Fürst GmbH:n valmistaman muovirasian pohja
Fürst GmbH

Monin tavoin kestävä

Monin tavoin kestävä!

Oletko koskaan kääntänyt ympäri muovirasiaa, josta juuri napostelet vaikka nallekarkkeja, keksejä tai vohveleita? Tuskin monikaan näin tekee, mutta merkintöjen taakse saattaa kätkeytyä saksalainen valmistaja, jonka älykäs paineilmaratkaisu voisi antaa ideoita omallakin paineilma-asemalla toteutettavaksi.

Rasian pohjasta saattaa löytyä saksalaisen Fürst GmbH:n logo. Fürst GmbH on jo kolmannessa polvessa johdettu perheyritys, joka sijaitsee Pohjois-Baijerissa, Hallendorfissa. Yrityksellä on myös kaksi tytäryhtiötä Ranskassa. Jonkin aikaa sitten Fürst sai ISO 50001 -energianhallintajärjestelmän mukaisen sertifioinnin. Se oli oikea hetki ottaa kaikki sisäiset prosessit luupin alle ja tarkistaa, arvioida ja lopuksi optimoida ne. Lopputulos oli, että yrityksestä löytyi tuntuva energiansäästöpotentiaali. Sertifioinnin yhteydessä myös paineilmajärjestelmä uusittiin. Tehdyt uudistukset auttavat hyödyntämään energian tehokkaammin ja luovat pohjaa yrityksen tulevaisuudelle antamalla sille valmiudet tuleviin haasteisiin teollisuus 4.0 huomioon ottaen.

Ensimmäinen prioriteetti on laatu

Fürst valmistaa elintarviketeollisuuden pakkauksia painevalumenetelmällä. Tuotteille ja koko valmistusprosessille asetetaan tiukat laatuvaatimukset. Samalla on tärkeää soveltaa tehokkaita tuotantomenetelmiä, jotta Saksassa sijaitseva yritys olisi kilpailukykyinen globaaleilla markkinoilla.

Laadunhallinnasta vastaava Nadja Fürst on yrityksen nykyisen omistajan tytär ja edustaa neljättä sukupolvea, joka on astumassa yrityksen johtoon. ”Laatu on meille ensimmäinen prioriteetti. Sen ohella arvostamme kestävyyttä”, hän toteaa. ”Ei vain tuotteissamme, vaan koko valmistusprosessissa. Samalla tavalla kuin tuotteittemme kohdalla kiinnitämme huomiota niiden tiiviyteen, konepestävyyteen ja uudelleenkäytettävyyteen, jotta ne olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä, kiinnitämme huomiota resurssien säästöön valmistusprosessin aikana.”

Pneumatiikkaa Fürst GmbH:n tuotannossa
Paineilma monipuolisena energianvälittäjänä

Paineilma on mukana läpi koko tuotannon. Sitä tarvitaan kaikissa tuotantovaiheissa materiaalikuljetuksesta puhallukseen ja valmiiden tuotteiden irrottamiseen. Myös alipainetta tarvitaan. Paineilma on suuri kustannustekijä, ja siksi onkin luonnollista, että Nadja Fürst halusi paineilmatuotannon olevan mahdollisimman energiatehokasta ja luotettavaa ja lisäksi täyttävän tiukat laatuvaatimukset.

Fürstin paineilma-asema suunniteltiin uusinta tekniikkaa hyödyntäen, ja siihen sisällytettiin kaikki uusimmat ominaisuudet. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun yrityksessä oli ensin tehty perusteellinen paineilmajärjestelmän katselmus, jossa tarpeet selvitettiin yksityiskohtaisesti. Uuden paineilmajärjestelmän odotettiin paitsi olevan laadukas, toimintavarma ja tehokas myös alentavan energiakustannuksia.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 -pääohjausjärjestelmä

Asentamalla uusi, tarkalleen tarpeiden mukaan mitoitettu kompressori paineilmatuotannon tehokkuus parani, ja paineilmaverkoston täyttöjärjestelmä ja uudet kuivaimet mahdollistivat konseptin, joka pitää paineilman laatua yllä pysyvästi.

Fürstin aikaisemmalla paineilma-asemalla ei ollut minkäänlaista paineilmatuotannon hallintajärjestelmää. Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) -ohjausjärjestelmän asennus toi lisäpotentiaalia tehokkuuden lisäämiseen ja huoltoystävällisyyteen mahdollistaen lisäksi verkottumisen ja ohjauksen teollisuus 4.0 -ympäristössä. Se myös antaa paineilma-asemalle valmiudet mahdollisille tuleville toiminnoille kuten ennakoivalle kunnossapidolle.

Tälle luovat perustan pääohjausjärjestelmälle tietonsa välittävät kompressorit ja paineilman jälkikäsittelykomponentit, joissa on integroidut teollisuusohjaukset. SAM 4.0 voi samanaikaisesti valvoa komponentteja sekä ympäristö- ja tuotanto-olosuhteita. Se myös mukauttaa tuotetun paineilmamäärän tarkalleen yrityksen kulloisinkiin tarpeisiin. Se mm. optimoi paineen laadun, mukauttaa kompressoriaseman tuoton automaattisesti kulutuksen heilahdellessa, optimoi laaja-alaisesti energiatehokkuuden huomioiden niin säätöhäviöt, kytkentähäviöt kuin paineen joustonkin ja avaa ovet ennakoivan kunnossapidon kaltaisille tulevaisuuden palveluille. Ohjausjärjestelmä mahdollistaa myös etädiagnoosit. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjän niin halutessa tiedot lähetetään jatkuvasti valmistajan koneohjauskeskukseen, jossa niitä valvotaan. Pääohjausjärjestelmä analysoi itsenäisesti kulloisenkin tilanteen ja lähettää tarvittaessa ilmoituksen huollosta vastaavalle, joko paikalliselle asentajalle tai datakeskukseen.

Kaikki tämä parantaa toimintavarmuutta ja tehokkuutta alentaen samalla energia- ja elinkaarikustannuksia.

Ohjausjärjestelmässä on myös huomioitu aseman mahdollinen laajentaminen tulevaisuudessa. Ohjelmiston vaivaton päivitys mahdollistaa laajennuksen ilman investointia uuteen laitteeseen. Uudet komponentit voidaan Ethernet-pohjaisen SIGMA NETWORK -verkon kautta kytkeä SAM 4.0 -ohjausjärjestelmään ja sitä kautta integroida teollisuus 4.0 -konsepteihin.

Fürst GmbH:n Kaeser-asema
Lämmön talteenotto tuo säästöä energiakustannuksiin

Tehdyillä toimenpiteillä saavutetaan noin 14 500,- euron vuotuinen säästö.

Uuden paineilma-aseman myötä Fürstillä on ensimmäisen kerran mahdollisuus hyödyntää myös lämmön talteenottoa. Kompressorien poistolämmöllä voidaan lämmittää toimistosiipi ja siten säästyä lämmitysöljyn hankinnalta. Tämä tuo noin 5 400,- euron vuotuisen lisäsäästön.

Nadja Fürst on uuteen laitteistoon enemmän kuin tyytyväinen: ”Me itsehän sen päätämme, kuinka tuotteita ja käytettävissämme olevia resursseja käytetään. Heitämmekö tuotteet pois vai käytämmekö ne uudelleen, kuinka valmistamme tuotteet ja kuinka huomioimme resurssit. Kestävyys alkaa jokaisen omassa päässä.”

Tietoja tuotteista: