Manchingin jätevedenpuhdistamon ilmastusallas.
Puhaltimet hapen tuottamiseksi ilmastusaltaaseen

Ilmantarpeen kattaminen joustavasti ja tehokkaasti

Manchingin kunnallinen jätevedenpuhdistamo

Kunnallinen jätevedenpuhdistamo korvasi vanhat paineilmalaitteet tavoitteenaan energiansäästö ja suuri toleranssi hetkellisissä painevaihteluissa. 
Ratkaisun tarjosi parantuneen käytettävyyden tarjoama paineilmajärjestelmä yhdeltä toimittajalta.

Tehtävänasettelu:

Kunnallisessa jätevedenpuhdistamossa (asukaspohja 41 000 asukasta) oli tullut aika korvata vanhat paineilmalaitteet. 

Uushankinnan tavoite energiansäästön ohella oli saavuttaa suurempi toleranssi hetkellisissä painevaihteluissa sekä laaja säätöalue, joka mahdollistaa koko ilmantarpeen kattamisen mahdollisimman tehokkaasti.
Paineilma tuotetaan keskitetysti ja jaetaan kokoojajohtoa pitkin säätöventtiilien avulla kulloinkin ilmastettavalle vyöhykkeelle.

Ratkaisu:

Suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa KAESER selvitti vaadittavat käyttötiedot. Näitä olivat esimerkiksi tilavuusvirran ja käyttöpaineen tarve eri kellonaikoina. Tulokset osoittivat, että paras mahdollinen säädettävyys ja energiansäästö saavutettaisiin jakamalla kuormitus useammalle, teholtaan ja käyttötavaltaan porrastetulle koneelle.

Säätöalue oli 280–3150 m³/h (paine-ero 560 mbar), ts. asetusalue oli yli 1:11. Asemalle asennettiin kaksi taajuusmuuttajalla varustettua DB 236C-OFC -tyyppistä roottoripuhallinta ja kaksi tähtikolmiokäynnistimellä varustettua DB 236C-STC -puhallinta. SIGMA AIR MANAGER -tyyppinen (SAM) ylemmän tason ohjausjärjestelmä koordinoi yksittäisten koneiden säädön tarpeita vastaavasti ja mahdollisimman tehokkaasti. SIGMA AIR MANAGERin ohjelmisto on mukautettu nimenomaan alhaista painetta tuottavien kompressorien käyntiominaisuuksiin.
Ohjaus on kytketty prosessinohjausjärjestelmään ja säätää järjestelmää muuttuvan paineen perusteella.

Kaeser-paineilma-asema korvaa Manchingin jätevedenpuhdistamon vanhan paineilmalaitteiston.
Tulos:

Laitoksen käyttöpäällikön mukaan voi jälkeenpäin todeta, että tarpeita vastaavan paineilmajärjestelmän hankinta yhdeltä toimittajalta saneeraustoimenpiteiden yhteydessä osoittautui erittäin hyväksi ratkaisuksi. 

Näin kommunikatiivisten ja rakenteellisten yhtymäkohtien lukumäärä pienenee, ja laite- ja ohjaustekninen osaaminen on yksissä käsissä. Huoltotilanteissa tämä parantaa käytettävyyttä.

Manchingin jätevedenpuhdistamon uusi Kaeser-puhallinasema.