Paineenkorotuskompressorin sisältävä järjestelmäratkaisu: SIGMA PET AIR


Huoleton paketti PET-pullojen tuotantoon

Paineenkorotuskompressorin sisältävä SIGMA PET AIR on käyttövalmis, puhallus- ja ohjausilmatuotannon sisältävä järjestelmäratkaisu. Ohjausilma tuotetaan ilmajäähdytteisellä ruuvikompressorilla, joka samalla esipuristaa puhallusilman. Puhallusilman tuottava paineenkorotuskompressori, laitteiston ohjaus sekä molempien painejärjestelmien jälkikäsittelykomponentit on asennettu käyttövalmiiksi yhteiselle alustalle.

SIGMA PET AIR -järjestelmän suoritusparametrit:

 • tilavuusvirta 2772 m³:iin/h saakka
 • puhallusilmaa 45 baariin saakka

Paineenkorotuskompressorin sisältävä SIGMA PET AIR on oikea ratkaisu PET-pullojen tuotantoon, jossa toimintavarmuudelle, taloudellisuudelle ja paineilman laadulle asetetaan korkeat vaatimukset.

Edut:

 • Nopea toimitus, nopea käyttöönotto:
  Valmis asennus alustalle vähentää tilantarvetta, sujuvoittaa kuljetusta ja nopeuttaa käyttöönottoa. Tarvittaessa SIGMA PET AIR -järjestelmä voidaan toimittaa myös käyttövalmiina konttiratkaisuna.
 • Tehokas ja edullinen jäähdytys:
  Paineenkorotuskompressoreissa käytetään pääsääntöisesti ilmajäähdytteisiä jälkijäähdyttimiä. Ilmajäähdytteisissä yksiköissä on erillinen tuuletinmoottorilla varustettu jälkijäähdytin, joka pitää imetyn ja puristetun paineilman välisen lämpötilaeron (ΔT) alhaisena. Hintavalle vesijäähdytykselle ei näin ole tarvetta.
 • Vähäinen huollon tarve:
  SIGMA PET AIR -järjestelmässä on vain kaksi puristusvaihetta (ruuvikompressori ja paineenkorotuskompressori). Monessa vaiheessa puristaviin korkeapainemäntäkompressoreihin verrattuna tämä tarkoittaa huomattavasti pienempää huollon tarvetta.
Kautta linjan tehokas
Elinkaarikustannukset

Mahdollisimman hyvän tehokkuuden saavuttamiseksi kaikki komponentit on tarkalleen sovitettu yhteen. Käyttäjälle tämä tarkoittaa erinomaista taloudellisuutta, toimintavarmuutta ja käytettävyyttä PET-pullojen valmistuksessa vaaditun ohjaus- ja puhallusilman tuottamisessa.

 

Tuotetiedot

Komponentit

SIGMA PET AIR -järjestelmä koostuu viidestä komponentista:

SIGMA PET AIR -järjestelmän viisi osaa

1. Energiaa säästävä ruuvikompressori

KAESERin kehittämällä ja optimoimalla, energiaa säästävällä SIGMA-profiililla varustettu ruuvikompressori tuottaa luotettavasti perusohjaus- ja -työilman.

2. Tehokas paineenkorotuskompressori

Mäntäkompressorin tarkka sovitus ruuvikompressoriin mahdollistaa alhaisen puristussuhteen. Tämä parantaa energiatehokkuutta.

3. Laatuluokkaa 1 vastaavaa paineilmaa

SIGMA PET AIR -järjestelmä tuottaa teknisesti öljytöntä paineilmaa. Öljyn ja kiintoainehiukkasten jäännöspitoisuus pysyy luotettavasti ISO 8573-1 -standardin määrittelemissä rajoissa (luokka 1).

4. Täysin varustettu paineilmasäiliö

Sekä korkea- että matalapainesäiliö sisältävät täydellisen varustesarjan, johon kuuluu elektroninen lauhteenpoistin.

5. Täysautomaattinen ohjaus

Järjestelmän kytkentäkaappi pitää sisällään KAESER CONTROL -valvontayksikön, paineenkorotuskompressorin ohjauksen (tähtikolmio) sekä kaikkien toimilaitteiden sulakkeet.