Kolme konttiin asennettua Kaeser-asemaa Linzissä.
Rotterdamilainen Aluchemie ulkoisti paineilmatuotantonsa

Hiiltä alumiiniteollisuudelle

Hiiltä alumiiniteollisuudelle

Botlekin Aluchemie-tehdas on suurin yksittäinen asiakaskohtaisten, korkealaatuisten hiilianodien valmistaja alumiiniteollisuudelle. Tehtaan paineilman saannin varmistavat kolme konttiin sijoitettua ulkoistettua Kaeser-paineilma-asemaa.

Aluchemie on Australiassa päämajaansa pitävän monikansallisen Rio Tinto -raaka-ainekonsernin tytäryhtiö. Rotterdamin tehtaalla anodien raaka-aineina käytetään petrolikoksia ja kivihiilitervapikeä. Aluchemien asiakkaita ovat ennen kaikkea Norjassa, Skotlannissa, Islannissa ja Kanadassa sijaitsevat alumiinitehtaat.
Anoditehtaan sijainti Rotterdamin suuren merisataman kupeessa on ihanteellinen, sillä sen ansiosta vältytään maakuljetuksilta. Henry Visser: "Tuotantomme pohjautuu jatkuviin vuosisopimuksiin, ja markkinat ovat selkeät. Tuotantoprosessi on sangen yksinkertainen, mutta raaka-aineiden laatuvaihteluilla voi olla negatiivisia seurauksia asiakkaillemme. Sen vuoksi varmuus ja laatu ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Niiden saavuttamiseksi panostamme hoikkaan tuotantoon."

Avattu paineilmakontti – näkyvissä Kaeser-ruuvikompressorit.
Avattu paineilmakontti – näkyvissä Kaeser-ruuvikompressori ESD 442
Ei paineilmaa? Ei tuotantoa!

Paineilma on Aluchemien tehtaalla avainasemassa. Ilman paineilmaa koko tehdas pysähtyisi. Prosessin kaikki tärkeät vaiheet ovat riippuvaisia paineilmasta. Paineilman käyttö alkaa massan käsittelystä ja jatkuu aina tärkeisiin savukaasun puhdistuslaitteisiin saakka. Myös loppukäsittelyn monet vaiheet kuten pakkaus ja lähetys perustuvat pneumaattisesti ohjattuihin ja käytettyihin laitteisiin.

Paineilman ostamme samaan tapaan kuin sähkön, kaasun ja veden.
Henry Visser, Aluchemie

"Paineilman ostamme samaan tapaan kuin sähkön, kaasun ja veden." Aikaisemman toimittajan kanssa solmitun leasingsopimuksen umpeuduttua päätti Aluchemie etsiä markkinoilta parempaa ratkaisua. "Meillä oli mahdollisuus tutustua muutamiin Kaeserin konfiguraatioihin myös heidän asiakkaidensa luona." Rotterdamin tehtaan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä järkevimmäksi ratkaisuksi osoittautui kolmen paineilma-aseman toteutus, joista jokaisella sijaitsee neljä kompressoria (aikaisemmin viisi).

Saumaton siirtymä

Aluchemien tehtaalle sijoitettiin kolme paineilmakonttia. Asemat valmisti ja kokosi Kaeserin itävaltalainen tytäryhtiö Linzissä, josta ne kuljetettiin maanteitse määränpäähänsä.

Henry Visser: "Ostamme Kaeserilta solmimamme Sigma Air Utility -toimitussopimuksen mukaisesti vain paineilman." Kaeserin asentama ratkaisu on osoittautunut energiateknisesti parhaimmaksi ratkaisuksi. "Siirtyminen vanhasta paineilmajärjestelmästä uuteen tapahtui vaihe vaiheelta. Paineilman saannissa ei havaittu keskeytyksiä eikä paineilmaverkostoonkaan tarvinnut tehdä muutoksia."

Aluchemien konttiaseman sijoitus Rotterdamissa
Nosturin avulla paineilmakontti sijoitetaan lopulliselle paikalleen.