Paineilmatarpeen kartoitus paljastaa potentiaaliset säästökohteet

Nopeasti kohoava sähkön hinta ja kiihtyvä ilmastonmuutos vaativat tehokkaita vastatoimenpiteitä. Todellista apua näihin ongelmiin tuo vain energiansäästö. Paineilmatekniikka tarjoaa tähän monia mahdollisuuksia. Paineilmatarpeen kartoituksella voidaan edullisesti selvittää, kuinka suuri säästöpotentiaali yrityksen paineilmajärjestelmässä piilee.

Paineilmatarpeen kartoittava ADA-analyysi
Paineilmatarpeen kartoitus nykyaikaisten tietojenkeruulaitteiden (ks. kuva) avulla on vaivaton tapa saada kattavaa tietoa paineilmajärjestelmän taloudellisuudesta ja optimointimahdollisuuksista.

Mahdollisuudet ovat lupaavat: Järjestelmäoptimoinnilla eurooppalaisten paineilmajärjestelmien aiheuttamia kustannuksia voitaisiin alentaa noin 33 % – yksittäistapauksissa jopa 71 %, kuten tutkimuksissa on osoitettu 1). Suurimmat kustannukset aiheutuvat energiankulutuksesta.

Jokaisen optimoinnin tulee kuitenkin perustua paineilmajärjestelmän analyysiin. Tämä voidaan suhteellisen vaivatta suorittaa ADA:n (Air Demand Analysis) kaltaisten tietokonepohjaisten analyysityökalujen avulla. ADA-mittauksessa paineilma-aseman käynti analysoidaan tietojenkeruulaitteen avulla ilman, että varsinaiseen paineilmaverkostoon tarvitsee kajota. Tuotannon eri osa-alueiden ilmankulutus voidaan myös mitata virtausmittauksen avulla. Näin voidaan selvittää sekä yksittäisten kompressorien taloudellisuus että koko järjestelmän heikot kohdat.

Tietojenkeruulaite kerää kaikki oleelliset tiedot ja siirtää ne PC:lle, joka tietojen pohjalta laatii kulutuskaavion. Kaaviosta ovat tunnistettavissa kulutuksen vaihtelut, kompressorien suoritusominaisuudet kevennyskäynnillä, kompressorien käynti- ja valmiusajat sekä jokaisen yksittäisen kompressorin teho eri paineilman kulutusalueilla. Saatujen tietojen pohjalta KESS-ohjelmisto (Kaeser Energy Saving System) laskee analysoidun paineilma-aseman energiantarpeen ja antaa vertailukohdaksi optimoidun paineilma-aseman.

KESS myös pystyy simuloimaan erilaisia järjestelmävaihtoehtoja. Eri vaihtoehtojen vertailu ja takaisinmaksuajan laskenta luovat pohjan, jonka avulla paineilma-aseman modernisointia voidaan ryhtyä suunnittelemaan: riittääkö olemassa olevien laitteiden uudelleenkonfigurointi, vai olisiko järjestelmän osittainen tai täydellinen uusiminen järkevin vaihtoehto.

Jotta paineilmatuotannon tehokkuus olisi taattu ja sen aiheuttamat päästöt pysyisivät minimissä, on suositeltavaa käyttää Sigma Air Managerin kaltaista paineilmatuotannon hallintajärjestelmää. Ohjausjärjestelmä mukauttaa kompressorien käynnin kulloinkin vallitsevaan paineilmatarpeeseen ja mahdollistaa yhdessä Sigma Air Control plus -visualisointiohjelman kanssa jokaisen yksittäisen kompressorin kuormitus-/kevennyskäyntiominaisuuksien, kuormituksen ja energiankulutuksen jatkuvan seurannan. Myös verkkopaine ja paineilman kulutus voidaan paitsi mitata myös esittää graafisesti ja dokumentoida. Kaikki tiedot säilyvät noin vuoden ajan järjestelmän pitkäaikaismuistissa. Ne voidaan esittää jokaisen WWW-selaimella varustetun PC:n näytöllä ja palvelevat yritystä paineilmatuotannon pitkäaikaisseurannassa. Näin käyttäjä voi koska tahansa suorittaa omia analyysejään ja säilyttää näin konkreettisen tuntuman paineilmajärjestelmän energiankulutukseen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin.

1: Ks. Seitz, Anja: Ergebnisanalyse der von KAESER KOMPRESSOREN durchgeführten Air-Audits für die Kampagne Druckluft-effizient. (KAESERin suorittamien paineilmakartoitusten tulosanalyysi). Coburgin ammattikorkeakoulun konerakennuslinjan diplomityö (2004).

24. 04 08 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
Paineilmatarpeen kartoittava ADA-analyysi

Paineilmatarpeen kartoitus nykyaikaisten tietojenkeruulaitteiden (ks. kuva) avulla on vaivaton tapa saada kattavaa tietoa paineilmajärjestelmän taloudellisuudesta ja optimointimahdollisuuksista.

Lataa kuva 1 (JPG, 1.61 MB)