Lämmön talteenotto säästää energiaa ja kustannuksia

Kun on kyse energiankulutuksen ja -kustannusten alentamisesta, ovat kompressorien käyttäjät etulyöntiasemassa. Raha on sanan mukaisesti heidän käsiensä ulottuvilla – lämmön talteenoton muodossa: kompressorien käyttöenergiasta voidaan nimittäin jopa 96 % hyödyntää lämpöteknisesti.

Lämmön talteenotto
Kompressorin sähköinen tehonotto muuttuu 100-prosenttisesti lämmöksi. Öljyjäähdytteisten ruuvikompressorien kohdalla tästä määrästä jopa 96 % voidaan hyödyntää.

Kompressoriin syötetty käyttöenergia muuttuu 100-prosenttisesti lämmöksi. Ilmajäähdytteiset, öljyvoidellut ruuvikompressorit soveltuvat erinomaisesti tämän energian tehokkaaseen talteenottoon. Niissä noin 76 % käytetystä energiasta sitoutuu lämpönä jäähdytysöljyyn, joka sitten jäähdytetään öljynjäähdyttimessä. 15 % energiasta voidaan ottaa talteen paineilman jälkijäähdyttimien kautta. Noin 5 % luovuttaa sähkömoottori lämpöhäviönä. Täysin koteloitujen ruuvikompressorien kohdalla jopa tämä energiaosuus voidaan tarkoin kohdistetun jäähdytyksen avulla ottaa talteen. Näin jopa 96 % koneeseen alun perin syötetystä käyttöenergiasta voidaan hyödyntää. Vain noin 2 % menetetään lämpösäteilynä ja noin 2 % jää lämpönä paineilmaan.

Helpointa ja tehokkainta on hyödyntää kompressorin lämmennyt jäähdytysilma sellaisenaan. Tällöin lämmin ilma johdetaan kanavien kautta esimerkiksi viereisiin varasto- tai verstastiloihin. Kun lämmitysilmalle ei ole tarvetta, johdetaan poistoilmavirta ulos kääntämällä läppä tai ritilä vastaavaan asentoon. Ritilän termostaattiohjaus mahdollistaa lämpimän ilman annostelun niin tarkkaan, että lämmityskohteessa voidaan ylläpitää tasaista lämpötilaa. Kompressorin lämmin poistoilma voidaan hyödyntää paitsi tuotantotilojen ensi- ja toissijaisena lämpölähteenä myös esimerkiksi kuivatusprosesseissa, tuulikaappien ja sisäänkäyntien lämmityksessä tai lämmityslaitteiden polttoilman esilämmityksessä. Usein investointi maksaa itsensä takaisin jo vuoden sisällä.

Kompressorin poistolämpö voidaan luonnollisesti johtaa myös vesilämmitys- tai käyttövesijärjestelmään. Edullisimmin tämä tapahtuu levylämmönvaihtimen avulla. Lämmönvaihdin kytketään kompressorin jäähdytysöljykiertoon, jolloin energia siirtyy lämmenneestä jäähdytysöljystä lämmitettävään veteen. Kysymykseen tulevat levylämmönvaihtimet tai välipiirillä varustetut turvalämmönvaihtimet riippuen siitä, onko lämmin vesi tarkoitus käyttää lämmitykseen, peseytymiseen vai herkkiin tuotanto- ja puhdistusprosesseihin. Näin kompressoritehosta voidaan ilman lisäenergian tarvetta hyödyntää lämpöteknisesti noin 70–80 %. Tämäntyyppinen lämmön talteenotto on mahdollista toteuttaa myös sellaisten ruuvikompressorien kohdalla, joiden ensisijaisena jäähdytysjärjestelmänä käytetään vesijäähdytystä.

Lämmön talteenotto voi siis huomattavasti parantaa paineilmalaitteiston tehokkuutta ja pienentää ympäristön kuormitusta kasvihuonekaasujen päästöjä vähentämällä. Investointien suuruus riippuu käyttökohteessa vallitsevista olosuhteista, käyttötarkoituksesta ja valitusta talteenottomenetelmästä.

20. 02 12 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
Lämmön talteenotto

Kompressorin sähköinen tehonotto muuttuu 100-prosenttisesti lämmöksi. Öljyjäähdytteisten ruuvikompressorien kohdalla tästä määrästä jopa 96 % voidaan hyödyntää.

Lataa kuva 1 (JPG, 526 KB)