Lämmön talteenotto: Säästä jopa 96 % energiaa!

Ruuvikompressori muuttaa siihen syötetyn energian 100-prosenttisesti lämmöksi. Jopa 96 % tästä energiasta voidaan ottaa talteen ja hyödyntää.

Nykyaikaiset, kauttaaltaan koteloidut ruuvikompressorit soveltuvat erinomaisesti lämmön talteenottoon. Tämä pätee niin öljyjäähdytteisiin kuin kuivakäyviinkin kompressoreihin.

Ruuvikompressorien lämmön talteenotto

Edut:

 • Energiakustannukset alenevat:
  Jopa 80 % elinkaarikustannuksista on energiakustannuksia. Lämmön talteenoton avulla näitä kustannuksia voidaan merkittävästi alentaa.
 • CO2-päästöt pienenevät:
  Lämmön talteenotto pienentää yrityksenne CO2-päästöjä, koska energia hyödynnetään tehokkaammin.

Lämpimän ilman hyödyntäminen

Jopa 96 % kompressorin poistolämmöstä voidaan hyödyntää lämpinä ilmana esimerkiksi tilojen lämmityksessä tai prosessilämpönä.

Lämmön talteenottoa käsittelevä esitteemme antaa lisätietoa säästöistä, joita lämmityksessä hyödynnetyllä poistolämmöllä voidaan saavuttaa lämmitysöljyyn tai maakaasuun verrattuna.

Lämmön talteenottolaskimella voit interaktiivisesti laskea ruuvikompressorin hyödynnettävän lämpömäärän. Avaa laskin.

Käyttö- ja prosessiveden lämmittäminen

Lämpimän jäähdytysväliaineen avulla vesi voidaan lämmönvaihtimia käyttäen lämmittää 70-asteiseksi (korkeampia lämpötiloja erikoistilauksesta). Näin energiasta saadaan jopa 76 % takaisin. Lämmitetty vesi voidaan hyödyntää tuotantoprosesseissa, lämmitysjärjestelmässä tai käyttövetenä.

PTG-levylämmönvaihdin

Levylämmönvaihdin

PTG-lämmönvaihdin voidaan asentaa ruuvikompressoreihin SM-sarjasta ylöspäin (5,5 kW:sta alkaen). Laitteiston koosta riippuen PTG-järjestelmä toimitetaan joko kompressoriin integroituna tai ulkoisesti asennettavana laitteena.

Käyttökohteita

 • syöttö keskuslämmitysjärjestelmään
 • pesulat
 • galvanointi
 • yleinen prosessilämpö
 • elintarviketeollisuuden puhdistusvesi
 • uima-altaiden lämmitys
 • pesu- ja suihkutilojen lämminvesi

Putkilämmönvaihdin

Putkilämmönvaihdin

Vesijäähdytteisiin laitteistoihin voidaan veden laadusta riippuen integroida levy- tai putkilämmönvaihdin. Autamme mielellämme käyttökohteeseenne parhaiten sopivan vaihtoehdon valinnassa.

Lämmön talteenottoa käsittelevä esitteemme antaa lisätietoa säästöistä, joita veden lämmityksellä lämmön talteenoton avulla voidaan saavuttaa lämmitysöljyyn tai maakaasuun verrattuna.

Lämmön talteenottolaskimella voit interaktiivisesti laskea ruuvikompressorin hyödynnettävän lämpömäärän. Avaa laskin.