KAESER KOMPRESSORIT - kestävyyden tae

KAESER asettaa uudet standardit luotettavuudelle, tehokkuudelle ja kestävyydelle. Mutta emme tyydy siihen. Tuotteitamme ja palvelujamme optimoidaan jatkuvasti. Tavoitteena: saavuttaa entistä parempi energiatehokkuus, paineilmajärjestelmän paras mahdollinen käytettävyys sekä asiakkaalle optimaalinen kokonaistaloudellisuus. 

KAESER-tuotteita kehitetään siten, että ne eivät ole tehokkaita vain käytössä, vaan jo niiden valmistuksessa energiankulutus pidetään niin alhaisena kuin mahdollista. Investoinneissa ja ostovaiheessa kiinnitämme huomiota energiatehokkaiden tuotteiden ja palveluiden hankintaan. 

KAESERin innovaatiot auttavat laskemaan energiankulutusta selvästi ja säästämään käyttökustannuksissa. Lisäksi ne auttavat suojelemaan resursseja ja vähentämään päästöjä. Energiatehokkailla ratkaisuillamme tuemme asiakkaitamme toimimaan yhtä kestävästi ja ympäristöä suojelevasti. 

KAESER-filosofian ”enemmän paineilmaa vähemmällä energialla” mukaisesti tuotteemme toimivat käytön aikana taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti, ja lisäksi ne vaativat tuotannon, myynnin ja huollon aikana mahdollisimman vähän ympäristöresursseja.

Rethink - Ajattele uudella tavalla!

Rethink - Sustainability


Kestävät tuoteratkaisut vaativat uusia keinoja ja lähtökohtia.

KAESER kouluttaa työntekijöitä tavoitteellisesti Hasso Plattner -instituutin Design Thinking -ohjelmassa ja saa siten uusia ja innovatiivisia teorialähtökohtia tuotekehitykseen.

Research - Kehitä tietoa!

Research - Sustainability

KAESER on kehittänyt tietämystään paineilmatekniikasta jatkuvasti jo 100 vuoden ajan. 

Nykyään uuden tiedon hankkimisen pohjana ovat uusimmat simulaatio- ja laskentatyökalut sekä prototyyppien validointi.
Se on perusta resursseja säästävälle, tehokkaalle ja luotettavalle paineilmajärjestelmälle.

Reduce - Vähennä resurssien käyttöä!

Reduce - Sustainability


Paineilmatekniikassa suurin resurssien kulutus syntyy monivuotisen käytön aikana. 

Siksi paineilmajärjestelmän täytyy olla energiaa säästävä. Tehokkuus on tärkein tavoite KAESERille.

Repair - Huoltoystävällinen design!

Repair - Sustainability


KAESERin huoltoteknikot arvioivat ja optimoivat huoltoystävällisen designin ja korjattavuuden jo kehitysprosessissa.