiinnityksen ansiosta. Patruunan venttiili estää nesteiden valumisen. Mukana toimitetut peitetulpat tarjoavat lisävarmuutta nesteiden ulospääsyn estämiseen.

Ergonominen kahva

Patruunan tuloputki on muotoiltu luistamattomaksi ja vakaaksi kahvaksi. Patruunan kuljetus ja asennus ovat erittäin ergonomisia. Patruuna nostetaan ergonomisella kahvalla ulos bajonettikiinnityksestä 45°:n kiertoliikkeellä. Sen paino on täysin kyllästettynä enintään 25 kg.

Modulaarinen – helposti laajennettava AQUAMAT i.CF
Käytännölliset uudelleenasennussarjat kestävään kapasiteetin mukauttamiseen.

Perinteiset öljyn ja veden erottimet on suunniteltu tietylle lauhdemäärälle. Kun tämä kapasiteetti ylittyi esim. kasvavan paineilmantarpeen vuoksi, täytyi asentaa lisälaite. Modulaarisen rakenteensa ansiosta AQUAMAT i.CF on helppo mukauttaa, ja se voidaan helposti sopeuttaa sekä suurempaan että pienempään tarpeeseen uudelleenasennussarjojen avulla.

Kestävä - ohjaus kestävän ympäristönsuojelun edistämiseksi
AQUAMAT CONTROL -ohjaus huolehtii ajanmukaisesta ympäristönsuojelusta.

Öljyn ja veden erotin, jonka toimintoa ei valvota tai jota ei pidetä riittävästi kunnossa, voi kuormittaa ympäristöä öljypitoisella lauhteella ja poistovedellä. 

Alykkäät, AQUAMAT CONTROLilla varustetut AQUAMAT i.CF -öljyn ja veden erottimet tarjoavat nykyaikaista ympäristönsuojelua:

 • Hygieninen patruunakonsepti, jossa on automaattinen vedenpoisto ja tipanpysäytysventtiili pohjassa, pidättää koko öljymäärän luotettavasti.
 • Aktiivinen erotusmenetelmä suojelee patoumilta ja siten ylivuotavalta lauhteelta.
 • AQUAMAT CONTROL -ohjaus näyttää jatkuvasti patruunoiden vielä jäljellä olevan kapasiteetin ja tekee siten kunnossapidosta läpinäkyvää ja suunniteltavaa.