EBS ja FBS – säästäväinen duo

Erityisen hiljaisia ja tehokkaita: huipputehokkaista alhaisiin paineisiin suunnitelluista ruuvipuhaltimista on nyt saatavissa kahta eri tehoa. Integroitu Sigma Control 2 -ohjaus huolehtii jatkuvasti optimaalisesta käynnistä turvaten luotettavasti paineilman saannin ja mahdollistaa käytön teollisuus 4.0 -ympäristössä.

FBS-puhallin
FBS: EBS ja FBS ovat innovatiivisia ja säästäväisiä ruuvipuhaltimia, jotka tehokkaasti ja luotettavasti tuottavat paineilmaa alhaisella painealueella.

EBS tuottaa 10–38 m³/min paine-eron ollessa enintään 1,1 bar ja sen "isoveli", uusi FBS-ruuvipuhallin, kattaa tuottoalueen 67 m³:iin/min saakka.

Näiden ruuvipuhaltimien avulla Kaeser on onnistunut siirtämään erittäin energiatehokkaaksi osoittautuneen tekniikkansa – enemmän paineilmaa vähemmällä energialla – alhaista painetta tuottaviin laitteisiin. Perinteisiin roottoripuhaltimiin verrattuna uudet Kaeser-ruuvipuhaltimet ovat jopa 35 % tehokkaampia ja tarjoavat moniin markkinoilla oleviin ruuvi- ja turbopuhaltimiin verrattuna selvää energeettistä hyötyä.

Roottorit eivät ole pinnoitettuja, joten tehokkuus pysyy muuttumattomana vuosienkin käytössä. Ilmoitetut arvot, jotka koskevat todellista kokonaistehonottoa ja hyödynnettäviä tilavuusvirtoja vastaavat konkreettisen käyttötilanteen arvoja (ISO 1217 -standardin tiukat toleranssit huomioiden). Saksalainen katsastusviranomainen TÜV-Süd on vahvistanut arvot. Tämä antaa varmuuden siitä, että investoinnin yhteydessä suunnitellut säästöt myös todella saavutetaan.

Jatkuva valvonta

Integroidussa Sigma Control 2 -ohjauksessa on jatkuvat laajat valvontatoiminnot, ja jokainen kone on helposti kytkettävissä tiedonsiirtoverkkoihin.

Useasta puhaltimesta koostuvilla asemilla otetaan käyttöön erityisesti puhaltimille suunnitellulla ohjelmistolla varustettu Sigma Air Manager -hallintajärjestelmä (SAM). Se parantaa tuottavuutta ja energiansäästöä ja mahdollistaa käytön teollisuus 4.0 -ympäristössä. Innovatiivisesta ruuviteknologiasta on hyötyä monilla aloilla ja lukuisissa käyttökohteissa kuten esimerkiksi jätevesien käsittelyssä, pneumaattisessa kuljetuksessa, energiatuotannossa, elintarvike- ja juomateollisuudessa, lääketeollisuudessa, kemian teollisuudessa, selluloosa- ja paperiteollisuudessa, tekstiiliteollisuudessa, rakennusaineteollisuus ja teollisuudessa ylipäätään.

Pitkäikäinen ja luotettava

Luonnollisesti ruuvipuhaltimista löytyvät muutkin Kaeser-tuotteissa arvostetut ominaisuudet. Uusissa ruuvipuhaltimissa on sisäinen jäähdytyskonsepti, jolla vältetään energiaa kuluttavan öljypumpun ja öljynjäähdyttimen käyttö. Lisäksi niissä on tehokas tiivistys, joka takaa tiiviyden pitkäksi aikaa myös ilman alipainepumppua. Nämä ominaisuudet pidentävät koneiden käyttöikää ja parantavat käyttövarmuutta. Optimaalisesta jäähdytyksestä ja tehokkuudesta pitää huolen koteloinnin ulkopuolelta, toisistaan erillään imetty jäähdytys- ja prosessi-ilma. Tämä saa samalla teholla aikaan suuremman hyödynnettävissä olevan ilmamassavirran. Jatkuvaan käyttöön suunnitellut, vankkatekoiset puhaltimet on helppo asentaa, ja ne kestävät vuosien käytön. Loppuun saakka harkittu komponenttien järjestys mahdollistaa sijoituksen niin seinää vasten kuin riviinkin useampi kuivain rinnakkain huoltotöiden kuitenkaan vaikeutumatta.

23. 02 15 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
FBS-puhallin

FBS: EBS ja FBS ovat innovatiivisia ja säästäväisiä ruuvipuhaltimia, jotka tehokkaasti ja luotettavasti tuottavat paineilmaa alhaisella painealueella.

Lataa kuva 1 (JPG, 814 KB)