Puhaltimien jälkijäähdytin ACA-L lämpöherkkiin käyttökohteisiin

Myös puhaltimien kohdalla Kaeser tarjoaa täyden palvelun – ja joskus vielä vähän enemmänkin. Tästä on esimerkkinä puhaltimien ACA-jälkijäähdytin.

ACA-jälkijäähdytin puhaltimille
Roottoripuhaltimia varten kehitetyt ACA-jäähdyttimet alentavat puhallinilman lämpötilan 150 °C:sta niin alas, että se on vain 10 °C ympäröivän ilman yläpuolella.

Ilmaa puristettaessa muodostuu aina myös lämpöä. Roottoripuhaltimien kohdalla paineilman poistumislämpötila voi kohota 150 °C:seen, mikä on liian paljon lämpöherkkiin käyttökohteisiin. Tällainen kohde on esim. leivontaseosten tai vaikkapa eläinrehun kaltaisen rasvapitoisen kaatotavaran pneumaattinen kuljetus. Muovigranulaattienkin kohdalla kriittinen raja tulee usein vastaan jo 60 °C:ssa. Puhallinilmaa käytetään myös usein suoraan jäähdytykseen. Kaeser on ainoa roottoripuhaltimien valmistaja, jolla on tarjottavanaan elegantti ja erittäin taloudellinen ratkaisu tällaisiin kohteisiin: roottoripuhaltimille suunniteltu ilmajäähdytteinen ACA-jälkijäähdytin, jonka nimi on lyhenne englanninkielisestä nimikkeestä air cooled after-cooler. ACA-jäähdyttimillä puhallinilman lämpötila voidaan vesijäähdyttimiä huomattavasti kätevämmin alentaa 150 °C:sta niin alas, että se on vain 10 °C ympäröivän ilman yläpuolella.

31. 03 06 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
ACA-jälkijäähdytin puhaltimille

Roottoripuhaltimia varten kehitetyt ACA-jäähdyttimet alentavat puhallinilman lämpötilan 150 °C:sta niin alas, että se on vain 10 °C ympäröivän ilman yläpuolella.

Lataa kuva 1 (JPG, 202 KB)