Membraanikuivaimet


Innovatiivinen ja kompakti rakenne tuo tehoa ja toimintavarmuutta

Erityinen virtauskonsepti takaa jatkuvan ja tehokkaan kuivauksen. Lisäksi Kaeser-membraanimoduulissa (KMM) on uudenlaiset, tiiviisti pakatut kierteiset kuidut, joiden ontto rakenne tekee niistä erityisen tehokkaita.

KMM-kuivaimet saavuttavat vaivatta alle 0 °C:n painekastepisteet ahtaissakin tiloissa. Ne ovat myös parhaimmillaan silloin, kun energialähdettä ei ole käytettävissä tai toimiessaan loppupään kuivaimina pakkaselle alttiissa käyttökohteissa.

 • tilavuusvirta 0,04–3,97 m³/min
 • painekastepiste +10 °C...−40 °C(suhteellinen pudotus tuloilman lähtöarvoon nähden jopa 90 °C)
 • valinnaisena varusteena energiaa säästävä huuhteluilman sulkuventtiili

Edut:

 • Tehokkaasti kosteutta poistava kalvorakenne:
  Onttojen ja erittäin hienojen kuitujen kierteisyys saa aikaan laajan erotuspinnan kuivaimen pienestä koosta huolimatta. Virtauskonseptissa vesimolekyylit poistetaan tehokkaasti sisäänpäin, jolloin kuitujen huokoinen ulkopinta pysyy aina vastaanottokykyisenä kosteudelle.
 • Parasta käyttövarmuutta:
  Kaikki KMM-kuivaimien toiminnalliset osat on suojattu tukevalla kotelolla. Kuivainta edeltävät Kaeser-mikrosuodattimet suojaavat kuivainmoduulia luotettavasti epäpuhtauksilta, aerosoleilta ja öljyjäämiltä.
 • Erityisen tehokas:
  Huuhteluilman suuttimen tarkoin mitoitettu aukko minimoi ilmahäviöt. Paineilmatuotannon keskeytysten aikana huuhteluilman sulkuventtiili (valinnainen varuste) lisää huomattavasti kuivaimen taloudellisuutta.
Suositeltu täydennys: Paineilmaverkoston DHS-täyttöjärjestelmät
Kaeser Kompressorien paineilmaverkoston täyttöjärjestelmä.

Tasainen, värähtelemätön ilmavirtaus on jokaisen jälkikäsittelyjärjestelmän elinehto erityisesti kompressorin uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.

 

Tuotetiedot

Ylivertainen kalvorakenne

Hienot kuidut

KMM-membraanikuivain – hienot kuidut

Perinteisistä membraanikuivaimista poiketen Kaeser-membraanimoduulissa käytetyt kuidut ovat hienompia, ja niiden lukumäärä on huomattavasti suurempi. Kuitupintaa on näin huomattavasti enemmän, mikä myös parantaa kuivaimen tehoa. Kuidut ovat myös mekaanisesti erittäin stabiileja.

Virtauskonsepti

KMM-membraanikuivain – virtauskonsepti

Ontot kuidut muodostuvat huokoisesta tukikerroksesta ja sisäpuolisesta kosteuden läpäisevästä erotuskerroksesta. Kun kostea ilma virtaa kuidun sisään, haihtuu ilmaan sitoutunut vesi huuhteluilman ja kostean paineilman välisen suuren osapaineen eron seurauksena erotuskerroksen läpi. Näin tukikerroksen huokoset pysyvät aina hyvin läpäisevinä.

Tehokas kuivaus

KMM-membraanikuivain – tehokasta kuivausta

Ontot kuidut kulkevat kierteisesti kuivauselementin sisäkanavan ympärillä, joten sama kuivausteho saavutetaan pienemmällä elementillä. Aktiivista membraanipintaa on samassa tilassa enemmän. Kuitujen kierteisyyden ansiosta ilma myös jakautuu tasaisemmin kuitujen ympärille edistäen siten kosteuden poistumista.

Mallit ja valinnaiset varusteet

KMM-kuivain – varustettu energiaa säästävällä huuhteluilman pysäytysventtiilillä

 • KMM-membraanimoduuli: kierteiset kuidut, tehokas virtauskonsepti
 • magneettiventtiili: 230 V, 50 Hz, 240 V, 60 Hz, virrattomana auki
 • käyttövalmiiksi asetettu ja esiasennettu
 • sisältää painepuolen äänenvaimentimen
Membraanikuivainmoduulin toiminta
Membraanikuivainmoduulin toiminta
 1. Paineilman sisäänvirtaus
 2. Membraanimoduuli
 3. Kotelo
 4. Huuhteluilmasuutin
 5. Huuhteluilman ulosvirtaus
 6. Paineilman ulosvirtaus

Kostea paineilma virtaa koteloon. Membraanimoduulissa se joutuu kosketuksiin kuitujen kanssa. Pieni osa kuivatusta paineilmasta johdetaan huuhteluilmana kuitujen ulkopuolella ylöspäin, jolloin sen paine putoaa ilmakehän painetta vastaavaksi. Huuhteluilman paineen alentuessa sen tilavuus suurenee ja samalla sen kyky sitoa itseensä vesihöyryä kasvaa. Vastakkaisiin suuntiin virtaavan huuhteluilman ja kuivattavan paineilman erilainen kosteuspitoisuus sekä kuiturakenne, joka läpäisee hyvin ainoastaan vesihöyryä, saavat aikaan sen, että kuitujen seinämän läpäisevän vesihöyryn mukana ei juurikaan poistu paineilmaa. Kuiva paineilma ja huuhteluilma poistuvat eri aukkojen kautta.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot löytyvät seuraavasta esitteestä: