Paineilmaverkoston täyttöjärjestelmät 4.0

Paineilmaverkoston täyttöjärjestelmät – pieni apuri, jolla on suuri vaikutus

KAESERin kehittämät DHS 4.0 -sarjan elektroniset täyttöjärjestelmät suojaavat paineilman jälkikäsittelykomponentteja ja varmistavat luotettavasti paineilman laadun. Edes paineilmajärjestelmän täydellinen pysäyttäminen ei sen ansiosta enää aiheuta ongelmia. 

Paineen pudotessa virtausnopeus putkistossa kasvaa voimakkaasti. Tämän seurauksena ilma saattaa virrata liian nopeasti paineilmajärjestelmän komponenttien läpi vaurioittaen niitä. KAESERin DHS 4.0 -sarjan täyttöjärjestelmä ylläpitää vaadittua minimipainetta ja varmistaa siten järjestelmän luotettavan toiminnan erityisesti laitteiden käynnistymisvaiheessa niiden oltua pysähdyksissä.

Toimintavarmuuden ja yksinkertaisen käytön yhdistävässä täyttöjärjestelmässä on patentoidun pulssinleveysmodulaatioon pohjautuvan säätöjärjestelmän ansiosta erinomaiset valmiudet kriittisiin tilanteisiin.

 • liitäntäläpimitat G ½ – G 3 ja DN 40 – DN 400
 • yhden tai useamman jälkikäsittelylinjan sisältäville järjestelmille
 • vaivaton integrointi lukuisten liitäntöjen ja konfigurointimahdollisuuksien ansiosta

Edut:

 • Kaksi käyntitapaa:
  Paineilman luotettava saanti tai luotettava paineilmalaatu. Joustavasti asetettavasti prosessin tarpeiden mukaan.
 • Yksinkertainen käyttökonsepti:
  Ohjelmoitavissa 25 käyttökielelle, välitön käyntitilan tunnistus, käsikäyttö hätätilanteessa – kaikki tämä säästää aikaa ja parantaa toimintavarmuutta.
 • Kytkettävissä SIGMA AIR MANAGER 4.0:aan: 
  DHS 4.0 -sarjan paineilmaverkoston täyttöjärjestelmä on mahdollista SIGMA NETWORK -verkon kautta yhdistää SIGMA AIR MANAGER 4.0 -hallintajärjestelmään.
 

Tuotetiedot

Varustus

Kaksi käyntitapaa

 • 1 – ”Varma paineilman saanti”: palloventtiili ja läppäventtiili avautuu ja sulkeutuu pulssileveysmoduloituna varmistaen tehokkaan ja luotettavan paineilman saannin.
 • 2 – ”Luotettava paineilmalaatu” rinnakkaisjärjestelmällä varmennetuille paineilmaverkostoille: sulkee lisäksi kyseisen paineilmalinjan, jos esimerkiksi kuivaimen tai suodattimen toiminnassa on häiriö (tehdasasetus).

Elektroninen ohjausyksikkö

 • integroitu elektroninen paineanturi
 • paineenalennusventtiili 0–16 bar
 • etä-LED
 • mekaaninen näyttö
 • keskusyksikkö
 • paineen valvonta
 • näyttö (25 kieltä)
 • salasanasuojaus
 • käyntitavan valintakytkin
 • ohjausyksikkö 90 astetta käännettävissä
 • pääteasennon valvonta
 • ohjelmistopäivitys microSD-kortilla
 • näppäimistö ja käyntitavan valintakytkin voidaan sinetöidä asiattoman käytön estämiseksi
 • jännite: 100–240 V AC, 50/60 Hz tai 24 V DC

Toimilaite

 • jousikuormitteinen pneumaattinen toimilaite
 • sisäisellä ohjauspaineella liikkuva palloventtiili tai läppäventtiili
 • palloventtiilissä ja läppäventtiilissä silikoniton rasva (vakiona); optiona kaikkien osien erikoispuhdistus silikonivapaiksi

Käyttö

 • salasanan ja käyttöparametrien (esim. avautumispaineen, hystereesin, prosentuaalisen avautumis-/sulkeutumisajan) syöttö näppäimistöllä
 • myös pääohjausjärjestelmän kautta (optio)
 • käsikäyttö avaimella sähkökatkon aikana

Liitännät

 • potentiaalivapaat tulot ulkoista katkaisua varten (esim. kuivaimen häiriötilanteessa)
 • potentiaalivapaat lähdöt: ryhmähäiriö, auki, kiinni ja paineen valvonta
 • 4–20 mA:n verkkopainesignaali kompressorin ohjaukselle tai pääohjausjärjestelmälle
 • liitäntä kauko-ohjausta varten
 • Modbus TCP -kommunikaatioliitäntä (pistoliitäntä M12)

Pallo- tai läppäventtiili

Läppäventtiilillä varustettu versio on mahdollista irrottaa yksipuolisesti verkosta, mikä helpottaa asennusta paineilmaverkoston muutos- tai laajennustöiden yhteydessä.

