Kaeser esittelee uuden SK-ruuvikompressorisarjan

Myös pienemmiltä kompressoreilta odotetaan toimintavarmuutta ja tehokkuutta. Energiaa säästävällä Sigma-profiililla ja sisäisellä Sigma Control -ohjauksella varustetut uudet SK-sarjan ruuvikompressorit täyttävät kaikki nämä vaatimukset. Lisäksi ne tuottavat selvästi enemmän paineilmaa pienemmällä sähkönkulutuksella kuin edeltäjämallinsa.

Aircenter-ruuvikompressori
Uudet SK-ruuvikompressorit eivät ainoastaan tuota enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. Uuden sisäisen Sigma Control 2 -ohjauksen ansiosta ne ovat tämän lisäksi erittäin tehokkaita ja tarjoavat samalla monipuoliset kommunikaatiotekniset mahdollisuudet. Vakioversiota voidaan tarvittaessa täydentää integroidulla jäähdytyskuivaimella. Saatavana on myös jäähdytyskuivaimella ja paineilmasäiliöllä varustettuja Aircenter-versioita.

Uudet SK-ruuvikompressorit tuottavat paineilmaa 2,5 m³:iin saakka minuutissa 8 baarin paineessa (käyttöteho 11 ja 15 kW). Mallista riippuen tämä on 11 tai jopa 14 prosenttia enemmän kuin edeltäjämalleissa. Parantunut suoritusteho on saavutettu ruuviyksikön optimoinnilla ja sisäisten painehäviöiden minimoinnilla. Nämä parannukset pienentävät myös ominaistehon tarvetta jopa 5 prosentilla. Lisää energiansäästöä tuovat koneissa käytetyt Premium-Efficiency-sähkömoottorit (IE3), joille on ominaista erityisen korkea hyötysuhde. Tärkeä osa energiatehokkuuteen tähtäävässä kokonaisuudessa on kompressorin sisäinen Sigma Control 2 -ohjaus. Ensinnäkin se mahdollistaa tehokkaan, tarkalleen paineilman kulutuksen mukaan määräytyvän ohjauksen ja luotettavan käynninvalvonnan. Monikäyttöiset liittimet ja ensimmäistä kertaa myös liittimellä kytkettävät kommunikaatiomoduulit lisäävät tämän lisäksi joustavuutta, jos kone halutaan esimerkiksi kytkeä tietokoneverkkoihin. Käyttöpaneelin suuri näyttö ja integroitu RFID-lukija helpottavat kommunikointia koneen kanssa sen käyttöpaikalla. RFID-lukulaite mahdollistaa myös huollon standardisoinnin, huollon laadun selvän parantamisen ja huoltotietojen ammattimaisen tallennuksen.

Uusien SK-kompressorien rakenne on käyttäjäystävällinen ja loppuun saakka harkittu. Vasemmanpuoleinen paneeli irtoaa muutamalla kädenliikkeellä, minkä jälkeen kaikkiin huoltokohteisiin on helppo päästä käsiksi. Suljettuna ollessaan kotelointi pitää huolen siitä, että koneen käyntiääni pysyy miellyttävän alhaisena. Koteloinnissa on neljä erillistä imuaukkoa: laitteiston, moottorin ja kytkentäkaapin jäähdytysilmalle kullekin yksi ja tämän lisäksi erillinen imuaukko kompressorin imuilmalle. Jäähdytysjärjestelmän tehokkuus perustuu patentoituun huipputehokkaaseen tuulettimeen, jonka tuottama jäähdytysilman kaksoisvirtaus tuulettaa erikseen moottoria ja kompressoria. Tästä on seurauksena optimaalinen jäähdytys, paineilman alhainen poistumislämpötila, pienemmät äänipäästöt ja viime kädessä kokonaisuudessaan tehokkaampi ilmanpuristus.

Lisäetua tuo myös uusien SK-kompressorien moduulirakenne. Vain 0,65 m² lattiapinta-alaa vaativan vakioversion ohella sekä SK 22- että SK 25 -kompressorista on saatavana T-versio, jolloin kompressoriin on integroitu säteilylämmöltä tehokkaasti suojattu jäähdytyskuivain. Joissakin tapauksissa portaaton nopeussäätö on tarkoituksenmukainen valinta. Siksi 11 ja 15 kW:n käyttötehon omaaviin koneisiin voidaan tarvittaessa integroida Sigma Frequency Control -taajuusmuuttaja.

Käyttäjä voi pelkän kompressorin sijasta valita myös täydellisen SK-Aircenter-kompaktiaseman. Tämä kompressorin, jäähdytyskuivaimen ja niiden alle sijoitetun paineilmasäiliön yhdistelmä tarjoaa luotettavan ja energiatehokkaan vaihtoehdon paineilman tuottamiseen, jälkikäsittelyyn ja varastointiin minimaalisella lattiapinta-alalla. Erilaisten suodatinvaihtoehtojen ansiosta laitteisto soveltuu kohteeseen kuin kohteeseen. SK-Aircenter soveltuu erityisesti pk-yrityksille ja verstaille, joissa tilaa on rajoitetusti.

17. 04 12 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
Aircenter-ruuvikompressori

Uudet SK-ruuvikompressorit eivät ainoastaan tuota enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. Uuden sisäisen Sigma Control 2 -ohjauksen ansiosta ne ovat tämän lisäksi erittäin tehokkaita ja tarjoavat samalla monipuoliset kommunikaatiotekniset mahdollisuudet. Vakioversiota voidaan tarvittaessa täydentää integroidulla jäähdytyskuivaimella. Saatavana on myös jäähdytyskuivaimella ja paineilmasäiliöllä varustettuja Aircenter-versioita.

Lataa kuva 1 (JPG, 729 KB)