Tehoelektroniikalla varustetut uudet liitäntävalmiit roottoripuhaltimet

Kaeser toimittaa uudet CB 111 C- ja CB 131 C -roottoripuhaltimet täysin liitäntävalmiina ja integroidulla tehoelektroniikalla ja käynninvalvonnalla varustettuina. Puhaltimet kattavat tuottoalueen 4,7–12,5 m³/min ja painealueen 500 mbarin alipaineesta 1000 mbarin ylipaineeseen. Niiden pääkäyttökohteita ovat jauheiden pneumaattinen kuljetus, puhallusilman tuotto ja vedenkäsittely.

CB-puhallin
Compact-sarjan uudet liitäntävalmiit CBC-roottoripuhaltimet vakuuttavat paitsi alhaisella energiankulutuksellaan myös pienellä tilantarpeellaan ja erinomaisella kokonaistehokkuudellaan. Puhaltimet on suunniteltu siten, että useita laitteita voidaan sijoittaa vierekkäin.

Uudet puhaltimet toimitetaan liitäntävalmiina. Ne on valmiiksi varustettu valvontaelektroniikalla ja tähtikolmiokäynnistimelllä tai valvontaelektroniikalla ja joustavan kierrosluvun säädön mahdollistavalla taajuusmuuttajalla. Kokonaisratkaisut on myös varustettu CE-tunnuksella, ja niiden sähkömagneettinen yhteensopivuus on testattu. Käyttäjälle ja laiterakentajille tämä tarkoittaa helpompaa suunnittelua, asennusta, hyväksyntää, dokumentointia ja käyttöönottoa. Tarpeen mukaan puhaltimet voidaan varustaa eri tehon omaavilla moottoreilla. Äänieristeet ja sykinnänvaimentimet pitävät laitteiden käyntiäänen alhaisena.

Näissä uusissa roottoripuhaltimissa on paljon älykkäitä toimintoja. Ne tuovat tuntuvaa säästöä paitsi energia- ja huoltokustannuksiin myös suunnitteluun, asennukseen, hyväksyntämenettelyyn ja käyttöönottoon. Erinomainen toimintavarmuus ja käytettävyys ovat itsestäänselvyyksiä.

Puhaltimien rakenneosat on sijoitettu siten, että laitteet vaativat vain vähän lattiapinta-alaa. Ne on myös suunniteltu siten, että kaikki huoltotyöt voidaan suorittaa niiden etupuolelta. Näin on mahdollista sijoittaa useita puhaltimia aivan vierekkäin. Säätöventtiilien kaltaiset komponentit, jotka muuten joudutaan asentamaan koneen ulkopuolelle, on jo valmiiksi integroitu. Puhaltimen sisäinen Omega Control -ohjaus huolehtii myös näiden komponenttien ohjauksesta. Tämä näkyy työn helpottumisena keskitettyjä puhallinasemia suunniteltaessa, rakennettaessa ja dokumentoitaessa.

Puhallinaseman yksittäisten laitteiden tehokkuus ei ole ainoa seikka, joka vaikuttaa käytön aikana syntyviin kustannuksiin. Siihen vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten paineilman tosiasiallinen tarve, puhallinten ja niiden käyttöjärjestelmien oikea valinta ja yhteensovittaminen sekä tarpeita vastaava yhdistetyn säädön ohjaus. Tässä voi paineilmatarpeen kartoittava ADA-analyysi (Air Demand Analysis) olla verraton apu: sen avulla voidaan selvittää paineilman tarve tietyn aikajakson aikana, kuinka taloudellisesti puhallinasema toimii ja kuinka aseman käytettävyyttä ja tehokkuutta vielä voitaisiin parantaa. Toinen tärkeä instrumentti on KESS – Kaeser Energy Saving System. Tällä suunnitteluohjelmistolla voidaan simuloida erilaisia järjestelmävaihtoehtoja, verrata niitä keskenään ja selvittää järjestelmässä piilevä säästöpotentiaali. Sekä yksittäisten puhaltimien että koko aseman elinkaarikustannusten selvittämiseksi on myös ehdottoman tärkeätä ottaa etukäteen selvää huolto- ja kunnossapitokustannuksista. Tämä vaatii vankkaa asiantuntemusta, jota Kaeser myös tarjoaa.

Kaeserin tuotteisiin päätyessään suunnittelijat ja käyttäjät eivät hyödy vain uuden puhallinsukupolven eduista: he voivat myös hyödyntää valmistajan asiantuntemusta suunnittelussa ja järjestelmäoptimoinnissa ja siten tuntuvasti parantaa suunnitteilla tai jo käytössä olevan paineilmajärjestelmän kokonaistehokkuutta.

31. 03 11 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
CB-puhallin

Compact-sarjan uudet liitäntävalmiit CBC-roottoripuhaltimet vakuuttavat paitsi alhaisella energiankulutuksellaan myös pienellä tilantarpeellaan ja erinomaisella kokonaistehokkuudellaan. Puhaltimet on suunniteltu siten, että useita laitteita voidaan sijoittaa vierekkäin.

Lataa kuva 1 (JPG, 260 KB)