Laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja energianhallintajärjestelmä (QUSEM)

Laatu on aina ollut keskeisellä sijalla toiminnassamme, sillä yrityksemme menestys perustuu nimenomaan tuotteidemme ja palvelujemme laatuun.

Laadunhallintajärjestelmäämme on askel askeleelta täydennetty, ja se kattaa myös alueet ympäristö, (työ)turvallisuus ja energianhallinta. Järjestelmää sovelletaan kaikissa KAESER-konsernin toimipisteissä kautta maailman. 

Lyhenne QUSEM muodostuu sanoista QUality, Safety, Environment ja Management. QUSEM-järjestelmässä dokumentoimme, kuinka yrityksemme täyttää seuraavien standardien asettamat vaatimukset:

 • ISO 9001:2008 (Mobilair-rakennuskompressorien kohdalla myös eurooppalaisten tieliikennemääräysten asettamat vaatimukset)
 • ISO 14001:2004
 • ISO 50001:2018 
 • OHSAS 18001:2007 (OHSAS = Occupational Health and Safety Assessment Series)

Toimimme seuraavasti:

 • Yrityksemme työntekijöillä on tehtävien edellyttämä koulutus ja pätevyys, ja he osallistuvat toistuviin koulutuksiin ja opastuksiin.
 • Työntekijöillämme on käytettävissään työn suorittamiseen vaadittavat välineet.
 • Meillä on standardin jokaista osa-aluetta käsittelevät kirjalliset ohjeet ja kykenemme koska tahansa osoittamaan, että työntekijämme myös noudattavat näitä ohjeita.
 • Meillä on eri alueilta käytettävissämme tunnusluvut, joita verrataan ja arvioidaan suhteessa aikaisempien aikajaksojen tavoitteisiin ja tunnuslukuihin.
 • Teemme säännöllisiä auditointeja.
 • Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen toteuttamalla toimenpiteitä, joita jatkuvan parantamisen prosessi edellyttää.

QUSEM-järjestelmämme koostuu seuraavista dokumenteista:

 • QUSEM-käsikirjasta, joka antaa tietoa QUSEM-järjestelmästämme ja sen rakenteesta sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme
 • prosessejamme kuvaavista QUSEM-toimintaohjeista
 • QUSEM-työohjeista, joissa tehtävät kuvataan yksityiskohtaisesti
 • dokumentoinnissa käytettävistä QUSEM-lomakkeista.

Toimintaohjeissa viitataan asiaa täsmentäviin työohjeisiin ja lomakkeisiin. Työohjeiden ja lomakkeiden lajittelu ja numerointi määräytyvät asiasisällön mukaan.

Yrityspolitiikan avulla haluamme tuoda perusnäkökohtamme asiakkaidemme ja työntekijöidemme tietoisuuteen. Se arvioidaan säännöllisin välein ja mukautetaan tarvittaessa vastaamaan muuttuneita olosuhteita.

Sijaintipaikat

KAESER KOMPRESSOREN SE:n laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmää noudatetaan seuraavissa kohteissa:

 • emoyhtiössä Coburgissa
 • yhtiön saksalaisissa toimipisteissä
 • KAESER KOMPRESSOREN SE:hen sidoksissa olevissa operatiivisissa yhtiöissä
 • kaikissa KAESERin kansainvälisissä tytäryhtiöissä, jotka käyttävät SAP-järjestelmää.

Suomessa QUSEM-järjestelmää sovelletaan yhtiön suomalaisessa, myös ISO 9001- ja 14001-standardien mukaisesti sertifioidussa tytäryhtiössä

Kaeser Kompressorit Oy
Tiilitie 18
01720 Vantaa

Yrityspolitiikka koskee kaikkia KAESER-toimipisteitä ja -tytäryhtiöitä.

Lataukset