Energiaa säästävät SECOTEC-jäähdytyskuivaimet, 8,25 m³:iin/min saakka

Energiansäästöä vailla vertaa yhdistettynä vakaaseen painekastepisteeseen

TA–TD-sarjojen SECOTEC-jäähdytyskuivaimet (*) kuivaavat paineilman aina +3 °C:n painekastepisteeseen saakka. Tehokkaan ja käyttötarpeisiin sopeutetun pysäytyssäädön myötä kuivaimet ovat poikkeuksellisen energiatehokkaita. Mittava kylmävaraaja mahdollistaa materiaaleja säästävän käynnin sekä vakaan painekastepisteen.

 • huomattavia säästömahdollisuuksia osakuormituskäynnin ja käyttötaukojen myötä
 • erityisen vankkatekoinen ja vain vähän huoltoa vaativa rakenne
 • ilmajäähdytys; soveltuvuus +43 °C:n ympäristölämpötiloihin saakka.

Edut:

 • Energiansäästö:
  Energiaa säästävän säädön ansiosta ylimääräinen kylmäteho voidaan osakuormituskäytössä välivarastoida varaajassa ja tarvittaessa taas käyttää paineilman kuivaukseen ilman sähkönkulutusta.
 • Toimintavarmuus:
  SECOTEC-jäähdytyskuivaimien korkealaatuisen kylmäainepiirin ansiosta laitteet ovat toimintavarmoja aina +43 °C:n ympäristölämpötilaan saakka. Suuri lauhteenerotin ja elektroninen ECO DRAIN -lauhteenpoistin erottavat ja poistavat lauhteen luotettavasti kaikissa kuormitusvaiheissa. Sähköjärjestelmä täyttää EN 60204-1 -standardin asettamat vaatimukset.
 • Huoltoystävällisyys omaa luokkaansa:
  Kotelorakenne on suunniteltu siten, että kaikkiin osiin pääsee helposti käsiksi. Tämä alentaa tuntuvasti huolto- ja tarkastuskustannuksia.

* Tämä jäähdytyskuivainsarja sisältää fluorattua kasvihuonekaasua R-513A.

Suositeltu lisävaruste: öljyn- ja vedenerotin AQUAMAT
AQUAMAT-lauhteenkäsittelyjärjestelmä

Vinkki: AQUAMAT-öljyn- ja vedenerottimen avulla lauhde voidaan edullisesti käsitellä määräysten mukaiseksi ennen sen johtamista viemäriin.

 

Tuotetiedot

SECOTEC – energiansäästöä kautta linjan

Jäähdytyskuivaimen rasitus ei riipu vain kuivattavan paineilman tilavuusvirrasta (harmaa alue), vaan enemmänkin siitä, kuinka paljon vettä sisään virtaava paineilma sisältää. Lämpötilan kohotessa tämä määrä kasvaa. Sen vuoksi jäähdytyskuivaimet joutuvat erityisen koville korkeissa ympäristölämpötiloissa, kuten esimerkiksi kesällä (keltainen käyrä).

Talvilämpötiloissa (turkoosi käyrä) myös jäähdytyskuivaimien työkuormitus kevenee. Jotta painekastepiste pysyisi kaikista vaihteluista huolimatta vakaana, on jäähdytyskuivaimet aina mitoitettava tuotannonaikaisen huippukuormituksen mukaan, johon on vielä lisättävä riittävä reservi.

Tilavuusvirta- ja lämpötila-alueesta riippuen jäähdytyskuivaimien kuormitusalue vaihtelee jatkuvasti 0 ja 100 prosentin välillä. SECOTEC-säätö huolehtii koko tällä kuormitusalueella tarpeen mukaisesta energiankäytöstä, mikä mahdollistaa tuntuvan säästön.

Sähkönsäästövaikutus
Pysäytyssäätö maksimoi energiansäästön
Maksimaalinen energiansäästö SECOTEC-jäähdytyskuivainten pysäytyssäädön ansiosta

Jäähdytyskuivaimien käyttöaste vaihtelee jatkuvasti 0 ja 100 prosentin välillä. Perinteisistä osakuormitussäädöistä poiketen SECOTEC-säätö mukauttaa sähköisen tehontarpeen täsmälleen kulloiseenkin kuormitusvaiheeseen.

Näin SECOTEC-kuivaimien sähkökustannuksissa tuoma säästö esimerkiksi kuumakaasun ohitussäädöllä toimiviin jäähdytyskuivaimiin verrattuna on 40 %:sta jopa liki 60 %:iin.

SECOTEC-kuivaimien kylmävaraaja pysyy perinteisistä menetelmistä poiketen aina viileänä. Näin paineilma kuivuu tehokkaasti myös käynnistysvaiheen aikana. Varaajan laadukas eristys mahdollistaa energiatarpeen minimoinnin myös tässä vaiheessa. SECOTEC-jäähdytyskuivaimilla tapahtuva paineilman kuivaus on paitsi energiatehokasta myös materiaaleja säästävää – kiitos suuren varaajakapasiteetin.

Paras kuivaus materiaaleja säästäen
SECOTEC-jäähdytyskuivaimilla paras kuivaus materiaaleja säästäen

SECOTEC-jäähdytyskuivaimilla saavutetaan erittäin tehokkaasti vakaa painekastepiste kaikissa kuormitusvaiheissa. Kuivattu paineilma voidaan jäädyttää +3 °C:n painekastepisteeseen ilmassa olevan kosteuden kondensoitumatta. Paineilmaverkosto ja -työkalut ovat optimaalisesti suojattuja myös korkeammissa ympäristölämpötiloissa.

Perinteiset kytkevät jäähdytyskuivaimet, joissa ei ole lisänä kylmävaraajaa, käyttävät lämmönvaihtimensa materiaalia tähän tarkoitukseen. Näiden kuivaimien kylmäkompressorien ja tuuletinmoottorien täytyy sen vuoksi kytkeytyä selvästi useammin päälle ja pois päältä, jotta vaadittu kylmäteho pysyisi kutakuinkin vakaana. Kytkentätaajuuden ja kulumisen vähentämiseksi kylmäainepiiri otetaan sen vuoksi usein käyttöön vasta kastepisteen ollessa huomattavasti korkeampi. Seurauksena on kastepisteen heilahtelun heikentämä kuivaustulos. Tässä piilee riski, sillä korroosiota voi alkaa muodostua, kun paineilman suhteellinen kosteus ylittää 40 %, ei suinkaan vasta siinä vaiheessa, kun kosteus tiivistyy lauhteeksi.

Suuren kylmävaraajakapasiteetin omaavissa SECOTEC-jäähdytyskuivaimissa materiaalit sen sijaan rasittuvat huomattavasti vähemmän. Kun varaaja on latautunut, voivat kylmäkompressori ja tuuletinmoottori olla selvästi kauemmin pois päältä vakaan painekastepisteen vaarantumatta.

Rakenne ja toiminta
SECOTEC-jäähdytyskuivainten toiminta ja rakenne
 1. Ilma-ilmalämmönvaihdin
 2. Ilma-kylmäainelämmönvaihdin ja kylmävaraaja
 3. Lauhteenerotin
 4. Lauhteenpoistin (ECO DRAIN)
 5. Kylmäkompressori
 6. Lauhdutin
 7. Kapillaarit
 1. Kylmäaineen vedenerotussuodatin
 2. Korkeapainekytkin
 3. Matalapainekytkin
 4. Tuulettimen painekytkin
 5. Kastepisteen trendinäyttö
 6. Paineilman tulo ja poisto
Tekniset tiedot

Tekniset tiedot löytyvät seuraavasta esitteestä: