Ruuvikompressorit: DSDX – seuraava sukupolvi

DSDX-sarja esittelee ruuvikompressorien seuraavan sukupolven tilavuusvirroille 25–31 m³/min. Lukuisiin parannuksiin kuuluvat muun muassa täysin uudistetut, Sigma-profiililla varustetut ruuviyksiköt sekä IE4-moottorit, jotka parantavat sekä ominaistehoa että tuottoa jopa yhdeksän prosenttia edellisiin malleihin verrattuna. Näin energiakustannukset alenevat selvästi aivan valmistajan lupauksen mukaisesti: enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. Tuloksena on alhaisilla kustannuksilla tuotettu paineilma.

DSDX-ruuvikompressori
Uusien DSDX-ruuvikompressorien etu on parannettu taloudellisuus.

Laitteistojen entistä parempi taloudellisuus on hiotun teknisen konseptin ja luotettavan 1:1-käyttölaitteen ansiota. Ruuviyksiöt on uudistettu täysin, ja niissä on nyt muun muassa paranneltu Sigma-profiili. Kun vielä huomioidaan muutkin parannukset, kuten paranneltu imuventtiili ja huomattavasti alhaisemmat sisäiset painehäviöt, on lopputuloksena jopa yhdeksän prosenttia edeltäviä malleja parempi ominaisteho.

Parhaat hyötysuhteet

Lisäpanoksen näihin parannuksiin tuovat uudet Super Premium Efficiency IE4 -moottorit. Niissä on tämän hetken parhaat hyötysuhteet. Niinpä myös paineilmajärjestelmien oheislaitteiden energiahäviöt pienenevät entisestään.

Elektroninen lämpötilanohjaus pitää öljyn lämpötilan aina tasaisen etäällä lauhtumislämpötilasta, joten puristuksen loppulämpötila ei nouse tarpeettoman korkeaksi ja energiansäästö on entistä suurempi. Tärkeä aihe on myös lämmön talteenotto, joka sekin on huomioitu (kompressori muuttaa siihen syötetyn käyttöenergian 100-prosenttisesti lämpöenergiaksi, josta 96 % on mahdollista hyödyntää lämmön talteenoton kautta). Kompressorit voidaan toimittaa myös valinnaisella lämmön talteenotolla varustettuina, jolloin toinen elektroninen lämpötilan ohjausjärjestelmä huolehtii syntyvän lämmön optimaalisesta ja vieläkin tehokkaammasta käytöstä. Jos koko lämpöenergia siirtyy lämmön talteenottojärjestelmään, tunnistaa älykäs Sigma Control 2 -ohjaus, että laitteiston jäähdyttimen ei enää tarvitse jäähdyttää, jolloin jäähdytysöljyn jäähdyttimen tuuletin pysähtyy. Energiakustannukset alenevat entisestään.

Energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen jäähdytysöljyn suodatin

Myös laitteiston komponenteissa on ajateltu ympäristöä: Ympäristöystävällisissä jäähdytysöljyn suodatinelementeissä ei ole enää kiinteää peltikoteloa, vaan niiden kotelo on valmistettu alumiinista. Itse suodatinelementit eivät sisällä metallia, ja ne voidaan hävittää käytön jälkeen polttamalla ilman erillistä esikäsittelyä.

Optimaalinen käynti ohjauksen avulla

Kompressorin ja mahdollisen taajuusmuuttajan (valinnainen varuste SFC) ohjauksesta huolehtii Sigma Control 2 -ohjaus. Se tekee kompressorista myös verkottuvan ja mahdollistaa sen vaivattoman kytkennän Sigma Air Manager 4.0:n kaltaisiin pääohjausjärjestelmiin tai laitosten keskusohjausjärjestelmiin. Näin DSDX on valmis teollisuus 4.0 -aikaan.

Eri vaihtoehtoja

DSDX-kompressorit ovat saatavilla sekä vesi- että ilmajäähdytteisinä. Mallit voidaan toimittaa myös taajuusmuuttajalla varustettuina, sillä joissakin käyttökohteissa nopeussäädetty kompressori puoltaa paikkaansa. Vakioversion tavoin tämänkin version tunnusomaisia piirteitä ovat taloudellisuus, toimintavarmuus ja huoltoystävällisyys. Koko SFC-kompressorin EMC-yhteensopivuus on luonnollisesti testattu ja sertifioitu niiden vaatimusten mukaisesti, jotka EMC-direktiivi asettaa teollisuusverkoille (EN 55011: luokka A1).

09. 04 15 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
DSDX-ruuvikompressori

Uusien DSDX-ruuvikompressorien etu on parannettu taloudellisuus.

Lataa kuva 1 (JPG, 1.11 MB)