Johtamisprosessit – Johdon vastuu

Johtamisprosesseissa esitetään, kuinka KAESER KOMPRESSOREN SE:n johto ohjaa ja valvoo yritystä, toteuttaa henkilöstösuunnittelua ja varmistaa toiminnan lainmukaisuuden.

Sisäisiä auditointeja suoritetaan säännöllisin välein. Sisäisten auditointien tulosten, asiakaspalautteiden, tunnuslukujen analysoinnin sekä suoritettujen korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden perusteella yritysjohto arvioi IMS-järjestelmän

  • soveltuvuuden,
  • asianmukaisuuden ja
  • vaikuttavuuden.

Johdon arvioinnin tulokset johtavat mahdollisesti korjaustoimenpiteisiin, ja ne ovat pohjana uusille tavoitteille, prosessien ja tuotteiden parantamiselle (jatkuvan parantamisen prosessi IMS:n instrumenttina) sekä resurssien tehokkaammalle hyödyntämiselle.

Työntekijöiden yhdyshenkilöinä toimivat heidän esimiehensä sekä osastojen/toimipaikkojen IMS-valtuutetut, jotka huolehtivat siitä, että

  • yrityspolitiikkaa noudatetaan käytännössä,
  • laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja energiapoliittiset tavoitteet ymmärretään, huomioidaan ja toteutetaan kaikilla organisaation tasoilla luomalla tälle vaadittavat edellytykset,
  • prosessien sisällä toimitaan ohjeiden mukaisesti
  • kaikki tarpeelliset parannukset sisällytetään järjestelmään.