Toimintaohjeet

Seuraavassa annamme tietoja dokumentaatiomme rakenteesta. Tuotekehitysprosessit koskevat vain seuraavia toimipisteitä: Coburg (Saksa), Gera (Saksa), Fredericksburg (USA) ja Linz (Itävalta).

Toimintaohjeet on jaettu neljään prosessikategoriaan.

  1. Johtamisprosessit – Johdon vastuu
  2. Tukiprosessit – Resurssienhallinta
  3. Ydinprosessit – Tuotteen toteutus
  4. Mittaus, analysointi ja parantaminen

Jokainen prosessikategoria jakautuu toimintaprosesseihin, jotka puolestaan jakautuvat pääprosesseihin ja nämä edelleen osaprosesseihin