Kaeser Mobilair M 500-2

M 500-2 on Kaeserin siirrettävien rakennuskompressorien uusi lippulaiva. Kaksivaiheisen kuivapuristavan ruuvikompressorin kuomun alle kätkeytyy aimo määrä paineilmatekniikan know how'ta. Kuten Kaeser-laitteille tyypillistä, myös M 500-2 on pienikulutuksinen, innovatiivinen ja ympäristöystävällinen.

Mobilair 500 -rakennuskompressori
Mobiili voimapakkaus suuriin projekteihin: Kaeserin uusi M 500-2 tuottaa puhdasta paineilmaa pienin pakokaasupäästöin tuoton ollessa 38 kuutiosta (10,3 bar) 45,8 kuutioon (6,9 bar).

M 500-2 täydentää siirrettävien rakennuskompressorien mallistoa tehojen osalta vakuuttavasti ylös päin. 50 kuution kokoluokassa se asettaa aivan uuden mittapuun. Kone tuottaa paineilmaa 4...10,3 barin paineella. Maksimituotot vaihtelevat 38 kuutiosta (10,3 bar) 45,8 kuutioon (6,9 bar) minuutissa. Kompressori soveltuu mm. erinomaisesti konevuokraamojen tarpeisiin, sillä siinä yhdistyvät kuivapuristavan ruuvikompressorin ja siirrettävän rakennuskompressorin edut. Se voi tuottaa huippulaatuista paineilmaa kaikkiin käyttökohteisiin ilman kiinteätä asennusta. Kone on myös helppo integroida paineilma-asemien pääohjausjärjestelmiin.

Paineilman saatavuus turvattu

M 500-2 soveltuu esimerkiksi teollisuudessa suuret määrät paineilmaa vaativiin kohteisiin aina tilanteissa, joissa paineilman saatavuus halutaan varmistaa myös huolto- tai rakennustöiden aikana. Muita käyttökohteita ovat esimerkiksi tunnelinrakennus ja jalostamojen putkistojen huuhtelu.

Kestävää energiatehokkuutta

Tämän teollisuuden paineilmatarpeen kattamiseen suunnitellun kompressorin ytimen muodostaa kaksivaiheinen kuivapuristava ruuvikompressori. Fosfatoiduissa roottoreissa on 300 °C:seen saakka lämmönkestävä pinnoite, jonka suojaava vaikutus säilyy vuosien ajan yhtä hyvänä. Tästä seuraa, että energiatehokkuus pysyy erinomaisena eikä koneen polttoaineen kulutus kasva suuremmaksi kuin se oli koneen käyttöiän alussa. Suuren polttoainesäiliön sisältö riittää keskeytyksettä kahdelle työvuorolle. Valinnainen ulkoinen säiliö mahdollistaa jatkuvan käytön.

Luotettava ja vähäpäästöinen Caterpillar-dieselmoottori täyttää integroidun nokihiukkassuodattimen ansiosta pakokaasudirektiivin 2004/26/EY luokan IIIB asettamat vaatimukset. C18 -tyyppisen moottorin teho on 447,5 kW.

Sigma Control Mobil helpottaa käyttöä

Sigma Control Mobil mukauttaa moottorin maksimikierrosluvun automaattisesti paineeseen, joka voidaan asettaa välille 4...10,3 baria. Tämän lisäksi ohjaus mahdollistaa paineilman poistumislämpötilan valinnan.

Jotta kompressori, johon esimerkiksi jalostamokäyttöä varten on saatavissa kipinänsammutin ja moottorin ilmansyötön sulkuventtiili, voitaisiin nopeasti ja tukevasti sijoittaa käyttöpaikalleen, on siinä erityisen vankkatekoinen, seisontajarrulla varustettu alustarakenne. Lisäksi laitteisto on varustettu nostosilmukalla ja sidontalenkeillä sekä runkoon integroiduilla nostoaukoilla trukin haarukoita varten. Näin tämä vajaat kaksitoista tonnia painava järkäle voidaan sijoittaa tarkalleen haluttuun paikkaan. Apualustan seisontajarru pitää koneen tukevasti paikallaan.

Automaattinen etävalvonta

Mahdollisessa - vaikkakin epätodennäköisessä - häiriötilanteessa laitteeseen integroitu Mobilair-kalustoseurantajärjestelmä (Mobilair Fleet Management) aktivoi automaattisesti Kaeser-huollon. Tämän lisäksi kalustoseurantajärjestelmä antaa konevuokraajalle aukottomat tiedot laskutusta varten sekä lähettää automaattisesti online-tiedot koneen sijainnista ja lähestyvistä huolloista.

28. 02 13 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
Mobilair 500 -rakennuskompressori

Mobiili voimapakkaus suuriin projekteihin: Kaeserin uusi M 500-2 tuottaa puhdasta paineilmaa pienin pakokaasupäästöin tuoton ollessa 38 kuutiosta (10,3 bar) 45,8 kuutioon (6,9 bar).

Lataa kuva 1 (JPG, 561 KB)