DSD-ruuvikompressorit Seuraava sukupolvi

Kärkisijan saa se, joka osaa hyödyntää vahvuuksiaan ja kehittää niitä jatkuvasti. Tämä pätee myös ruuvikompressorien (energia)tehokkuuteen. Kärjessä pysyminen edellyttää, että asetettuihin vaatimuksiin vastataan jatkuvasti. Uusi DSD-sarja on erinomainen esimerkki tähän pystyvästä paineilmaratkaisusta.

DSD-ruuvikompressori
Uudet DSD-ruuvikompressorit saavat pisteitä selvästi parantuneesta taloudellisuudesta.

DSD-sarja esittelee ruuvikompressorien seuraavan sukupolven kokoluokassa 14–25 m³/min. Lukuisiin parannuksiin kuuluvat muun muassa täysin uudistetut, Sigma-profiililla varustetut ruuviyksiköt sekä IE4-moottorit, jotka parantavat ominaistehoa jopa yhdeksän prosenttia ja tuottoa jopa kuusi prosenttia edellisiin malleihin verrattuna. Näin energiakustannukset alenevat selvästi aivan valmistajan lupauksen mukaisesti: enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. Tuloksena on alhaisilla kustannuksilla tuotettu paineilma.

Parhaat hyötysuhteet

Lisäpanostuksen näihin parannuksiin tuovat uudet Super-Premium-Efficiency IE4 -moottorit. Niissä on tämän hetken parhaat hyötysuhteet. Näin myös paineilmajärjestelmien oheislaitteiden energiahäviöt pienenevät entisestään.

Elektroninen lämpötilanohjaus (ETM) pitää öljyn lämpötilan aina tasaisen etäällä lauhtumislämpötilasta, joten puristuksen loppulämpötila ei nouse tarpeettoman korkeaksi ja energiansäästö on entistä suurempi. Tärkeä aihe on myös lämmön talteenotto, joka sekin on huomioitu (kompressori muuttaa siihen syötetyn käyttöenergian 100-prosenttisesti lämpöenergiaksi, josta 96 % on mahdollista hyödyntää lämmön talteenoton kautta). Kompressorit voidaan toimittaa myös valinnaisella lämmön talteenotolla varustettuina, jolloin toinen elektroninen lämpötilan ohjausjärjestelmä huolehtii syntyvän lämmön optimaalisesta ja vieläkin tehokkaammasta käytöstä. Jos koko lämpöenergia siirtyy lämmön talteenottojärjestelmään, tunnistaa älykäs Sigma Control 2 -ohjaus, että laitteiston jäähdyttimen ei enää tarvitse jäähdyttää, jolloin jäähdytysöljyn jäähdyttimen tuuletin pysähtyy. Energiakustannukset alenevat entisestään.

Energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen jäähdytysöljyn suodatin

Myös laitteiston komponenteissa on ajateltu ympäristöä: Ympäristöystävällisissä jäähdytysöljyn suodatinelementeissä ei ole enää kiinteää peltikoteloa, vaan niiden kotelo on valmistettu alumiinista. Itse suodatinelementit eivät sisällä metallia, ja ne voidaan hävittää käytön jälkeen polttamalla ilman erillistä esikäsittelyä.

Optimaalinen käynti ohjauksen avulla

Kompressorin ja mahdollisen taajuusmuuttajan (valinnainen varuste SFC) ohjauksesta huolehtii Sigma Control 2 -ohjaus. Se tekee kompressorista myös verkottuvan ja mahdollistaa sen vaivattoman kytkennän Sigma Air Manager 4.0:n kaltaisiin pääohjausjärjestelmiin tai laitosten keskusohjausjärjestelmiin. Näin DSD on valmis teollisuus 4.0 -aikaan.

Eri vaihtoehtoja

DSD voidaan toimittaa joko ilma- tai vesijäähdytteisenä. Mallit voidaan varustaa myös taajuusmuuttajalla (valinnainen varuste SFC), sillä joissakin käyttökohteissa nopeussäädetty kompressori puoltaa paikkaansa. Vakioversion tavoin tämänkin version tunnusomaisia piirteitä ovat taloudellisuus, toimintavarmuus ja huoltoystävällisyys. EMC-yhteensopivuus on luonnollisesti testattu ja sertifioitu niiden vaatimusten mukaisesti, jotka EMC-direktiivi asettaa teollisuusverkoille (EN 55011: luokka A1). Tämä pätee sekä yksittäiskomponentteihin että kompressorilaitteistoon kokonaisuutena.

Valinnaisena komponenttina saatavan integroidun jäähdytyskuivaimen konsepti on myös uusittu. Integroidun kuivaimen uuden mitoituksen ansiosta T-version vaatima lattiapinta-ala on 17 prosenttia edellisversiota pienempi. Lisäksi kylmäainetta tarvitaan 30 prosenttia vähemmän. Jäähdytyskuivaimen energiankulutuskin on pienentynyt noin 25 prosenttia. Tämä alentaa omalta osaltaan selvästi kustannuksia.

07. 03 17 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
DSD-ruuvikompressori

Uudet DSD-ruuvikompressorit saavat pisteitä selvästi parantuneesta taloudellisuudesta.

Lataa kuva 1 (JPG, 436 KB)