Ydinprosessit – Tuotteen toteutus

Ydinprosesseja ovat kaikki ydinkompetenssejamme kuvaavat end-to-end-prosessit. Niihin kuuluvat tuotteiden kehittämistä ja erilaisten asiakastarpeiden täyttämistä kuvaavat toimintaprosessit sekä kaikki asiakaspalveluprosessit.

Ydinprosessit – tuotteen toteutus

Tuotteiden kehittäminen

Prosessi Tuotteiden kehittäminen kuvaa, kuinka uusia tuotteita kehitettäessä ja rakenteellisia muutoksia tehtäessä on toimittava, ts. kuinka tuotteen kehittäminen on suunniteltava ja ohjattava, kuinka tuotteeseen kohdistuvat vaatimukset on selvitettävä ja dokumentoitava, kuinka tulokset on arvioitava ja annettava asianosaisten käyttöön ja kuinka niitä on verrattava spesifikaatioihin. Lopuksi määritellään, kuinka tuotteen soveltuvuus määriteltyyn tai aiottuun käyttötarkoitukseen on arvioitava.

Myynti, logistiikka ja tuotteiden käsittely

Myynnin, logistiikan ja tuotteiden käsittelyn toimintaprosessissa kuvataan prosessit, joilla tyydytetään asiakkaiden tarpeet.

Asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen kattaa seuraavat kohdat:

 • asiakkaan tarpeiden määrittely 
 • tarjousten laatiminen 
 • saapuvien tilausten tarkastus ja kirjaus
 • määräaikojen valvonta
 • tuotteiden rakenteellinen mukauttaminen asiakkaan erityistoiveiden mukaan
 • materiaalisuunnittelu
 • komponenttien ja valmiiden tuotteiden suunnittelu ja ohjaus 
 • tuotteiden muuttaminen
 • asiakkaan toimittamien tuotteiden käsittely
 • lähetyksen suunnittelu
 • lähetysvalmiiden tuotteiden keräys varastosta, pakkaaminen ja lähettäminen.

Huoltopalvelu

Huoltopalvelun toimintaprosessissa kuvataan, kuinka huoltopalvelumme toimii. Siinä selvitetään, kuinka huoltohenkilöstö toimii häiriö- ja huoltotilanteissa, kuinka reklamaatiot ja huoltosopimukset käsitellään ja kuinka varaosatilaukset ja jätteiden käsittely hoidetaan.