Jätevedenpuhdistamo 85 000 asukkaan Kitzingenissä.
Kitzingenin kunnallinen jätevedenpuhdistamo

Enemmän ilmaa vähemmällä energialla!

Puhaltimet hapen tuottamiseksi ilmastusaltaaseen

Sähköenergian kulutus aleni yli 20 prosenttia! Tämän mahdollisti vanhan kompressorilaitteiston korvaaminen uudella Kaeser-puhallinasemalla.

Tehtävänasetus:

14 vuoden käytön jälkeen Kitzingenin (85 000 asukasta) kunnallinen jätevesilaitos kaipasi modernisointia. Neljä vanhempaa taajuusohjattua roottoripuhallinta tuottivat paineilman, joka kokoojajohtoa pitkin säätöventtiilien avulla jaettiin yksittäisille ilmastusalueille. Uuden paineilmatuotannon tavoite oli alhaisempi sähkönkulutus ja parempi mukautettavuus vaihtelevaan ilmantarpeeseen, joka vaihteli vuodenajoittain voimakkaasti mm. viininkorjuun vuoksi. Puolet kaikista kaskadi-ilmastimista toimii pysäytyssäädöllä. Lisäksi asiakas vaati, että uusien puhaltimien ja kaikkien niiden käytön vaatimien komponenttien teho tarkastetaan ennen toimitusta ISO 1217 -standardin Liitteen C mukaisesti.

Ratkaisu:

Eri aikoina vallitsevan ilmantarpeen ja käyttöpaineen perusteellisen analysoinnin jälkeen päädyttiin ratkaisuun, joka mahdollisti jokaisen käyttöpisteen saavuttamisen mahdollisimman pienellä koneiden käytöllä ja hävioitä lisäävällä taajuuden muuttamisella. Koneiksi valittiin kaksi EB 380S-SFC -ruuvipuhallinta (molemmat 55 kW, taajuusohjatut), yksi EB 380S-STC -ruuvipuhallin (37 kW, tähtikolmiokäynnistin) ja yksi BB 89C-STC -ruuvipuhallin (11 kW, tähtikolmiokäynnistin).
Paineilmaa voidaan tuottaa asetusalueella 315–5515 Nm³/h (noin 1:17). SIGMA AIR MANAGER valitsee kulloisenkin tarpeen mukaan tehokkaimmat koneet. Ohjaus varmistaa lisäksi varakapasiteetin siltä varalta, että jokin koneista ei ole käytettävissä tai on huollettavana. SIGMA AIR MANAGER kommunikoi dataväylän kautta prosessinohjausjärjestelmän kanssa, vaihtaa käynti- ja tilatietoja ja hoitaa samanaikaisesti paineensäädön.

Kaeserin Sigma Air Manager -hallintajärjestelmä.
Tulos:

Viime vuosien vertailuajanjaksoihin nähden energiankulutus on pudonnut vähintään 23 prosenttia, mikä jopa ylitti odotukset.
Koska KAESER-ruuvipuhaltimet on jo lähtökohtaisesti suunniteltu 45 °C:n ympäristölämpötilalle, ei puhallinasemaan, jonka konehuone ilmastoidaan ympäristön ilmalla, vaikuttanut edes Saksan lämpötilaennätys – yli 40 °C – vuonna 2015.
Jos joskus tulee tarvetta optimoida puhaltimien mekaniikkaa, koneiden ohjausta, tehoelektroniikkaa, käytönohjausta tai kommunikointia, paikalle saadaan nyt nopeasti kokonaisuuden hallitseva yhteistyökumppani, mikä käyttäjän mukaan yhdessä KAESER-huoltopalvelun kanssa antaa ratkaisulle viimeisen silauksen.

Kitzingenin jätevedenpuhdistamon uusi Kaeser-paineilma-asema.