Kylmäelvytteiset adsorptiokuivaimet, 0,15–0,75 m³/min

Pieni koko, suuret säästöt

DC-sarjan pienet adsorptiokuivaimet mahtuvat jopa ahtaimpiinkin kontteihin erinomaisesta toimintavarmuudesta ja taloudellisuudesta tinkimättä. Ne kuivaavat paineilman −40 °C:n painekastepisteeseen saakka kymmenen minuutin jaksoissa. Tänä aikana vaihto kuivausainesäiliöstä toiseen tapahtuu vain kerran viidessä minuutissa. Tämä pienentää materiaaleihin kohdistuvaa rasitusta ja säästää samalla myös paineilmaa.

 • painekastepiste −70 °C:seen saakka
 • tilavuusvirta 0,15–0,75 m³/min
 • elektroninen ECO DRAIN -lauhteenpoistin (E-Pack-malli)

Edut:

 • Tilaa säästävä ja helposti asennettava:
  Suojakotelon tilaa säästävä rakenne tekee pienistä adsorptiokuivaimista täydellisen ratkaisun hajautettuun paineilman käsittelyyn. Ne soveltuvat jopa kiinnitettäviksi seinään.
 • Erityisen taloudellinen 10 minuutin jaksojen ansiosta:
  Kun säiliöiden välinen vuorottelu harvenee, vähenee myös venttiileihin ja kuivausaineeseen kohdistuva rasitus. Lisäksi paineenmuodostukseen elvytysvaiheen jälkeen tarvitaan vain 1,3 % paineilmasta.
 • Jatkuvaa käyttövarmuutta:
  Luotettavien venttiilien ansiosta kuivauksen ja elvytyksen vuorottelu toimii häiriöttömästi pitkään. Vankkatekoinen adsorptiosäiliö on suunniteltu kestämään vähintään 10 vuotta tyypillisessä jatkuvassa käytössä.

Suositeltu lisävaruste: öljyn- ja vedenerotin AQUAMAT
AQUAMAT-lauhteenkäsittelyjärjestelmä

Vinkki: AQUAMAT-öljyn- ja vedenerottimen avulla lauhde voidaan edullisesti käsitellä määräysten mukaiseksi ennen sen johtamista viemäriin.

 

Tuotetiedot

Energian säästöä ja käyttövarmuutta
Kaeserin pienadsorptiokuivaimen 10 minuutin jakson edut

Etuna kymmenen minuutin jaksot

Pienet Kaeser-adsorptiokuivaimet, joilla paineilma voidaan kuivata –40 °C:n painekastepisteeseen saakka, käyvät kymmenen minuutin jaksoissa. Kymmenen minuutin jaksot vähentävät kytkentöjen määrää säiliöltä toiselle, mikä samalla vähentää huomattavasti niin venttiileihin kuin kuivausaineeseenkin kohdistuvaa materiaalirasitusta.

Pitkät jaksoajat myös pienentävät sen paineilman määrää, joka vaaditaan paineenmuodostukseen elvytysvaiheen jälkeen. Jos kuivain kävisi esimerkiksi kahden minuutin jaksoissa, olisi sitä varten erotettava 7,6 % paineilmavirrasta. Pienten DC-kuivainten kymmenen minuutin jaksot alentavat tämän osuuden 1,3 prosenttiin. Näin säästyy energiaa samalla kun adsorptioaineen käyttöikä pitenee.

Etuna pysäytyssäätö

Pysäytyssäätö säästää energiaa silloin, kun kuormitusjaksot keskeytyvät usein. Tässä tapauksessa käynnissä oleva elvytysjakso suoritetaan loppuun kuivainta seuraavasta paineilmasäiliöstä saatavalla paineilmalla. Tämä "takaisinvirtauksella" suoritettava elvytys takaa sen, että seuraavan kuivausjakson alkaessa käytössä on täysin elvytetty kuivausainesäiliö. Näin voidaan välttää kuivausaineen liian suuresta kuormituksesta johtuvat kastepisteen ääriarvot poistopuolella.

Varustus

Rakenne

 • kompakti kotelointi
 • voidaan kiinnittää seinään
 • pitkäikäinen adsorptiosäiliö
 • suunniteltu kestämään miljoona kertaa tapahtuva kuormituksen vuorottelu enintään 10 baarin paineessa (tyypillinen jatkuva käyttö vähintään 10 vuotta)
 • täyttävät painelaitedirektiivin 97/23/EY vaatimukset

Venttiilit

 • häiriöttömän kuivauksen ja elvytyksen vuorottelun takaavat luotettavat venttiilit
 • säiliössä toiminnan valvontaa helpottava painemittari
 • esi- ja jälkisuodattimet vaivatta tavoitettavissa

Aikaohjaus

KAESER-pienadsorptiokuivaimien aikaohjaus
 • helppo käyttö
 • molempien painekastepisteiden (−40 °C ja −70 °C) vaivaton esivalinta

Valinnainen E-Pack-versio (kaikki mallit)

Adsorptiokuivainta edeltävä suodatin voidaan varustaa elektronisella ECO DRAIN -lauhteenpoistimella, joka mahdollistaa erinomaisen lauhteenpoiston ilman painehäviöitä.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot löytyvät seuraavasta esitteestä: