Aircenter – Tilavuusvirta 2,7 m³:iin/min saakka

Myös suurempien yritysten hajautettujen järjestelmien tai tilanpuutteeseen törmäävien pienyritysten paineilma voidaan nykyisin tuottaa erittäin tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kaeserin Aircenter-kompaktilaitteistot on suunniteltu juuri näihin tarpeisiin. Ne tuottavat energiaa säästäen ja hiljaisella käyntiäänellä 0,34...2,7 m³ paineilmaa minuutissa, ja tämän lisäksi vielä jälkikäsittelevät ja varastoivat tuottamansa paineilman.

Aircenter-ruuvikompressori
Aircenter-kompaktilaitteistot ovat paitsi tilaa säästäviä ja energiatehokkaita myös erittäin hiljaisia sekä käyttäjä- ja huoltoystävällisiä (kuvassa Aircenter 22). Sarjalla voidaan 7,5 baarin paineessa kattaa tilavuusvirta-alue 0,34...2,7 m³/min.

Kaikissa Aircenter-malleissa huomio kiinnittyy ensimmäiseksi niiden pieneen tilantarpeeseen (vain noin 1 neliömetri) ja erinomaiseen tehokkuuteen: Molemmista suurimmista malleista – Aircenter 22 (11 kW) ja Aircenter 25 (15 kW) – on saatavissa uusi versio. Laitteistojen ytimen muodostaa optimoidun SK-sarjan tehokas ja energiaa säästävä ruuvikompressori, jonka maksimitilavuusvirta on 2,7 m³/min. Uudet SK-mallit tuottavat näin ollen 11 % / 14 % enemmän paineilmaa kuin niiden edeltäjät. Parantunut suoritusteho on saavutettu ruuviyksikön optimoinnilla ja sisäisten painehäviöiden minimoinnilla. Tämän myötä ominaistehon tarvetta on voitu pienentää jopa 5 %. Lisää energiansäästöä tuovat koneissa käytetyt Premium-Efficiency-sähkömoottorit (IE3), joille on ominaista erityisen korkea hyötysuhde. Tärkeä osa energiatehokkuuteen tähtäävässä kokonaisuudessa on myös kompressorin kommunikaatiokykyinen sisäinen Sigma Control 2 -ohjaus, joka koneessa on vakiona. Ensinnäkin se mahdollistaa tehokkaan, tarkalleen paineilman kulutuksen mukaan määräytyvän ohjauksen ja luotettavan käynninvalvonnan. Monikäyttöiset liittimet lisäävät tämän lisäksi joustavuutta, jos kone halutaan kytkeä paineilmatuotannon kokonaisvaltaiseen hallintajärjestelmään Sigma Air Manager 4.0. Laitteissa on valmius teollisuus 4.0 -sovelluksiin, koska niiden vaatimat liitännät koneen liittämiseksi Kaeserin Sigma Network -verkostoon ovat jo valmiina. Integroitu RFID-lukulaite mahdollistaa huollon standardisoinnin, huollon laadun selvän parantamisen ja huoltotietojen ammattimaisen tallennuksen.

Laitteistojen loppuun saakka harkittu rakenne vakuuttaa käyttäjäystävällisyydellään. Vasemmanpuoleinen paneeli irtoaa muutamalla kädenliikkeellä, minkä jälkeen kaikkiin huoltokohteisiin on helppo päästä käsiksi. Suljettuna ollessaan kotelointi pitää huolen siitä, että koneen käyntiääni pysyy miellyttävän alhaisena. Koteloinnissa on neljä erillistä imuaukkoa: laitteiston, moottorin ja kytkentäkaapin jäähdytysilmalle kullekin yksi ja tämän lisäksi erillinen imuaukko kompressorin imuilmalle. Jäähdytysjärjestelmän tehokkuus perustuu patentoituun kaksoisilmavirtauksen aikaansaavaan tuulettimeen, jonka tuottamat jäähdytysilmavirrat tuulettavat erikseen moottoria ja kompressoria. Tästä on seurauksena optimaalinen jäähdytys, paineilman alhainen poistumislämpötila, pienemmät äänipäästöt ja viime kädessä kokonaisuudessaan tehokkaampi ilmanpuristus.

Kompressorin säteilylämmöltä suojattu jäähdytyskuivain kuivaa luotettavasti tuotetun paineilman. Tämän lisäksi paineilma voidaan valinnaisina lisävarusteina toimitettavien suodattimien avulla puhdistaa käyttökohteen tarpeita vastaavaksi. Paineilman varastointia varten laitteistoon on integroitu 350 litran paineilmasäiliö. Joissakin käyttökohteissa portaaton nopeussäätö on tarkoituksenmukainen valinta. Siksi Aircenter 22- ja Aircenter 25 -malleihin voidaan tarvittaessa integroida taajuusmuuttaja.

Pienemmät Aircenterit pohjautuvat Kaeser-SX tai -SM-sarjojen ruuvikompressoreihin. Mallista riippuen niillä voidaan 8 baarin paineessa kattaa tilavuusvirta-alue 0,34...1,5 m³/min. Näissäkin, joko 200 litran tai 270 litran paineilmasäiliöllä varustetuissa kompressoreissa energiatehokkuus ja äänitaso ovat kohdallaan. Korkeampaa painetta vaativiin käyttökohteisiin käytettävissä ovat molempien suurempien mallien 11 ja 15 baarin versiot. Aircenter 12 voidaan myös varustaa taajuusmuuttajalla.

Kompressoria, kuivainta ja paineilmasäiliötä ympäröivä kotelointi antaa laitteistolle viimeistellyn ja yhtenäisen yleisilmeen. Plug & work -periaatteen mukaisesti Aircenter on heti käyttövalmis, kun se on kytketty sähkö- ja paineilmaverkostoon.

07. 03 12 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
Aircenter-ruuvikompressori

Aircenter-kompaktilaitteistot ovat paitsi tilaa säästäviä ja energiatehokkaita myös erittäin hiljaisia sekä käyttäjä- ja huoltoystävällisiä (kuvassa Aircenter 22). Sarjalla voidaan 7,5 baarin paineessa kattaa tilavuusvirta-alue 0,34...2,7 m³/min.

Lataa kuva 1 (JPG, 729 KB)