SIGMA NETWORK

Käytön tehostamiseksi entisestään DHS 4.0 -täyttöjärjestelmissä on vakiona SIGMA NETWORK -liitäntä.

Me huolehdimme paineilma-asemastanne
DHS 4.0 paineilma-asemaan asennettuna.

Paineilma-aseman suunnitteleminen siten, että se turvaa prosessit ja on samanaikaisesti toimintavarma ja taloudellinen, vaatii monen eri seikan huomiointia. Vaaditun paineen ja prosessi-ilmalle asetettujen vaatimusten ohella suunnittelussa on huomioitava putkituksen, jäähdytyksen, ilmanvaihdon, tilasuunnittelun ja ympäristönäkökohtien kaltaiset tekijät. Perinpohjaiseen harkintaan perustuva järjestelmäsuunnittelu muodostaa perustan myöhemmälle käytölle. 

Paineilmatuotannon keskeiset osa-alueet ovat itse paineilman tuottaminen, sen jälkikäsittely ja varastointi. Jos jälkikäsittelykomponentteihin virtaa liian suuri tilavuusvirta tai jos jokin haara ei vikatilanteessa sulkeudu, on seurauksena epäpuhtauksien pääsy prosessi-ilmaan. Lisäksi aiheutuu turhia kustannuksia, kun kompressoreja joudutaan käyttämään suunniteltua pitempään vuotohäviöiden kompensoimiseksi.
KAESERin täyttöjärjestelmien avulla kaikki tämä voidaan välttää.

Paineilman luotettavan saannin takaava verkoston täyttö

Suojatut komponentit

DHS:n käyttömahdollisuudet: Paineilman luotettavan saannin takaava verkoston täyttö
 1. Kompressori
 2. Jäähdytyskuivain ja ECO-DRAIN
 3. Suodatin ja ECO-DRAIN
 4. Paineilmasäiliö
 1. Elektroninen DHS 4.0 -täyttöjärjestelmä
 2. AQUAMAT-lauhteenkäsittely
 3. Paineilmaverkosto

Jos verkosto on paineeton paineilmatuotannon keskeytysten aikana, puuttuu verkkopaineen muodostama vastus kompressorien käynnistyessä uudelleen. Paineilmajärjestelmän jälkikäsittelykomponentit on kuitenkin mitoitettu kuormituskäynnin aikaisille tilavuusvirroille ja läpivirtausnopeuksille. Tällöin on olemassa vaara, että vastapaineen puuttuessa liian nopeasti virtaava paineilma "yliajaa" kuivaimet ja suodattimet. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä suodattimissa ja nostaa merkittävästi jäähdytyskuivainten painekastepistettä. Seurauksena olisi öljyn, hiukkasten ja kosteuden kaltaisten epäpuhtauksien pääsy putkistoon ja prosessi-ilmaan.

Paineilman luotettavan laadun varmistava verkoston täyttö

Häiriötön tuotanto

dhs_reliable_compressed_air_quality.png
 1. Kompressorit
 2. Paineilmasäiliö
 3. Jäähdytyskuivain ja ECO-DRAIN
 4. Suodatin ja ECO-DRAIN
 1. Elektroninen DHS 4.0 -täyttöjärjestelmä
 2. SIGMA AIR MANAGER 4.0
 3. AQUAMAT-lauhteenkäsittely
 4. Paineilmaverkosto

Elektroniset täyttöjärjestelmät ovat osoittaneet hyödyllisyytensä myös varsinaisen käynnin aikana. Erityisesti asemilla, joilla on useampia jälkikäsittelyhaaroja, ne ovat korvaamattomia. Ne varmistavat, että paineilman laatu pysyy tasaisen korkeana. Esimerkiksi tilanteissa, joissa kuivaimessa tai suodattimessa on häiriö, täyttöjärjestelmä sulkee kyseisen paineilmahaaran. Näin paineilman laatu on turvattu, minkä lisäksi myös putkistoa ja tuotantojärjestelmien kulutuskojeita suojataan.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot löytyvät seuraavasta esitteestä: