Tukiprosessit – Resurssienhallinta

Tukiprosessit kuvaavat, kuinka välttämättömät resurssit tulee määritellä ja varata, jotta

  • yrityksen sisäinen työskentely olisi mahdollisimman tehokasta ja
  • tuotteemme ja palvelumme takaisivat asiakastyytyväisyyden.
Logistiikka: Osien nopeat toimitukset

Perus- ja kantatietojen hallinta

Perus- ja kantatietojen hallintaprosessissa määritellään, kuinka osaluettelot, työsuunnitelmat, materiaalien, asiakkaiden, toimittajien ja henkilöstön kantatiedot, aikasuunnitelmat ym. laaditaan, muutetaan ja hyväksytään. Kaikki käsiteltävät tiedot syötetään SAP-järjestelmään.

Asiakirjojen ja tiedostojen hallinta

Toimintaprosessissa Asiakirjojen ja tiedostojen hallinta määritellään sisäisten asiakirjojen laatiminen/muuttaminen sekä ulkoisten asiakirjojen (toimitusasiakirjojen, todistusten jne.) käsittely ja hallinta.

Ympäristöä, työturvallisuutta, vientiä ja tuontia sekä energiapolitiikkaa koskevat lakisääteiset vaatimukset dokumentoidaan sekä tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti. Vaatimusten noudattamista valvotaan. Tarvittaessa määritellään korjaavia toimenpiteitä, joiden toteutus varmistetaan seurannalla. Lakisääteiset vaatimukset on dokumentoitu järjestelmään, jonka käyttöopastuksen kaikki työntekijät saavat.

Henkilöstön hallinta

Henkilöstön hallinta sisältää seuraavat pääprosessit:

  • henkilöstösuunnittelu
  • henkilöstön kehittäminen
  • henkilöstöstä huolehtiminen
  • rekrytointi

Infrastruktuurin luominen

Infrastruktuurin luominen käsittää rakennusten, koneiden ja koko välineistön huoltoon ja kunnossapitoon sekä testausvälineiden ylläpitoon ja valvontaan liittyvät pääprosessit.

Strateginen ostotoiminta

Materiaalien ja osien hankinta sekä toimittajien valinta ja arviointi on määritelty toimintaprosessissa Strateginen ostotoiminta. Ostettuja osia saa käyttää vain, jos ne täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset (tyyppi, materiaali, malli, vaatimusluokka jne.). Kaikkien yrityksessä käsiteltyjen osien, puolivalmisteiden ja valmistuotteiden laadun täytyy aina olla varmistettu.

Markkinointi

Markkinointi kattaa seuraavat pääprosessit: markkinoiden seuranta, tuotevalikoiman, hintojen ja myyntikanavien määrittely, julkisuuskuvan hoito, myyntimateriaalin laatiminen ja julkaisu sekä asiakasyhteyksien hoito.