Kaeser Kompressoren toimitti paineilmajärjestelmän Ammerlandin meijerin maitolinjalle
Ammerlandin meijeri

Paineilmaa maitotuotannolle

Paineilmaa ”made in Germany”. Ammerlandin meijeri laajenee – lämmön talteenottoa hyödyntäen

Ammerlandin meijeri toimii yksinomaan seudun maanviljelijöiden ylläpitämänä osuuskuntana. Vuosien varrella siitä on kehittynyt nykyaikainen meijeri, joka vuodesta toiseen jatkaa kasvuaan.

Kaikkien tunnuslukujen suunta osoittaa jatkuvasti ylöspäin, ja odotettavissa on, että meijerin omat 90 säiliöautoa, jotka vuonna 2013 hakivat osuuskunnan jäseniltä 1,4 miljoonaa tonnia maitoa – 7,3 prosenttia edellisvuotta enemmän – tarvitsevat kohta vahvistusta.

Mikä yhtäällä antaa aiheen iloon, voi toisaalla aiheuttaa pullonkaulan. Meijerin on kyettävä nopeasti vastaamaan kasvaviin tarpeisiin.

Paineilman on täytettävä tiukat hygieniavaatimukset

Yksi seuraus tuotannon kasvusta on rakennuskompleksin laajentaminen. Sen myötä kasvaa myös paineilman tarve juuston- ja voinvalmistuksessa. Eri juustolaatuja tuottavat tuotantolinjat eivät koskaan ole pysähdyksissä. Ne vaativat suuren määrän ohjausilmaa, jonka on aina niin määrältään kuin laadultaankin vastattava odotuksia. Erityinen haaste meijerille ovat kuitenkin elintarvikkeiden valmistusta koskevat tiukat hygieniasäädökset.

Tiukat hygieniavaatimukset täyttävää Kaeser-paineilmaa elintarviketuotantoon
Meijerien on sovellettava tiukkoja elintarvikkeita koskevia hygieniasäädöksiä.
Mistä löytyisi energiansäästökohteita?

Juustonvalmistuksessa tarvitaan runsaasti lämmintä vettä: viipaloitavien juustojen valmistuksessa vettä tarvitaan homogeenisen rakenteen saavuttamiseksi. Lisäksi höyryn lauhde – puhdas vesi, jota muodostuu maidon tiivistämisestä – kuumennetaan puhdistustarkoituksiin. Tämä tarjosi Kaeserille hyvän tilaisuuden osoittaa, kuinka kompressorien kuumasta poistoilmasta voidaan ottaa lämpö talteen.

Uusi KAESER-laitteisto on asennettu – ja käy luotettavasti

Kompressorit, kuivaimet ja suodatinlaitteistot on nyttemmin sijoitettu uusiin ja tilaviin tiloihin. Paineilman tuotannosta vastaavat kuivakäyvät KAESER-ruuvikompressorit DSG 220 ja FSG 420 yhdessä TH 451 -sarjan jäähdytyskuivainten kanssa. Kuivaimet ja suodattimet varmistavat, että paineilma täyttää elintarviketeollisuuden tiukat vaatimukset. Myös veden lämmityksessä hyödynnettävä lämmön talteenotto käy täysillä kierroksilla.

Kuivakäyvä ruuvikompressori Ammerlandin meijerissä
Päivittäisessä käytössä: kuivakäyvät DSG 220- ja FSG 420 -ruuvikompressorit sekä TH 451 -jäähdytyskuivain.
Loppuarvosana kiitettävä

Meijerin tekninen johtaja Ralf Leffers on otettu uuden paineilmatuotannon suorituskyvystä ja energiatehokkuudesta. Päätöstä KAESERin hyväksi hän pitää aivan oikeana. KAESERin tietotaito ei kuitenkaan ollut ainoa ratkaiseva kriteeri. Päätökseen vaikutti merkittävästi myös se, että KAESER toimittaa koneita ”made in Germany” – seikka, joka sekä hänelle itselleen että yritysjohdolle oli erittäin tärkeä.

Ratkaisu KAESERin hyväksi oli juuri oikea.
Ralf Leffers, Molkerei Ammerland

Toistaiseksi Ammerlandin meijeri on hyvin varustautunut kasvun varalle. Suunnitteilla onkin jo uuden juustolinjan kehittäminen ja heratuotannon laajentaminen. Paineilmatuotannosta päätöksentekijöiden ei ainakaan tarvitse kantaa enää huolta.

Tietoja tuotteista: