ESD-sarja: Energiaa säästävät ominaisuudet vakiona

Valmiina tulevaisuuteen IE4-moottoreilla! Kaeserin ESD-sarjan ruuvikompressoreissa on vakiona energiaa säästävät moottorit sekä tehokkaat Sigma-ruuviyksiköt. Tämä alentaa tehontarvetta entisestään ja sen myötä myös energiakustannuksia.

ESD-ruuvikompressori
Entistäkin tehokkaampi ja tuleviin haasteisiin valmistautunut: ESD-sarjan valtteja ovat energiakustannuksia säästävät IE4-moottorit ja aikaisempaa suurempi tilavuusvirta.

Päivitettyjen ESD-ruuvikompressorien tehontarve on jopa kahdeksan prosenttia alhaisempi ja tilavuusvirta 6,5 prosenttia suurempi kuin edeltäjämalleissa. Esim. Sigma-ruuviyksikön parantaminen ja IE4-moottorien käyttöönotto ovat optimointitoimenpiteitä, jotka parantavat energiatehokkuutta merkittävästi. Kompressorit 200 / 250 kW:n käyttöteholla kattavat tilavuusvirta-alueen 8,6–44,5 m³/min. Niiden käyttöpaine yltää 15 baariin saakka.

Laitteiden taloudellisuus ja energiatehokkuus perustuvat loppuun saakka harkittuun tekniseen konseptiin. Jokaisen ESD-laitteiston ytimen muodostaa energiaa säästävällä Sigma-profiililla varustettu ruuviyksikkö. Se on virtausteknisesti optimoitu ja vaikuttaa oleellisesti ESD-laitteiden ominaistehoon.

IE4-Premium Efficiency-moottorit tarjoavat tällä hetkellä markkinoiden parhaimman hyötysuhteen ja pitävät energiansäästön ohella huolen myös siitä, että kompressori on hyvin varustettu tulevaisuuden haasteisiin, sillä ne menevät jo nyt ohi IE3-moottoreiden, jotka tammikuussa 2015 tulivat pakollisiksi.

Muita energeettisiä etuja tuovat elektroninen lämpötilan ohjaus, ympäristöystävälliset jäähdytysöljysuodattimet sekä integroitu Sigma Control 2 -ohjaus.

Elektroninen lämpötilanohjaus pitää öljyn lämpötilan aina tasaisen etäällä lauhtumislämpötilasta, joten puristuksen loppulämpötila ei nouse tarpeettoman korkeaksi ja energiansäästö on entistä suurempi. Tärkeä aihe on myös lämmön talteenotto, joka sekin on huomioitu (kompressori muuttaa siihen syötetyn käyttöenergian 100-prosenttisesti lämpöenergiaksi, josta 96 % on mahdollista hyödyntää lämmön talteenoton kautta). Kompressorit voidaan toimittaa myös valinnaisella lämmön talteenotolla varustettuina, jolloin toinen elektroninen lämpötilan ohjausjärjestelmä huolehtii syntyvän lämmön optimaalisesta ja vieläkin tehokkaammasta käytöstä. Jos koko lämpöenergia siirtyy lämmön talteenottojärjestelmään, tunnistaa älykäs Sigma Control 2 -ohjaus, että laitteiston jäähdyttimen ei enää tarvitse jäähdyttää, jolloin jäähdytysöljyn jäähdyttimen tuuletin pysähtyy. Energiakustannukset alenevat entisestään.

Energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen jäähdytysöljyn suodatin

Myös laitteiston komponenteissa on ajateltu ympäristöä: Ympäristöystävällisissä jäähdytysöljyn suodatinelementeissä ei ole enää kiinteää peltikoteloa, vaan niiden kotelo on valmistettu alumiinista. Itse suodatinelementit eivät sisällä metallia, ja ne voidaan hävittää käytön jälkeen polttamalla ilman erillistä esikäsittelyä.

Optimaalinen käynti ohjauksen avulla

Kompressorin ja mahdollisen taajuusmuuttajan (valinnainen varuste SFC) ohjauksesta huolehtii Sigma Control 2 -ohjaus. Se tekee kompressorista myös verkottuvan ja mahdollistaa sen vaivattoman kytkennän Sigma Air Manager 4.0:n kaltaisiin pääohjausjärjestelmiin tai laitosten keskusohjausjärjestelmiin. Näin ESD on valmis teollisuus 4.0 -aikaan.

Kompressorit voidaan luonnollisesti varustaa myös taajuusmuuttajalla kierrosluvun säätöä varten.

09. 11 17 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
ESD-ruuvikompressori

Entistäkin tehokkaampi ja tuleviin haasteisiin valmistautunut: ESD-sarjan valtteja ovat energiakustannuksia säästävät IE4-moottorit ja aikaisempaa suurempi tilavuusvirta.

Lataa kuva 1 (JPG, 619 KB)