Kaeser täyttää Horst Scholz GmbH & Co. KG:n asettamat tiukat vaatimukset ohjaus- ja prosessi-ilmalle
Horst Scholz GmbH & Co. KG

Huipputeknistä paineilmaa huipputeknisille tuotteille

KAESER toimittaa ulkoistetun, teollisuus 4.0 -ympäristöön soveltuvan paineilmajärjestelmän Horst Scholz GmbH & Co. KG -yhtiölle. Yhtiö säästää tämän ansiosta merkittävästi energiakustannuksissa.

Kronachissa, Baijerissa sijaitseva Horst Scholz GmbH & Co. KG valmistaa tarkkuusosia muovista. Ne menevät johtavien valmistajien käyttöön pääasiassa autoteollisuuteen ja lääketieteellisen tekniikan alalle. Erityisesti lääketieteen alalla tuotteiden laatuvaatimukset ovat erittäin korkeat, joten myös ohjaus- ja prosessi-ilmana käytetyn paineilman on vastattava näihin vaatimuksiin.

Scholz päätyi ulkoistamissopimuksella hankittuun asemaan, jotta yrityksellä olisi käytössään aina uusimmat paineilmaratkaisut ja jotta se voisi hyödyntää kaikki teollisuus 4.0:n tuomat mahdollisuudet. Päätökseen vaikuttivat myös autoalan alihankintateollisuuden tyypilliset suhdannevaihtelut. Tässä toimintamallissa paineilma-asema säilyy valmistajan omistuksessa, ja käyttäjä käyttää paineilmaa aivan kuten sähköä pistorasiasta. Vain todellista kulutusta vastaava paineilma laskutetaan kiinteään hintaan. Näin kiinteät kustannukset siirtyvät kirjanpidossa muuttuviin kustannuksiin. Scholzilla asema sijoitettiin tilaa säästävästi konttiin yrityksen katolle.

Kaeser-paineilma-asema Scholzilla
Nykyaikainen tekniikka, kuten Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) -ohjausjärjestelmä, huolehtii siitä, että paineilmaa on jatkuvasti saatavilla ja että se tuotetaan tehokkaasti ja energiaa säästävästi.
Tarkka analyysi tuottaa räätälöityjä ratkaisuja

Scholzin paineilma-asema suunniteltiin uusinta tekniikkaa hyödyntäen, ja siihen sisällytettiin kaikki uusimmat ominaisuudet. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun yrityksessä oli ensin tehty perusteellinen paineilmajärjestelmän katselmus, jossa tarpeet selvitettiin yksityiskohtaisesti. Etusijalla oli laadukkaan ja luotettavan paineilmaratkaisun löytäminen, joka toimisi tehokkaasti ja auttaisi säästämään energiakustannuksissa. Myös helpolla kunnossapidolla, teollisuus 4.0:nmukaisella verkottumisella ja ohjauksella sekä ennakoivan kunnossapidon mahdollisuudella oli tärkeä merkitys. Suunnittelussa huomioitiin myös paineilma-aseman varmuuskonsepti. Analyysissä kerättyjä tietoja hyödynnetään uuden laitteiston ohjauksessa, tässä tapauksessa Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) -ohjausjärjestelmässä. Ne ovat edellytys koko aseman tehokkaalle käytölle. Tälle luovat perustan pääohjausjärjestelmälle tietonsa välittävät kompressorit ja paineilman jälkikäsittelykomponentit, joissa on integroidut teollisuustietokoneet. Pääohjausjärjestelmä valvoo samanaikaisesti sekä komponentteja että ympäristö- ja tuotanto-olosuhteita.

Lisäksi se optimoi paineen laadun, mukauttaa kompressoriaseman tehon automaattisesti kulutuksen heilahdellessa, optimoi laaja-alaisesti energiatehokkuuden huomioiden niin säätöhäviöt, kytkentähäviöt kuin paineen joustonkin ja avaa ovet ennakoivan kunnossapidon kaltaisille tulevaisuuden palveluille. Ohjausjärjestelmä mahdollistaa myös etädiagnoosit. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjän niin halutessa, tiedot lähetetään jatkuvasti valmistajan datakeskukseen, jossa niitä valvotaan. Pääohjausjärjestelmä analysoi itsenäisesti kulloisenkin tilanteen, ja lähettää tarvittaessa ilmoituksen huollosta vastaavalle, joko paikalliselle asentajalle tai datakeskukseen. Tämä maailmanlaajuisesti toimiva valmistajan datakeskus ottaa vastuun jatkotoimenpiteistä.

Sigma Network – nopeasti ja turvallisesti

Scholzin paineilma-asema on varustettu myös Sigma Network -verkolla, joka takaa nopean ja turvallisen tiedonsiirron niin sisäisissä kuin ulkoisissakin yhteyksissä. Suorituskykyinen Ethernet-tekniikkaan perustuva verkko on suojattu kattavasti. Korkean tietosuojan lisäksi se takaa paineilma-aseman optimaalisen valvonnan ja tehokkaan ohjauksen. Kerättyjen tietojen ansiosta huoltoa ei tarvitse tehdä enää tiettyinä ennalta määritettyinä aikoina, vaan ennemminkin tarpeen mukaan. Sen lisäksi, että pääohjausjärjestelmä ilmoittaa huollon tarpeesta, se säätelee myös materiaalien virtausta.

Nyt meillä on käytössämme toimiva paineilmaratkaisu.
Karl-E. Ebert, tekniikka- ja kehitysjohtaja, Scholz

Materiaalitarpeet voidaan välittää automaattisesti jakelukeskukselle. Se koordinoi materiaalitoimituksia ja käyttää joko valmistajan omia tai alihankkijoiden tuotteita. Näin toimitusvarmuus voidaan aina taata ja samalla kustannukset pysyvät alhaisina, kun ylimääräistä tuotantoa ei ole. Kaikki tämä parantaa toimintavarmuutta ja tehokkuutta alentaen samalla energia- ja elinkaarikustannuksia.

Lämmön talteenotto laskee energiakustannuksia

Uuden paineilma-aseman käyttöönoton myötä Scholzilla hyödynnettiin ensimmäisen kerran lämmön talteenottoa. Scholz käyttää kompressoreissa paineilman tuotannon yhteydessä syntyvää hukkalämpöä tuotantotilojen lämmitykseen. Tämän ansiosta öljynkulutus laski noin 50 prosenttia jo ensimmäisen vuoden aikana.