SX-ruuvikompressorit ovat uusiutuneet

Myös pienillä tuottoalueilla on mahdollista tuottaa paineilmaa taloudellisesti, luotettavasti, energiaa säästäen ja kaiken lisäksi alhaisella käyntiäänellä: uusiutuneiden Kaeser SX -kompressorien avulla se on nyt entistäkin helpompaa.

SX-ruuvikompressori
Uudet SX-ruuvikompressorit (kuvassa SX 8) tuottavat paineilmaa luotettavasti, energiaa säästäen ja alhaisella käyntiäänellä. Ne tyytyvät erittäin pieneen tilaan ja vaativat vain vähän huoltoa. Vakiomallin ohella saatavana on myös jäähdytyskuivaimella varustettu T-versio sekä jäähdytyskuivaimella ja paineilmasäiliöllä varustettu Aircenter-versio.

Esimerkiksi vain 0,37 m² lattiapinta-alaa vaativa SX 8 tuottaa 0,8 m³ paineilmaa minuutissa (8 bar). Uusilla SX 3-, 4-, 6- ja 8-kompressoreilla voidaan yhteensä kattaa tuottoalue 0,33–0,8 m³/min (8 bar) laitteiden käyttötehon ollessa 2,2–5,5 kW. Näiden jatkuvaan teolliseen käyttöön suunniteltujen laitteiden tärkeimmät tunnuspiirteet ovat: alhainen äänenpainetaso (mallista riippuen 60–64 db (A)), erinomainen energiatehokkuus (ominaisteho jopa 9 % parempi kuin edeltävissä malleissa) ja selvästi pienempi tilantarve (vakiomallien kohdalla 0,37 m²).

Laitteiston ytimen muodostaa virtausteknisesti optimoidulla Sigma-profiililla varustettu Kaeser-ruuviyksikkö. Ruuviyksikön tehokkuutta täydentää uudenmallisella tuulettimella aikaansaatu jäähdytysilman kaksoisvirtaus. Tuulettimen muoto tehostaa jäähdytystä ja madaltaa äänitasoa. Tämän lisäksi moottorin jäähdytysilman ja puristettavaksi tarkoitetun ilman imeminen suoraan ympäristöstä takaa moottorin tehokkaan jäähdytyksen ja tehostaa samalla ilmanpuristusta. Automaattisesta valvonnasta ja koneen tehon tarkasta mukauttamisesta kulloinkin vallitsevaan paineilmatarpeeseen huolehtii kompressorin sisäinen Sigma Control Basic -ohjaus. Jos käyttäjä haluaa kytkeä laitteiston yrityksensä keskusohjausjärjestelmään, voidaan kone varustaa tämän mahdollistavalla Sigma Control -ohjauksella.

Huomio kiinnittyy myös laitteistojen huoltoystävällisyyteen: Kuomu voidaan irrottaa yhdellä kädenliikkeellä, minkä jälkeen kaikkiin huoltokohteisiin on helppo päästä käsiksi. Uutta on myös huoltovapaa käyttöhihna moottorin ja ruuviyksikön välissä, jota ei tarvitse enää kiristää. Näin voimansiirto pysyy aina optimaalisena ja samalla huoltokustannukset alenevat.

Erityisen mielenkiintoiseksi SX-kompressorin tekee sen monipuolisuus. Kompressori voidaan toimittaa joko yksittäislaitteena tai nk. T-versiona, jolloin siihen on integroitu lämpösäteilyltä hyvin suojattu jäähdytyskuivain, tai Aircenter-versiona, jolloin kompressoria täydentää paitsi jäähdytyskuivain myös laitteistoon alimmaiseksi sijoitettu 200 litran paineilmasäiliö.

10. 06 08 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
SX-ruuvikompressori

Uudet SX-ruuvikompressorit (kuvassa SX 8) tuottavat paineilmaa luotettavasti, energiaa säästäen ja alhaisella käyntiäänellä. Ne tyytyvät erittäin pieneen tilaan ja vaativat vain vähän huoltoa. Vakiomallin ohella saatavana on myös jäähdytyskuivaimella varustettu T-versio sekä jäähdytyskuivaimella ja paineilmasäiliöllä varustettu Aircenter-versio.

Lataa kuva 1 (JPG, 1.29 MB)