CBS-ruuvipuhallin: Kokoaan suurempi

Ruuvipuhaltimet ovat matalapainealueen tehopakkauksia. Kaeserin CBS-sarjan ansiosta laitteet ovat nyt saatavissa myös pienemmille tilavuusvirroille.

CBS blower
Tehokkaat Kaeser-ruuvipuhaltimet: CBS-sarja on tehokas, hiljainen ja säästää energiakustannuksia.

7,5...22 kWh:n tehon omaava CBS-ruuvipuhallin on täydellinen ratkaisu kuntien ja teollisuuden jätevedenkäsittelylaitoksille, joissa tarvitaan paineilmaa enintään 1100 millibaarin eropaineeseen saakka tilavuusvirta-alueella 2,3...12,2 m³/min. Puhaltimen monet edut käyvät ilmi myös nesteiden ilmastuksessa, flotaatiossa, fluidisoinnissa ja bioreaktorikäytössä. Perinteisiin roottoripuhaltimiin verrattuna se on jopa 35 % tehokkaampi ja tarjoaa moniin markkinoilla oleviin ruuvi- ja turbopuhaltimiin verrattuna tuntuvia energeettisiä etuja. Ruuvipuhallin on niin suorituskykyinen, että sillä voidaan hyvinkin peittää kahden–kolmen roottoripuhaltimen säätöalue tehokkaasti.

Tämä saavutetaan muun muassa käyttämällä ruuvikompressoreista tunnettuja Sigma-profiililla varustettuja roottoreita. Tehokkuuteen tuo oman lisänsä innovatiivinen luistoton suorakäyttö. Se pitää siirtohäviöt ja siten myös energiakustannukset alhaisina maksimikierrosluvullakin.

CBS-koneet on suunniteltu jatkuvaan käyttöön, vaativat vain vähän huoltoa ja voidaan sijoittaa aivan vieri viereen. Asiakkaan valinnan mukaan ne voidaan toimittaa joko integroidulla taajuusmuuttajalla tai tähtikolmiokytkennällä varustettuna. Ruuvipuhaltimet toimitetaan liitäntävalmiina laitteistoina. Niissä on valmis tehoelektroniikka ja Sigma Control 2 -ohjaus, ja ne voidaan ottaa sellaisenaan heti käyttöön.

Älykäs ohjaus

Integroidussa Sigma Control 2 -ohjauksessa on kattavat valvontatoiminnot, ja sen avulla jokainen yksittäinen laite voidaan helposti kytkeä laitoksen tiedonsiirtoverkkoon teollisuus 4.0 -sovelluksia varten. Tämän älykkään ohjauksen ansiosta puhaltimet voidaan myös nopeasti kytkeä Sigma Network -verkkoon, jolloin myös alhaista painetta tuottavilla puhallinasemilla voidaan hyödyntää Sigma Air Manager 4.0 -pääohjausjärjestelmän mukanaan tuomia etuja.

22. 01 18 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
CBS blower

Tehokkaat Kaeser-ruuvipuhaltimet: CBS-sarja on tehokas, hiljainen ja säästää energiakustannuksia.

Lataa kuva 1 (JPG, 391 KB)