Sigma Air Manager – kokonaisuus ratkaisee

Monessa tuotantolaitoksessa paineilma on keskeinen energianvälittäjä. Sen vuoksi sitä tulisi olla ympäri vuorokauden saatavilla juuri sen laatuisena, siinä määrin ja sellaisella paineella kuin asiakas haluaa. Samanaikaisesti tulisi kilpailukyvyn säilyttämiseksi kyetä alentamaan tuotantokustannuksia ja yksinkertaistamaan prosesseja. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista järjestelmähuoltoa ja kustannusten läpinäkyvyyttä kautta linjan.

Sigma Air Service -asiakaspalvelu
Sigma Air Service auttaa optimoimaan paineilmatuotannon käytettävyyden ja alentamaan kustannuksia.

Juuri tähän tarkoitukseen olemme kehittäneet Sigma Air Manager -palvelun. Vankan ammattitaidon ja -kokemuksen omaava huoltohenkilöstömme, joka tuntee niin mekaniikan, sähkötekniikan, paineilman jälkikäsittelyn, ohjauksen kuin säädönkin, huoltaa ja optimoi säännöllisesti ja ajallaan kompressoreista, jälkikäsittelylaitteista ja paineilmatuotannon hallintajärjestelmistä koostuvan järjestelmän paikan päällä.
Kaeser laatii huoltosuunnitelman paineilmalaitteiden käyttöasteen perusteella. Optimaalisen huoltovälin selvittämiseksi suunnittelussa voidaan hyödyntää myös online-järjestelmiä. Tavoitteena on erinomainen käytettävyys, optimoitu toimintavarmuus ja alhaiset paineilmakustannukset.

Jopa 30 % alhaisemmat energiakustannukset
Paineilmalaitteiston käyttöasteesta riippuen energiakustannusten osuus paineilmatuotannon kokonaiskustannuksista voi olla jopa 90 %. Kannattaa siis hyvinkin antaa koko paineilmajärjestelmä – ei siis vain joitakin yksittäisiä komponentteja – vähintään kerran vuodessa asiantuntijan tarkastettavaksi. Sigma Air Managern avulla paineilma-asemien energiakustannuksia on kyetty alentamaan jopa 30 %.

Varmuus ennen kaikkea
Optimaalisesti toimiva paineilmajärjestelmä on vain yksi, vaikkakin tärkeä osatekijä yrityksen energiahuollossa. Asiakas voi myös olla varma siitä, että käyttöturvallisuuteen liittyvät seikat on asianmukaisesti käyty läpi ja dokumentoitu.
Koneiden huollossa huoltohenkilöstömme noudattaa tuotteen ja käyttötuntien mukaan määräytyviä työsuunnitelmia, joita tuetaan tarkastuslistoilla ja valmiilla kuluvien osien sarjoilla. Tämän kokonaisvaltaisen huollon painopisteisiin kuuluvat mm. kytkentä- ja irtikytkentäpaineiden optimointi sekä lukuisat tarkastukset (mm. ohjaustapa, ajastimet ja Sigma Air Manager -hallintajärjestelmän kommunikointi paineilma-aseman kompressorien kanssa). Työn päätteeksi asentaja dokumentoi suorittamansa työt ja turvallisuuteen liittyvät tarkastukset.
Näin asiakas saa paitsi optimoidun käyttövarmuuden ja paineilman saatavuuden myös parantuneen oikeusturvan. Sigma Air Manager antaa varmuuden siitä, että kaikkia paineilmalaitteistoja koskevia määräyksiä on huollon yhteydessä noudatettu.
Se myös takaa, että laitteissa käytetään ainoastaan alkuperäisiä Kaeser-varaosia. Käyttäjälle tämä tarkoittaa, että käytetyt komponentit myös todella kestävät valmistajan ilmoittaman ajan. Näin huoltovälit voidaan täysimääräisesti hyödyntää.

Vapautuvat resurssit
Sigma Air Service -palveluun turvautuessaan paineilmajärjestelmän käyttäjä antaa koko kunnossapidon asiantuntijoiden vastuulle. Edut puhuvat puolestaan, sillä paineilman saatavuus paranee, energiakustannukset alenevat ja ympäristön kuormitus pienenee. Tämän lisäksi paineilmalaitteiston tekninen taso säilyy.
Sigma Air Servicen avulla käyttäjä voi keskittyä ydintoimintaansa ja hyödyntää alunperin huoltoa varten tarvitun henkilöstön osaamisen tehokkaampaan tarkoitukseen yrityksen menestyksen turvaamisessa.

08. 03 06 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
Sigma Air Service -asiakaspalvelu

Sigma Air Service auttaa optimoimaan paineilmatuotannon käytettävyyden ja alentamaan kustannuksia.

Lataa kuva 1 (JPG, 2.48 MB)