Tunnusta väriä – luota Kaeseriin ja säästä.
BASF Coatings

Tunnusta väriä – luota Kaeseriin ja säästä.

BASF Coatings säästää energiaa ja rahaa paineilman ulkoistamisella.

Yhtiöllä on käytössä innovatiivinen ja kustannustehokas ulkoistamismalli. BASF Coatings kehittää, valmistaa ja markkinoi maailmanlaajuisesti Glasurit-tuotemerkillä laadukkaita lakka- ja maalituotteita.

Kemianteollisuudessa, kuten BASF Coatingsin tuotantolaitoksessa Münsterissä, paineilma ei ole pelkästään turvallisuussyistä välttämätöntä, vaan luotettava ja tehokas paineilmatuotanto on edellytys koko tuotannolle. Paineilman avulla käytetään tuotannossa suuria siipisekoittimia ja puhdistetaan uudelleenkäytettäviä säiliöitä, jätteidenpolttolaitoksessa se huolehtii hapensyötöstä ja pakkausautomaatit liikkuvat sen voimalla.

Paineilmaa, niin luotettavasti ja kustannustehokkaasti kuin vain mahdollista

Paineilmalaitteiston ikääntyminen herätti kysymyksen, kuinka paljon yritys olisi valmis investoimaan, jotta paineilmalaitteiston toiminta voitaisiin varmistaa myös tulevaisuudessa. Harkinnan jälkeen yrityksen johto päätti ulkoistaa paineilmaratkaisut Sigma Air Utility -sopimuksen avulla Kaeserille.

Kaeserilla sopimushankinnalla tarkoitetaan pelkän paineilman ostamista, ei muuta. Tästä on se merkittävä etu, että monimutkaisten laskelmien sijaan käytössä on pitkäksi ajaksi sovittu kiinteä hinta. Näin yllättäviä kustannuksia ei pääse syntymään. Lisäksi tarkka mittaus varmistaa, että laskutettu paineilmamäärä vastaa todellista kulutusta.

Asiakkaan ei tarvitse jatkossa huolehtia paineilmalaitteistoon liittyvistä investoinneista ja henkilöstökuluista, millä on suuri merkitys kustannusten kannalta. Yritys voi siis panostaa jatkossa enemmän ydinosaamiseensa myös rahallisesti. Yrityksen talouden kannalta sopimushankinnalla on myös se etu, että se muuttaa aiemmat kiinteät kustannukset muuttuviksi kustannuksiksi, jotka voi käsitellä verotuksessa suoraan käyttökustannuksina.

Sopimushankinta tarkoittaa myös älykästä energianhallintaa.
BASF Coatings tehostaa tuotantoaan Kaeserin ruuvikompressorien avulla
BASF Coatingsin ruuvikompressoriaseman jäähdytyskuivain

Paineilmajärjestelmän ulkoistamisella on positiivisia vaikutuksia myös asiakkaan energiataseeseen. Kustannustehokkuus ja energiatehokkuus kuuluvat kiinteästi yhteen.

Kaeserin kannalta haasteena on jatkuvan optimaalisen tasapainon löytäminen tuotantovarmuuden ja energiatehokkuuden välillä.

Sopimuksessa määritetyn enimmäistuoton 13 305 m³n/h ohella asiakkaan kanssa on sovittu kiinteähintaisesta vuotuisesta käyttömäärästä, joka on 30 miljoonaa m³n. Tämän ylittävä paineilmakäyttö laskutetaan kulutuksen mukaan määräytyvällä lisäkäyttöhinnalla.

Jos kompressorien ja jälkikäsittelylaitteiden todellinen energiatehokkuus osoittautuu paremmaksi, kuin mitä ulkoistamissopimuksessa on määritetty, saa KAESER osan energiakustannusten säästöstä.

"Tämä on reilu haaste, jolla energiatehokkuutta lisätään entisestään", Dieter Heeren toteaa. Myös BASF Coatingsilla seurataan tarkkaan, mihin arvokasta energiaa käytetään. Sen tuotantolaitoksessa käytetään nimittäin vuosittain 135 000 MWh primäärienergiaa sähkön ja kaasun muodossa.

Voidaankin todeta, että energianhallinta ja sopimushankinta todella kannattavat: yrityksen vuosittaiset säästöt ovat noin 30 000 €.