Integroitu hallintajärjestelmä (IMS)

Laatu on aina ollut keskeisellä sijalla toiminnassamme, sillä yrityksemme menestys perustuu nimenomaan tuotteidemme ja palvelujemme laatuun.

Laadunhallintajärjestelmäämme on askel askeleelta laajennettu kattamaan alueet ympäristö, (työ)turvallisuus ja energianhallinta ja muutettu integroiduksi hallintajärjestelmäksi (IMS). Lisähallintajärjestelmiä toteutetaan jo parhaillaan. 

Integroidun hallintajärjestelmän toteutuksesta ja hoidosta vastaa Management Systems (lyh. M.Sys.) -liiketoimintayksikkö. 

IMS:ää sovelletaan kaikissa KAESER-konsernin toimipisteissä kautta maailman.

IMS-järjestelmässä dokumentoimme, kuinka yrityksemme täyttää seuraavien standardien asettamat vaatimukset:

 • ISO 9001:2015 (Mobilair-rakennuskompressorien kohdalla myös eurooppalaisten tieliikennemääräysten asettamat vaatimukset)
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001:2018 
 • ISO 45001:2018

Toimimme seuraavasti:

 • yrityksemme työntekijöillä on tehtävien edellyttämä koulutus ja pätevyys, ja he osallistuvat toistuviin koulutuksiin ja opastuksiin.
 • Työntekijöillämme on käytettävissään työn suorittamiseen vaadittavat välineet.
 • Meillä on standardin jokaista osa-aluetta käsittelevät kirjalliset ohjeet ja kykenemme koska tahansa osoittamaan, että työntekijämme myös noudattavat näitä ohjeita.
 • Meillä on eri alueilta käytettävissämme tunnusluvut, joita verrataan ja arvioidaan suhteessa aikaisempien ajanjaksojen tavoitteisiin ja tunnuslukuihin.
 • Teemme säännöllisiä auditointeja.
 • Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen toteuttamalla toimenpiteitä, joita jatkuvan parantamisen prosessi edellyttää.

IMS-dokumentaatiomme koostuu seuraavista dokumenteista:

 • Käsikirja, joka antaa yleiskuvan dokumentaatiomme rakenteesta ja tietoa asiakkaista ja työntekijöistä
 • Toimintaohjeet, jotka kuvaavat prosessejamme
 • Työohjeet, joissa toimenpiteitä kuvataan yksityiskohtaisesti
 • Lomakkeet, joita käytetään dokumentoinnissa

Toimintaohjeissa viitataan asiaa täsmentäviin työohjeisiin ja lomakkeisiin. Työohjeiden ja lomakkeiden lajittelu ja numerointi määräytyvät asiasisällön mukaan.

Yrityspolitiikan avulla haluamme tuoda perusnäkökohtamme asiakkaidemme ja työntekijöidemme tietoisuuteen. Se arvioidaan säännöllisin välein ja mukautetaan tarvittaessa vastaamaan muuttuneita olosuhteita.

Sijaintipaikat

KAESER KOMPRESSOREN SE:n IMS-järjestelmää noudatetaan seuraavissa kohteissa:

 • Coburgissa,
 • Saksan toimipisteissämme,
 • KAESER KOMPRESSOREN SE:hen sidoksissa olevissa operatiivisissa yhtiöissä sekä
 • kaikissa kansainvälisissä tytäryhtiöissä, jotka käyttävät SAP-järjestelmää.
Suomessa IMS-järjestelmää sovelletaan suomalaisessa, myös ISO 9001- ja 14001-standardien mukaisesti sertifioidussa tytäryhtiössä

KAESER Kompressorit Oy
Tiilitie 18,
01720 Vantaa,
+358 9 41320400,
info.finland@kaeser.com

Yrityspolitiikka koskee KAESERin kaikkia toimipisteitä ja tytäryhtiöitä sekä KAESER-tuotteita ja palveluita.

Lataukset