HBS-ruuvipuhallin: Vakuuttaa kautta linjan

Uudet HBS-ruuvipuhaltimet asettavat kompressoritekniikan uuden virstanpylvään suoritusalueella 132...250 kW (tilavuusvirta 60...160 m³/min, paine-erot 1100 millibaariin saakka). Ne ovat käytössä taloudellisia ja hiljaisia, sopivat pieneen tilaan, vaativat vain vähän huoltoa, ja niiden suoritusominaisuudet ovat koko säätöalueella erinomaiset.

HBS blower
HBS-ruuvipuhaltimet asettavat kompressoritekniikan uuden virstanpylvään suoritusalueella 132...250 kW (tilavuusvirta 60...160 m³/min, paine-erot 1100 millibaariin saakka).

HBS-ruuvipuhallin ei osoita tasaisen korkeata hyötysuhdetta vain yhdessä pisteessä vaan tasaisesti koko säätöalueella, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon varsinkin turbokompressoreille. Tässä uudessa, teollisuus 4.0 -käyttöympäristön vaatimat valmiudet omaavassa ruuvipuhaltimessa yhdistyvät Kaeserin vuosien kokemus tehokkaiden kompressorien kehittämisessä ja automatisoinnissa. Perinteisiin roottoripuhaltimiin verrattuna uudet Kaeser-ruuvipuhaltimet ovat jopa 35 % tehokkaampia ja tarjoavat moniin markkinoilla oleviin ruuvi- ja turbopuhaltimiin verrattuna selviä energeettisiä etuja. 

HBS-ruuvipuhallin, jossa on siirtohäviöttömällä suorakäytöllä toimiva ruuviyksikkö, vakuuttaa korkean hyötysuhteensa lisäksi myös alhaisella huollontarpeellaan. Lisäksi laitteet ovat rakenteeltaan vain vähän tilaa vieviä ja erittäin hiljaisia.

Integroitu taajuusmuuttaja mukauttaa tilavuusvirran tarpeita vastaavaksi. Taajuusmuuttaja ja moottori on sovitettu yhteen siten, että optimaalinen kokonaishyötysuhde on aina saavutettavissa.

Jotta ennakoidut säästöt myös toteutuisivat käytännössä, takaa Kaeser ISO 1217 -standardin liitteen E tiukkojen toleranssien mukaisesti tietyn ottotehon per tilavuusvirta (ominaistehonotto kW per m³/h). Näin varmistetaan, että suunnitellut säästöt ja kuoletusajat myös todella toteutuvat.

Integroitu Sigma Control 2 -ohjaus huolehtii luotettavasta käynnistä ja älykkäästä tiedonsiirrosta mahdollistamalla kytkennän prosessiohjausjärjestelmiin teollisuus 4.0 -käyttöympäristössä. Useammasta puhaltimesta koostuville asemille suositellaan Sigma Air Manager 4.0 -pääohjausjärjestelmää erityisesti alhaiselle paineelle kehitettyine ohjaus- ja säätöalgoritmeineen. Se mahdollistaa vielä suuremman energiansäästön ja helpottaa automatisointia.

Kaeserin kompressori- ja automaatiotekniikasta hyötyvät erityisesti jätevesien ilmastuksen, bioreaktorien, flotaation ja fluidisoinnin kaltaiset energiaintensiiviset sovellukset.

22. 01 18 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
HBS blower

HBS-ruuvipuhaltimet asettavat kompressoritekniikan uuden virstanpylvään suoritusalueella 132...250 kW (tilavuusvirta 60...160 m³/min, paine-erot 1100 millibaariin saakka).

Lataa kuva 1 (JPG, 407 KB)